Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2003 р. N 1299
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1068 від 30.08.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2003 р. N 1299

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096):

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Центр провадить свою діяльність на принципах доброзичливого ставлення до неповнолітніх, невтручання в їх особисте життя";

у пункті 5 слова "Міністерством у справах сім'ї та молоді" замінити словом "Держкомсім'ямолоддю";

у другому реченні пункту 10 слова "і в обох випадках - за згодою неповнолітніх" виключити;

у пункті 8 та абзаці п'ятому пункту 13 слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці другому пункту 23 слово "Міносвіти" замінити словом "МОН".

2. У Типовому положенні про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61):

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Типові штатні нормативи притулку затверджує Держкомсім'ямолодь за погодженням з Мінпраці та Мінфіном";

у пункті 15 цифри "30" замінити цифрами "90";

у другому реченні пункту 38 слово "Мінсім'ямолодь" замінити словом "Держкомсім'ямолодь";

у тексті Положення слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068 від 30.08.2007 )