Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2007 р. N 1238
Київ

Про внесення змін до пункту 2 Порядку
виплати винагороди та відшкодування витрат
на проїзд і наймання житла, виплати добових
народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді

Кабінет Міністрів України постановляє:

В абзацах третьому і четвертому пункту 2 Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1506 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1930), слова "посадового окладу судді відповідного суду" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатної особи".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ