Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 червня 2003 р. N 910
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 700 від 27.05.20
04
N 1178 від 07.12.20
05
N 78 від 01.02.20
06
N 317 від 01.03.20
07
N 790 від 30.05.20
07
N 967 від 25.07.20
07
N 1068 від 30.08.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 р. N 910

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 317 від 01.03.2007 )

2. Абзац перший пункту 7 Типового положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р. N 347 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 394), після слів "за погодженням" доповнити словами "із заступником голови та".

3. Абзац перший пункту 5 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613; 2001 р., N 51, ст. 2289), після слів "керівника іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади" доповнити словами "або їх заступників";

пункт 4 додатка до Порядку після слів "або голови" доповнити словами "чи заступника голови відповідно".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068 від 30.08.2007 )

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. N 1146 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30, ст. 1267):

1) абзац перший пункту 7 Типового положення про відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві державної адміністрації, затвердженого зазначеною постановою, після слів "за погодженням" доповнити словами "із заступником голови Київської міської державної адміністрації та";

2) абзац перший пункту 9 Типового положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, затвердженого зазначеною постановою, після слів "за погодженням" доповнити словами "із заступником голови та";

3) абзац перший пункту 9 Типового положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної у місті Севастополі державної адміністрації, затвердженого зазначеною постановою, після слів "за погодженням" доповнити словами "із заступником голови та".

6. Абзац другий пункту 8 Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1326 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1489), після слів "держадміністрації за" доповнити словами "поданням начальника управління та".

7. В абзаці першому пункту 7 Типового положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2000 р. N 1386 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1540), слова "з управлінням" замінити словами "із заступником голови та відповідно з начальником управління".

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 790 від 30.05.2007 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 967 від 25.07.2007 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700 від 27.05.2004 )

11. У пункті 7 Типового положення про відділ культури районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2001 р. N 529 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 934), слова "з обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією" замінити словами "із заступником голови та відповідно з начальником управління культури обласної, Севастопольської міської держадміністрації, Головного управління культури та мистецтв Київської міської держадміністрації".

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1178 від 07.12.2005 )

13. Абзац перший пункту 7 Типового положення про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1204 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1600), після слів "за погодженням" доповнити словами "відповідно із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та".

14. Пункт 7 Типового положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1616 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2024), після слів "за погодженням відповідно" доповнити словами "із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 200 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 371):

1) абзац перший пункту 9 Типового положення про обласне головне управління земельних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, доповнити словами "за погодженням з головою обласної державної адміністрації";

2) абзац перший пункту 9 Типового положення про Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, доповнити словами "за погодженням з головою відповідно Київської та Севастопольської міської державної адміністрації";

3) абзаци перший і четвертий пункту 9 Типового положення про районний відділ земельних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, доповнити словами "за погодженням з головою районної державної адміністрації".

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 78 від 01.02.2006 )