Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 червня 2007 р. N 871
Київ

Про внесення змін до Порядку виготовлення та видачі
посвідчень жертвам нацистських переслідувань

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у Порядок виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1467 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1657; 2004 р., N 22, ст. 1510; 2006 р., N 20, ст. 1458), такі зміни:

1) у другому реченні абзацу четвертого пункту 5 слова "та підлягає захисту голографічними елементами" виключити;

2) в абзаці другому пункту 6 цифри "16" замінити цифрами "18";

3) у додатках до Порядку:

у додатку 2:

слова "законодавством України для ветеранів війни - інвалідів війни" замінити словами і цифрами "статтею 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

слова "Бланк-вкладка до посвідчення жертви нацистських переслідувань, якій надаються пільги, встановлені для інвалідів війни" замінити словами і цифрами "Бланк-вкладка до посвідчення жертви нацистських переслідувань, якій надаються пільги, встановлені статтею 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 );

у додатку 3 слова "законодавством України для ветеранів війни - учасників війни" замінити словами і цифрами' "статтею 6-3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ