Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ

Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 662 від 11.05.20
06
N 1235 від 17.10.20
07 )

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються).

2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України, 2001 р.. N 47, ст. 2003; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 слова "та санітарно-профілактичні" виключити.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351

           ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------
| Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування |
| | податку на додану |
| | вартість), гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та |
| молекулярно-генетичні дослідження |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження|
| |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта |
| |призначення, інструментарію | | |
| |після стерилізації, діагностич-| | |
| |них імунобіологічних | | |
| |препаратів, лікарських | | |
| |засобів та інших об'єктів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 2.|Визначення: | 31,97| -"- |
| | | | |
| | 1) загальної кількості | | |
| | мезофільних анаеробних та | | |
| | факультативно-анаеробних | | |
| | мікроорганізмів в об'єктах| | |
| | середовища життєдіяльності| | |
| | людини | | |
| | | | |
| | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- |
| | бактерій групи кишкової | | |
| | палички в харчових продук-| | |
| | тах, продовольчій сировині| | |
| | та інших об'єктах | | |
| | середовища життєдіяльності| | |
| | людини | | |
| | | | |
| | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження|
| | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика |
| | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті |
| | чним методом | | |
| | | | |
| | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження |
| | антибіотиків у харчових | |одного продукту |
| | продуктах методом | | |
| | дельвотесту | | |
| | | | |
| | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- |
| | мікроорганізмів у | | |
| | харчових продуктах | | |
| | | | |
| | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження|
| | вин у молоці з метиленовим| | |
| | синім | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження |
| |продуктів | |одного продукту |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 4.|Виявлення: | | |
| | | | |
| | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження |
| | Enterobacteriaceae, | |одного показника |
| | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті |
| | вібріонів, ентерококів, | | |
| | золотистого стафілокока, | | |
| | синьогнійної палички, | | |
| | протею, сульфітредукуючих | | |
| | клостридій, Bacillus | | |
| | cereus, бактерій роду | | |
| | лейконосток, легіонел, | | |
| | бруцел, лістерій, ієрсиній| | |
| | у харчових продуктах, | | |
| | продовольчій сировині та | | |
| | інших об'єктах середовища | | |
| | життєдіяльності людини | | |
| | | | |
| | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження |
| | дріжджів у харчових | |одного продукту |
| | продуктах та продовольчій | | |
| | сировині | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25|    -"-    |
| |ності консервованої продукції | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- |
| |консервованої продукції для | | |
| |виявлення причин псування | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- |
| |булочних виробах збудника | | |
| |картопляної хвороби | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 8.|Визначення: | | |
| | | | |
| | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження |
| | специфічної активності, | |одного показника |
| | відтворюваності | |в одному препараті |
| | діагностичних | | |
| | імунобіологічних | | |
| | препаратів | | |
| | | | |
| | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження |
| | чистоти нестерильних | |одного показника |
| | лікарських засобів, | | |
| | косметичних виробів і | | |
| | засобів побутової хімії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 9.|Виявлення бактеріального | | |
| |забруднення середовища | | |
| |життєдіяльності людини методом | | |
| |змивів на: | | |
| | | | |
| | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження|
| | факультативно-анаеробні | | |
| | мікроорганізми | | |
| | | | |
| | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- |
| | палички | | |
| | | | |
| | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- |
| | | | |
| | золотистий стафілокок | 17,07| -"- |
| | | | |
| | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження|
| | мікрофлору | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження |
| |забруднення повітря закритих | |одного показника |
| |приміщень | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | |
| |або паразитологічні та | | |
| |молекулярно-генетичні | | |
| |дослідження із застосуванням | | |
| |ланцюгової полімеразної реакції| | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | якісним | 110,68|за одне дослідження|
| | | | |
| | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- |
| | | | |
| | кількісним | 241,45| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- |
| |матеріалі збудників інфекційних| | |
| |захворювань (без ідентифікації)| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27|    -"-    |
| |дисбактеріоз | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 14.|Ідентифікація: | | |
| | | | |
| | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- |
| | Staphylococcus | | |
| | | | |
| | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- |
| | Streptococcus | | |
| | | | |
| | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- |
| | Meningococcus | | |
| | | | |
| | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- |
| | Corynebacterium | | |
| | | | |
| | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- |
| | Bordetella | | |
| | | | |
| | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- |
| | Enterobacteriaceae | | |
| | | | |
| | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- |
| | Pseudomonadaceae | | |
| | | | |
| | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- |
| | | | |
| | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження|
| | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- |
| | Vibrio, Leptospsra і | |організмів |
| | Brucella | | |
| | | | |
| | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження|
| |ботулінічного токсину в реакції| | |
| |нейтралізації на білих мишах | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 16.|Профілактичне дослідження на | | |
| |носійство: | | |
| | | | |
| | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- |
| | інфекцій | | |
| | | | |
| | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- |
| |носійство збудника черевного | | |
| |тифу | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження|
| |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- |
| |(12 дисків) | |організмів |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 19.|Централізоване виготовлення | | |
| |поживних середовищ: | | |
| | | | |
| | рідких | 40,68|за один літр |
| | | | |
| | щільних | 32,29| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-|    |          |
| |ні дослідження: | | |
| | | | |
| | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження|
| | проб з об'єктів середовища| | |
| | життєдіяльності людини із | | |
| | застосуванням реакції | | |
| | непрямої гемаглютинації | | |
| | | | |
| | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- |
| | та проб з об'єктів середо-| | |
| | вища життєдіяльності люди-| | |
| | ни із застосуванням | | |
| | реакції аглютинації | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 21.|Виявлення: | | |
| | | | |
| | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження|
| | об'єктах середовища | |одного об'єкта |
| | життєдіяльності людини | | |
| | (ґрунт, сировина тваринно-| | |
| | го походження тощо) | | |
| | | | |
| | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження|
| | господарсько-питного та | | |
| | культурно-побутового | | |
| | водокористування | | |
| | | | |
| | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження |
| | осередкових інфекцій в | |одного показника |
| | об'єктах середовища | | |
| | життєдіяльності людини | | |
| | (туляремії, лістеріозу, | | |
| | єрезіпелоїду і | | |
| | ієрсиніозів) в польовому | | |
| | матеріалі | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження|
| |вірусологічні дослідження | | |
| |біологічного матеріалу та проб | | |
| |з об'єктів середовища | | |
| |життєдіяльності людини із | | |
| |застосуванням реакції | | |
| |зв'язування комплементу | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- |
| |із застосуванням реакції | | |
| |мікроаглютинації лептоспір | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- |
| |чні дослідження біологічного | | |
| |матеріалу та проб з об'єктів | | |
| |середовища життєдіяльності | | |
| |людини із застосуванням | | |
| |імунофлуоресцентної мікроскопії| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 25.|Контроль за якістю поживних | | |
| |середовищ методом: | | |
| | | | |
| | титраційним | 45,02|за один тест-штам |
| | | |або одну суміш |
| | | |штамів |
| | | | |
| | якісним | 33,26| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 26.|Виділення: | | |
| | | | |
| | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження|
| | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу |
| | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті |
| | культурі клітин з | | |
| | негативним результатом | | |
| | | | |
| | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- |
| | сів з об'єктів середовища | | |
| | життєдіяльності людини на | | |
| | культурі клітин з | | |
| | позитивним результатом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 27.|Індикація вірусів грипу та   | 476,76|за десять     |
|  |інших вірусів респіраторної  |    |досліджень     |
|  |групи             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 28.|Бактеріологічні та       | 160,76|за одне дослідження|
|  |вірусологічні дослідження   |    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням реакції     |    |          |
|  |нейтралізації         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 29.|Визначення активності     | 137,75|за дослідження з  |
|  |дезінфекційних засобів методом |    |одним тест-штамом |
|  |тест-об'єктів щодо тест-штамів |    |однієї концентрації|
|  |вірусів і бактерій       |    |за строк однієї  |
|  |                |    |експозиції     |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 30.|Вірусологічні дослідження   |    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням:         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) реакції гальмування    | 34,94|за одне дослідження|
|  |   аглютинації        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) радіоімунного аналізу   | 75,87|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39|    -"-    |
|  |або паразитологічні дослідження|    |          |
|  |біологічного матеріалу та проб |    |          |
|  |з об'єктів середовища     |    |          |
|  |життєдіяльності людини із   |    |          |
|  |застосуванням імуноферментного |    |          |
|  |аналізу            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 32.|Видова діагностика комах, що  |  7,56|за одне дослідження|
|  |мають епідемічне значення   |    |одного екземпляра |
|  |(синантропні мухи, кровоссальні|    |          |
|  |комари, кліщі та компоненти  |    |          |
|  |гнусу)             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 33.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження|
|  |   тів, цист та ооцист кишко-|    |однієї проби    |
|  |   вих найпростіших у городи-|    |          |
|  |   ні, садовині за методами |    |          |
|  |   Романенка, Філоненко   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) яєць та личинок      | 33,58|    -"-    |
|  |   гельмінтів, цист та ооцист|    |          |
|  |   патогенних найпростіших у |    |          |
|  |   воді питній, плавальних  |    |          |
|  |   басейнів, відкритих    |    |          |
|  |   водоймищ господарсько-  |    |          |
|  |   побутового призначення та |    |          |
|  |   стічній воді за методами |    |          |
|  |   Романенка, Новосільцева, |    |          |
|  |   Падченка, Філоненко    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) яєць та личинок      | 39,5 |    -"-    |
|  |   гельмінтів, цист, ооцист |    |          |
|  |   кишкових патогенних    |    |          |
|  |   найпростіших, личинок   |    |          |
|  |   гельмінтів в осаді стічних|    |          |
|  |   вод, кеці, мулі, твердій |    |          |
|  |   фракції сільсько-     |    |          |
|  |   господарських стоків,   |    |          |
|  |   ґрунті, піску і твердих  |    |          |
|  |   побутових відходах за   |    |          |
|  |   методами Романенка,    |    |          |
|  |   Падченка або Філоненко  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 34.|Виявлення:           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) пухопероїдів у пусі,   | 11,82|за одне дослідження|
|  |   пір'ях і вовні      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) демодекоїдних кліщів   |  7,87|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85|    -"-    |
|  |на наявність алергенних та   |    |          |
|  |інших кліщів          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 36.|Виявлення шкідників у запасах |  9,59|    -"-    |
|  |харчових продуктів (сухофрукти,|    |          |
|  |зернобобові, борошно та    |    |          |
|  |крупи)             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 37.|Дослідження:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) риби, рибопродуктів,   | 19,31|за одне дослідження|
|  |   ракоподібних та молюсків |    |          |
|  |   на личинки гельмінтів,  |    |          |
|  |   найпростіших, конеподів  |    |          |
|  |   та інших паразитів риб,  |    |          |
|  |   небезпечних для здоров'я |    |          |
|  |   людини          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) м'яса та м'ясопродуктів  | 18,42|    -"-    |
|  |   на личинки гельмінтів   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) пилу, змивів з поверхні  | 19,52|    -"-    |
|  |   предметів довкілля на яйця|    |          |
|  |   гельмінтів, цисти та   |    |          |
|  |   ооцисти найпростіших   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 38.|Дослідження біоматеріалу:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  |фекалій на яйця, личинки,   | 10,59|    -"-    |
|  |фрагменти гельмінтів методами |    |          |
|  |збагачення, Бермана і товстого |    |          |
|  |мазка за Като         |    |          |
|  |                |    |          |
|  |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33|    -"-    |
|  |личинки, фрагменти гельмінтів |    |          |
|  |та найпростіші         |    |          |
|  |                |    |          |
|  |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 |    -"-    |
|  |личинки            |    |          |
|  |                |    |          |
|  |харкотиння на яйця, личинки,  | 12,14|    -"-    |
|  |фрагменти гельмінтів та    |    |          |
|  |найпростіші          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 39.|Дослідження:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) періанального зскрібка на |  2,97|    -"-    |
|  |   яйця гельмінтів      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) фекалій на патогенні   | 17,92|    -"-    |
|  |   кишкові найпростіші    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 40.|Обстеження партії товару на  | 39,6 |    -"-    |
|  |наявність членистоногих    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 41.|Паразитологічне дослідження  |  7,49|    -"-    |
|  |кровоссальних членистоногих на |    |          |
|  |зараженість мікрофіляріями   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49|    -"-    |
|  |малярії та інші паразити крові |    |          |
|  |з фарбуванням         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 43.|Визначення чутливості     | 63,99|за одне дослідження|
|  |синантропних комах до     |    |одного виду до   |
|  |інсектицидних засобів     |    |одного інсектициду |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
|           Дезінфекційні засоби           |
|----------------------------------------------------------------|
| 44.|Визначення масової частки:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) перекису водню в     | 20,15|за одне дослідження|
|  |   дезінфекційних засобах та |    |          |
|  |   робочих розчинах дезінфек-|    |          |
|  |   ційних засобів      |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) активного хлору в     | 21,76|    -"-    |
|  |   дезінфекційних засобах та |    |          |
|  |   робочих розчинах     |    |          |
|  |   дезінфекційних засобів  |    |          |
|  |   йодометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) альдегідів,        | 21,97|за дослідження   |
|  |   мінеральних кислот,    |    |одного показника  |
|  |   спиртів у дезінфекційних |    |          |
|  |   засобах та робочих    |    |          |
|  |   розчинах дезінфекційних  |    |          |
|  |   засобів титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) неіоногенних       | 32,07|за одне дослідження|
|  |   поверхнево-активних    |    |          |
|  |   речовин у дезінфекційних |    |          |
|  |   засобах та робочих    |    |          |
|  |   розчинах дезінфекційних  |    |          |
|  |   засобів фотоколориметрич- |    |          |
|  |   ним методом        |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 45.|Визначення концентрації    | 31,94|    -"-    |
|  |четвертинних амонієвих сполук |    |          |
|  |в дезінфекційних засобах та  |    |          |
|  |робочих розчинах дезінфекційних|    |          |
|  |засобів титрометричним методом |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 46.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) піретроїдів,       | 78,18|    -"-    |
|  |   фосфороорганічних сполук |    |          |
|  |   в інсектицидних засобах  |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) похідних кумаринів в   | 62,55|    -"-    |
|  |   дератизаційних засобах  |    |          |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 47.|Визначення масової частки:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36|    -"-    |
|  |   них засобах титрометричним|    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) діоксиду хлору в     | 19,49|    -"-    |
|  |   дезінфекційних засобах  |    |          |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 48.|Визначення водневого показника |  6,28|    -"-    |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 49.|Визначення стійкості зразків до|  6,59|    -"-    |
|  |дезінфекції візуальним методом |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Вода питна, водойм і стічна         |
|----------------------------------------------------------------|
| 50.|Визначення вмісту алюмінію,  | 35,43|за дослідження   |
|  |калію, натрію, кальцію, кобаль-|    |одного показника  |
|  |ту, магнію, марганцю, миш'яку, |    |          |
|  |молібдену, ртуті, хрому    |    |          |
|  |загального, міді, свинцю,   |    |          |
|  |стронцію, кадмію, цинку, заліза|    |          |
|  |і нікелю методом атомно-    |    |          |
|  |абсорбційної спектрометрії   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 51.|Визначення фотоколориметричним |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | аміаку            | 16,92|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нітратів           | 17,42|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нітритів           | 14,86|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63|    -"-    |
|  |кисню титрометричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 53 |Визначення біологічного    | 47,04|    -"-    |
|  |споживання кисню титрометричним|    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 54.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вуглекислоти вільної   |  9,88|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) жорсткості (загальної,  | 12,71|    -"-    |
|  |   постійної та усувної)   |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) завислих речовин     |  9,28|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12|    -"-    |
|  |   тів титрометричним методом|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кальцію титрометричним  | 14,95|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 55.|Визначення титрометричним   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | лужності           |  7,58|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | водневого показника      |  6,28|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  |                |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 56.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) нафтопродуктів      | 59,15|за одне дослідження|
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) суми солей і сухого    | 13,54|    -"-    |
|  |   залишку гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) окислюваності       | 14,78|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) поліфосфатів       | 31,83|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) роданідів фотометричним  | 30,42|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) сірководню колориметричним| 11,57|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) синтетичних        | 22,95|    -"-    |
|  |   поверхнево-активних    |    |          |
|  |   речовин фотометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 57.|Визначення вмісту фенолів   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 53,96|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 37,55|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 58.|Визначення вмісту фтору    | 26,75|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 59.|Визначення вмісту       |    |          |
|  |титрометричним методом:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | хлоридів           |   12|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | хлору залишкового       | 10,52|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 60.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) ціанідів фотометричним  | 40,89|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ацетону фотометричним   | 47,88|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 |    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 61.|Визначення вмісту формальдегіду|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 33,04|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 49,65|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 62.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) хлороформу,        | 52,88|за дослідження   |
|  |   дибромхлорметану,     |    |одного показника  |
|  |   тетрахлорвуглецю,     |    |          |
|  |   1, 1-дихлоретилену і 1,  |    |          |
|  |   2-дихлоретану       |    |          |
|  |   газохроматографічним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) загального органічного  | 52,34|за одне дослідження|
|  |   вуглецю          |    |          |
|  |   газохроматографічним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) барію титрометричним   | 25,26|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) міді, кадмію, свинцю і  | 34,03|за дослідження   |
|  |   цинку полярографічним   |    |одного показника  |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) алюмінію фотометричним  | 32,92|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) молібдену фотометричним  | 50,41|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) заліза фотометричним   | 20,91|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) цинку фотометричним    | 50,88|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) марганцю фотометричним  | 31,41|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) міді фотометричним    | 30,61|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) нікелю фотометричним   | 30,44|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) хрому фотометричним   | 32,81|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) кадмію фотометричним   | 31,33|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) свинцю фотометричним   | 34,43|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) миш'яку фотометричним  | 30,53|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) кремнію фотометричним  | 30,86|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) миш'яку, кадмію, міді,  | 30,5 |за дослідження   |
|  |   свинцю, цинку і ртуті  |    |одного показника  |
|  |   методом інверсійної   |    |          |
|  |   вольт-амперметрії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) магнію розрахунковим   |  3,25|за одне дослідження|
|  |   методом         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 63.|Визначення вмісту       |    |          |
|  |флуорометричним методом:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | кадмію            | 40,92|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | цинку             | 40,7 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | фенолу            | 50,36|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нафтопродуктів        | 40,18|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 64.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) калію і натрію      |  5,02|    -"-    |
|  |   сумарно-розрахунковим   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) сульфатів ваговим     | 28,47|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) хімічного споживання   | 26,29|    -"-    |
|  |   кисню титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 65.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) запаху органолептичним  |  3,03|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) присмаку         |  3,03|    -"-    |
|  |   органолептичним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|            Вода дистильована            |
|----------------------------------------------------------------|
| 66.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) речовин, що відновлюють  | 13,05|    -"-    |
|  |   перманганат калію,    |    |          |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) сульфатів колориметричним | 13,72|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 67.|Визначення водневого показника |  6,28|    -"-    |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 68.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю, цинку, заліза,  | 42,06|за дослідження   |
|  |   кальцію і міді атомно-  |    |одного показника  |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) алюмінію колориметричним | 17,91|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження|
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження   |
|  |   міді, свинцю і цинку   |    |одного показника  |
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|               Ґрунт               |
|----------------------------------------------------------------|
| 69.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) аміаку фотометричним   | 44,95|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) миш'яку титрометричним  | 43,68|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 70.|Визначення кількості азоту   | 29,58|    -"-    |
|  |загального титрометричним   |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 71.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вологості         | 27,4 |    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) заліза, марганцю,     | 43,53|за дослідження   |
|  |   кобальту фотометричним  |    |одного показника  |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 72.|Визначення кількості методом: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | іонометричним - нітратів   | 18,56|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | потенціометричним - фторидів | 41,14|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 73.|Визначення кількості      | 53,86|    -"-    |
|  |сульфат-іонів потенціометричним|    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 74.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) фосфору фотометричним   | 49,72|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) формальдегіду, бензолу,  | 53,96|за дослідження   |
|  |   толуолу і ксилолу методом |    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) міді, кадмію, цинку,   | 52,13|    -"-    |
|  |   нікелю і свинцю методом  |    |          |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) калію фотометричним    | 31,96|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження|
|  |у водній та сольовій витяжці  |    |          |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 76.|Визначення вмісту гумусу    | 32,89|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 77.|Визначення ферментативної   | 69,2 |    -"-    |
|  |активності групи оксидоредуктаз|    |          |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 78.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю полярографічним  | 41,92|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) формальдегіду       | 36,91|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 79.|Визначення кількості      | 91,04|    -"-    |
|  |нафтопродуктів гравіметричним |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 80.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) міді, кадмію, свинцю,   | 44,86|за дослідження   |
|  |   цинку і ртуті методом   |    |одного показника  |
|  |   інверсійної вольт-    |    |          |
|  |   амперметрії        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) міді, кадмію, цинку,   | 40,85|    -"-    |
|  |   свинцю, нікелю, ртуті,  |    |          |
|  |   заліза, марганцю і    |    |          |
|  |   кобальту атомно-     |    |          |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) ртуті фотометричним    | 45,58|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|            Харчові продукти            |
|----------------------------------------------------------------|
|     Алкогольні напої                   |
|----------------------------------------------------------------|
| 81.|Визначення масової концентрації|  8,65|    -"-    |
|  |загального екстракту      |    |          |
|  |рефрактометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 82.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) летких кислот       | 32,18|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кислот, що титруються,  | 14,32|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) альдегідів методом    | 53,7 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) метанолу методом     | 54,81|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) метанолу фотометричним  | 48,86|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) сивушних масел або    | 73,94|    -"-    |
|  |   складних ефірів методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) сивушних масел      | 29,08|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) складних ефірів      | 47,19|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 83.|Визначення природи       | 11,85|    -"-    |
|  |барвника (якісна реакція)   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 84.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) алкоголю без відгону   |  7,79|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 2) алкоголю з відгоном    | 22,42|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 85.|Визначення:          | 18,21|    -"-    |
|  | 1) в безалкогольних напоях  |    |          |
|  |   насиченості двоокисом   |    |          |
|  |   вуглецю фізичним методом |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 86.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю, кадмію, цинку,  | 40,4 |за дослідження   |
|  |   заліза і міді атомно-   |    |одного показника  |
|  |   абсорбційним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ртуті безполуменевим   | 40,4 |за одне дослідження|
|  |   атомно-абсорбційним    |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) миш'яку, йоду і селену  | 39,57|за дослідження   |
|  |   в харчових продуктах   |    |одного показника  |
|  |   методом інверсійної    |    |          |
|  |   вольт-амперметрії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) нітратів і нітритів    | 59,13|за одне дослідження|
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) нітратів іонометричним  | 20,87|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) нітрозодиметиламіну і   | 148,54|    -"-    |
|  |   натрозодіетиламіну в   |    |          |
|  |   продовольчій сировині та |    |          |
|  |   продуктах харчування   |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження|
|  |   В1, афлатоксин М1,    |    |          |
|  |   зеаралінон, дезоксиніва- |    |          |
|  |   леол, патулін і Т2-токсин)|    |          |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33|    -"-    |
|  |   В1, афлатоксин М1,    |    |          |
|  |   зеаралінон, дезоксиніва- |    |          |
|  |   леол і патулін) методом  |    |          |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) гормональних препаратів  | 148,22|    -"-    |
|  |   (діетилстильбестролу,   |    |          |
|  |   тестостерону,       |    |          |
|  |   естрадіолу-17b) методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) гормональних препаратів  | 162,69|    -"-    |
|  |   (діетилстильбестролу,   |    |          |
|  |   тестостерону,       |    |          |
|  |   естрадіолу-17b) методом  |    |          |
|  |   високоефективної рідинної |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) гістаміну фотометричним  | 59,86|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) синтетичних барвників   | 64,05|    -"-    |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження   |
|  |   вачів, ксиліту і сорбіту |    |одного показника  |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) водорозчинних вітамінів  | 92,52|    -"-    |
|  |   B1, B2 методом флуоресцен-|    |          |
|  |   ції            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження|
|  |   колориметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) жиророзчинних вітамінів  | 49,14|за дослідження   |
|  |   A, E, b-каротину     |    |одного показника  |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) кофеїну, теоброміну    | 69,99|за одне дослідження|
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) білка, амінного азоту за | 40,22|    -"-    |
|  |   К'єльдалем        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) жиру гравіметричним    | 22,92|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) жиру методом Сокслета   | 34,47|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 22) жиру рефрактометричним  | 22,84|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) редукуючих цукрів та   | 37,47|за одне дослідження|
|  |   загального цукру     |    |          |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 87.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) цукру методом гарячого  | 47,07|    -"-    |
|  |   титрування        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) лактози титрометричним  | 39,3 |    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) сахарози поляриметричним | 17,66|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) хлориду натрію      | 16,65|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 88.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) загального фосфору    | 49,57|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) етилового спирту     | 15,63|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 89.|Визначення кількості      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вологи гравіметричним   |   15|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) водорозчинних сухих    | 17,84|    -"-    |
|  |   речовин рефрактометричним |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) водорозчинних       | 26,07|    -"-    |
|  |   екстрактивних речовин   |    |          |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) загальної золи та золи  | 40,5 |    -"-    |
|  |   нерозчинної у       |    |          |
|  |   10-відсотковій соляній  |    |          |
|  |   кислоті гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 90.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) наявності піску та    | 18,13|    -"-    |
|  |   мінеральних домішок    |    |          |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) водневого показника    | 13,21|    -"-    |
|  |   потенціометричним методом |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) кислотності        | 12,66|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) лужності         | 13,1 |    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кольоровості за шкалою  | 28,34|    -"-    |
|  |   стандартних розчинів йоду |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) кислотного числа     | 23,16|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) перекисного числа     | 20,06|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) йодного числа       | 29,83|за одне дослідження|
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) густини за допомогою   |  5,16|    -"-    |
|  |   ареометра         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) складових частин     | 10,29|    -"-    |
|  |   продукту гравіметричним |    |          |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) вмісту вільного,     | 41,31|    -"-    |
|  |   зв'язаного і загального |    |          |
|  |   сірчистого ангідриду   |    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|       Жирові продукти                  |
|----------------------------------------------------------------|
| 91.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29|    -"-    |
|  |   вершково-рослинному маслі |    |          |
|  |   за числом Рейхерта-Мейссля|    |          |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) відстою за вагою     | 11,94|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) числа омилення      | 49,89|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) кількості неомилених   | 42,87|    -"-    |
|  |   речовин гравіметричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) показника заломлення   | 12,97|    -"-    |
|  |   за допомогою рефрактометра|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) жирнокислотного складу  | 62,1 |    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) наявності мила (якісна  |  9,91|    -"-    |
|  |   реакція)         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) стійкості емульсій за   |  8,02|    -"-    |
|  |   допомогою центрифуги   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) кількості ерукової    | 79,68|    -"-    |
|  |   кислоти методом газорідин-|    |          |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) наявності нежирових   | 37,11|    -"-    |
|  |   домішок гравіметричним  |    |          |
|  |   методом         |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Мед                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 92.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) наявності щавлевої    | 22,42|    -"-    |
|  |   кислоти титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) діастазного числа     | 43,62|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) наявності         | 18,47|    -"-    |
|  |   оксиметилфурфуролу    |    |          |
|  |   (якісна реакція)     |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|    Молоко і молочні продукти                |
|----------------------------------------------------------------|
| 93.|Визначення наявності:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | пероксидази          | 14,31|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | фосфатази           | 14,26|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | аміаку, водню пероксиду і   | 12,49|за дослідження   |
|  | соди (якісні реакції)     |    |одного показника  |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 94.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) індексу розчинності    | 10,13|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | 2) ступеня чистоти      |  5,45|    -"-    |
|----------------------------------------------------------------|
|    М'ясо і м'ясні продукти                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 95.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51|    -"-    |
|  |   виробах титрометричним  |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кількості оксипроліну   | 69,29|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) ефективності термообробки | 25,54|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | 4) кількості крохмалю    | 41,43|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) кількості летких жирних  | 23,39|    -"-    |
|  |   кислот титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Продукти переробки плодів                |
|        та овочів                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 96.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) оксиметилфурфуролу    | 35,27|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) пектинових речовин    | 29,73|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Прянощі                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 97.|Визначення ефірних масел    | 35,63|    -"-    |
|  |методом відгону        |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|     Риба і рибні продукти                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 98.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження   |
|  |   і сірководню (якісні   |    |одного показника  |
|  |   реакції)         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) кількості летких жирних  | 27,03|за одне дослідження|
|  |   кислот титрометричним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Чай                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 99.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) сирої клітковини     | 33,21|    -"-    |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) таніну титрометричним   | 25,12|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|       Яєчні продукти                   |
|----------------------------------------------------------------|
|100.|Визначення наявності вільних  | 28,17|    -"-    |
|  |жирних кислот титрометричним  |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|101.|Визначення ефективності    | 26,59|    -"-    |
|  |пастеризації          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|102.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) свинцю, кадмію, цинку і  | 44,86|за дослідження   |
|  |   міді методом інверсійної |    |одного показника  |
|  |   вольт-амперметрії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) свинцю, цинку, кадмію і  | 42,93|    -"-    |
|  |   міді полярографічним   |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) миш'яку фотометричним   | 40,76|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) жиру за Гербером     | 13,4 |    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|103.|Органолептика харчових     |  5,16|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|  |                |    |          |
|104.|Визначення калорійності і   | 44,31|    -"-    |
|  |хімічного складу        |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|105.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) заліза фотометричним   | 48,36|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) йодистого калію      | 22,21|    -"-    |
|  |   титрометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) білка титрометричним   | 47,99|за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) крохмалю в консервованій | 30,67|    -"-    |
|  |   продукції титрометричним |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|106.|Визначення ефективності    | 16,49|    -"-    |
|  |термообробки в рибі та     |    |          |
|  |рибопродуктах         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|107.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) олова і міді фотометричним| 48,58|за дослідження   |
|  |   методом          |    |одного показника  |
|  |                |    |          |
|  | 2) консервантів фотометричним| 49,4 |за одне дослідження|
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|108.|Визначення кількості бензойної | 53,37|    -"-    |
|  |кислоти фотометричним методом |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|109.|Визначення наявності нітратів в| 20,88|    -"-    |
|  |молоці і продуктах його    |    |          |
|  |переробки напівкількісним   |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|110.|Визначення кількості:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) сахарози в молочних    | 20,3 |    -"-    |
|  |   продуктах титрометричним |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) сухого знежиреного залишку| 33,67|    -"-    |
|  |   в вершковому маслі    |    |          |
|  |   гравіметричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) цукру в кондитерських   | 38,05|    -"-    |
|  |   виробах і молочних    |    |          |
|  |   консервах титрометричним |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|111.|Визначення вмісту синтетичних | 60,46|    -"-    |
|  |барвників фотометричним методом|    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|112.|Визначення рівня пористості  |  7,87|    -"-    |
|  |хліба             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|113.|Визначення вмісту кофеїну   | 50,05|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|114.|Визначення кількості сухих   | 25,86|    -"-    |
|  |речовин в початковому суслі  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|115.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) сивушних масел колоримет- | 14,14|    -"-    |
|  |   ричним методом      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) метилового спирту колори- | 14,73|    -"-    |
|  |   метричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|116.|Визначення наявності фосфатази | 60,09|    -"-    |
|  |в ковбасних виробах фотометрич-|    |          |
|  |ним методом          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих  |
|              приміщень              |
|----------------------------------------------------------------|
|117.|Визначення вмісту азоту    |    |          |
|  |діоксиду методом:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 43,68|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | електрохімічним        | 11,38|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|118.|Визначення вмісту акрилонітрилу|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 47,64|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 49,6 |    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|119.|Визначення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) акролеїну фотометричним  | 45,22|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) аміаку фотометричним   | 41,92|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|120.|Визначення амінів аліфатичних |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 47,84|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 42,42|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|121.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) амілацетату фотометричним | 48,22|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) ангідриду малеїнового   | 41,55|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) ангідриду масляного    | 48,62|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) ангідриду миш'яковистого | 40,9 |    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) ангідриду селенистого   | 45,45|    -"-    |
|  |   фотометричним та     |    |          |
|  |   полярографічним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) ангідриду сірчистого   | 45,44|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) ангідриду фосфорного   | 38,65|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) ангідриду хромового    | 41,46|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|122.|Визначення вмісту аніліну   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 41,74|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 48,95|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|123.|Визначення вмісту ацетону   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 49,57|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 52,96|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|124.|Визначення вмісту ацетальдегіду|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 54,29|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 55,75|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|125.|Визначення вмісту бензолу,   |    |          |
|  |ксилолу і толуолу методом:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 52,32|за дослідження   |
|  |                |    |одного показника  |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 53,71|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|126.|Визначення вмісту бензину   | 55,48|за одне дослідження|
|  |газохроматографічним методом  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|127.|Визначення вмісту брому    |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | електрохімічним        | 11,38|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 47,19|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|128.|Визначення вмісту:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бутадієну фотометричним  | 36,63|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) бутилакрилату фотометрич- | 47,44|    -"-    |
|  |   ним методом        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) бутилмеркаптану і етилмер-| 53,84|за дослідження   |
|  |   каптану фотометричним   |    |одного показника  |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) бутилметилакрилату    | 46,51|за одне дослідження|
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|129.|Визначення вмісту бутилацетату,|    |          |
|  |вінілацетату і етилацетату   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 52,29|за дослідження   |
|  |                |    |одного показника  |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 51,53|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|130.|Визначення вмісту вінілхлориду |    |          |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 44,82|за одне дослідження|
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 62,74| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|131.|Визначення вмісту водню | 40,41| -"- |
| |фосфористого фотометричним | | |
| | методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|132.|Визначення вмісту водню | | |
| |фтористого методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 54,13| -"- |
| | | | |
| | потенціометричним | 53,48| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|133.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) водню хлористого | 37,79| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 2) водню ціанистого | 40,09| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 3) вуглецю діоксиду | 11,38| -"- |
| | електрохімічним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|134.|Визначення вмісту вуглецю | | |
| |оксиду методом: | | |
| | | | |
| | електрохімічним | 11,38| -"- |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 51,9 | -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|135.|Визначення вмісту вуглеводнів | 59,58| -"- |
| |насичених С-1 - С-10 | | |
| |газохроматографічним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|136.|Визначення вуглецю чотирихло- | | |
| |ристого методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 48,77| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 52,8 | -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|137.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) гексаметилендіаміну | 40,17|за одне дослідження|
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 2) гексану методом газорідин-| 53,87| -"- |
| | ної хроматографії | | |
| | | | |
| | 3) гідразину та його | 42,21| -"- |
| | похідних фотометричним | | |
| | методом | | |
| | | | |
| | 4) діалкілфталату | 44,28| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 5) діетилетаноламіну | 49,61| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 6) діетилфталату, дибутилфта-| 50,78|за дослідження |
| | лату, диметилфталату і | |одного показника |
| | діоктилфталату методом | | |
| | газорідинної хроматографії| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|138.|Визначення вмісту диметиламіну |    |          |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 45,32|за одне дослідження|
| | | | |
| | електрохімічним | 11,38| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|139.|Визначення вмісту | | |
| |диметилформаміду методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 41,54| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 48,04| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|140.|Визначення вмісту діоксану | 47,98| -"- |
| |фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|141.|Визначення вмісту дихлоретану | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 50,8 | -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 53,21| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|142.|Визначення вмісту дифенілметан-| 45,11| -"- |
| |диізоцианату фотометричним | | |
| |методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|143.|Визначення вмісту диметилтере- | 56,61| -"- |
| |фталату методом газорідинної | | |
| |хроматографії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|144.|Визначення вмісту епіхлоргідри-| | |
| |ну методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 38,11| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 46,25|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|145.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) етилакрилату фотометричним| 48,09| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) етилацетату методом газо- | 50,05| -"- |
| | рідинної хроматографії | | |
| | | | |
| | 3) етилбензолу методом газо- | 54,6 | -"- |
| | рідинної хроматографії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|146.|Визначення вмісту етиленгліколю| | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 44,91| -"- |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 51,04| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|147.|Визначення вмісту етилендіаміну| | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 47,44| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 52,77| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|148.|Визначення вмісту етилену | 44,55| -"- |
| |оксиду фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|149.|Визначення вмісту етилцелозоль-|    |          |
| |ву методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 33,99| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 53,51| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|150.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) ефіру діетилового газо- | 44,29| -"- |
| | хроматографічним методом | | |
| | | | |
| | 2) їдких лугів фотометричним | 38,9 | -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 3) йоду фотометричним | 47,94| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 4) кальцію гідрохлориду | 54,09| |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 5) каніфолі фотометричним | 51,91| -"- |
| | методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|151.|Визначення вмісту капролактаму | | -"- |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 39,42| -"- |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 50,97|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|152.|Визначення вмісту карбаміду | 48,11| -"- |
| |фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|153.|Визначення вмісту кислот акри- | | |
| |лової і метакрилової методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 40,72|за дослідження |
| | | |одного показника |
| | | | |
| | газохроматографічним | 52,2 | -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|154.|Визначення вмісту кислоти: | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1) аскорбінової гравіметрич- | 20,36|за одне дослідження|
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 2) ацетилсаліцилової | 37,23| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 3) борної фотометричним | 49,99| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 4) масляної газохроматогра- | 50,72| -"- |
| | фічним методом | | |
| | | | |
| | 5) мурашиної фотометричним | 44,1 | -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 6) нікотинової і нікотинаміду| 41,81| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 7) оцтової фотометричним | 31,29| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 8) сірчаної фотометричним | 48,21| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 9) терефталевої фотометричним| 51,58| -"- |
| | методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|155.|Визначення вмісту:       |    |          |
| | | | |
| | 1) кофеїну фотометричним | 51,3 | -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) крезолу газохроматографіч-| 49,92| -"- |
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 3) кремнію діоксиду | 55,75| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 4) карбіду кремнію | 27,94| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 5) левоміцетину фотометричним| 43,13| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 6) метилакрилату фотометрич- | 53,1 | -"- |
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 7) метиленхлориду фотометрич-| 36,48|за одне дослідження|
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 8) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- |
| | ричним методом | | |
| | | | |
| | 9) метилмеркаптану фотомет- | 35,61| -"- |
| | ричним методом | | |
| | | | |
| | 10) метилмеркаптану, етил- | 60,25|за дослідження |
| | меркаптану і бутилмерка | |одного показника |
| | птану газохроматографіч- | | |
| | ним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|156.|Визначення вмісту метилметакри-| | |
| |лату методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 44,6 |за одне дослідження|
| | | | |
| | газохроматографічним | 49,22| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|157.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) метилтретинно-бутилового | 45,71| -"- |
| | ефіру газохроматографічним| | |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) мінерального масла | 35,23| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 3) моноетаноламіну | 42,97| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 4) натрію гідрокарбонату | 51,62| -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 5) нітриту натрію фотометрич-| 47,78| -"- |
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 6) натрію хлориду фотометрич-| 50,66| -"- |
| | ним методом | | |
| | | | |
| | 7) нафталіну фотометричним | 35,78| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 8) озону фотометричним | 42,26| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 9) піридину фотометричним | 53,04| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 10) пилу гравіметричним | 24,4 | -"- |
| | методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|158.|Визначення вмісту пропілацетату|    |          |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 44,83| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 50,46| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|159.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) псевдокумолу газохромато- | 54,83|за одне дослідження|
| | графічним методом | | |
| | | | |
| | 2) сажі фотометричним методом| 27,12| -"- |
| | | | |
| | 3) селену і діоксиду селену | 51,05|за дослідження |
| | полярографічним та | |одного показника |
| | фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|160.|Визначення вмісту сірководню | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 40,49|за одне дослідження|
| | | | |
| | електрохімічним | 11,38| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|161.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) сірковуглецю фотометричним| 31,85| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) синтетичних мийних речовин| 39,84| -"- |
| | фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|162.|Визначення вмісту скипидару | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | газохроматографічним | 51,85| -"- |
| | | | |
| | фотометричним | 42,94| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|163.|Визначення вмісту сольвент-наф-| 52,34| -"- |
| |ти газохроматографічним методом| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|164.|Визначення вмісту стиролу | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 54,73| -"- |
| | | | |
| | фотометричним | 50,82| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|165.|Визначення вмісту спиртів: | | |
| | | | |
| | 1) етилового, бутилового, | 35,36|за дослідження |
| | метилового та ізопропіло- | |одного показника |
| | вого фотометричним | | |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) етилового, бутилового, | 45,15| -"- |
| | метилового, ізопропілово- | | |
| | го, пропілового, н-бутило-| | |
| | вого, втор-бутилового та | | |
| | ізобутилового методом | | |
| | газорідинної хроматографії| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|166.|Визначення вмісту тетрагідрофу-|    |          |
| |рану методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 35,11|за одне дослідження|
| | | | |
| | газохроматографічним | 42,86| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|167.|Визначення вмісту тетраетил- | | |
| |свинцю методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 46,83| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 53,57| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|168.|Визначення вмісту тетрахлорети-| | |
| |лену методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 49,05| -"- |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 60,39| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|169.|Визначення вмісту: | | |
| | | | |
| | 1) тіураму фотометричним | 50,21| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 2) толуілендиізоціанату | 53,2 | -"- |
| | фотометричним методом | | |
| | | | |
| | 3) триетиламіну фотометричним| 49,66| -"- |
| | методом | | |
| | | | |
| | 4) трикрезилфосфату | 46,36| -"- |
| | фотометричним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|170.|Визначення вмісту трихлоретану | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 51,77| -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 55,94| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|171.|Визначення вмісту трихлоретиле-| | |
| |ну методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 50,6 | -"- |
| | | | |
| | газохроматографічним | 52,8 | -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|172.|Визначення вмісту уайт-спіриту | 51,47| -"- |
| |методом газорідинної | | |
| |хроматографії | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|173.|Визначення вмісту хлору | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | електрохімічним | 11,38| -"- |
| | | | |
| | фотометричним | 49,63|за одне дослідження|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|174.|Визначення вмісту фенолу | | |
| |методом: | | |
| | | | |
| | фотометричним | 48,32| -"- |
| | | | |
| | газорідинної хроматографії | 52,5 | -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|175.|Визначення вмісту формальдегіду|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 37,62|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | полярографічним        | 49,84|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 53,43|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|176.|Визначення вмісту солей    | 60,83|    -"-    |
|  |фтористоводневої кислоти    |    |          |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|177.|Визначення вмісту фурфуролу  |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 35,5 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 45,59|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | полярографічним        | 45,57|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|178.|Визначення вмісту циклогексану |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 44,43|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газохроматографічним     | 49,98|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|179.|Визначення вмісту циклогексано-|    |          |
|  |ну методом:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 45,77|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | газорідинної хроматографії  | 50,78|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|180.|Визначення вмісту алюмінію   |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 52,67|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | атомно-абсорбційним      | 45,46|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|181.|Визначення вмісту берилію   | 50,97|за одне дослідження|
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|182.|Визначення вмісту фотометричним|    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | вольфраму           | 46,17|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | молібдену           | 48,81|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | марганцю           | 51,07|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | ванадію            | 52,53|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | хрому та оксиду хрому     | 46,65|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | цинку та оксиду цинку     | 56,6 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | кадмію            | 45,29|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | міді             | 51,12|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нікелю            | 50,35|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | свинцю            | 49,67|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | заліза            | 44,46|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|183.|Визначення вмісту атомно-   |    |          |
|  |абсорбційним методом:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | вольфраму           | 50,4 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | молібдену           | 55,26|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | марганцю, міді і свинцю    | 51,15|за дослідження   |
|  |                |    |одного показника  |
|  |                |    |          |
|  | ванадію і нікелю       | 50,47|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | хрому та оксиду хрому     | 50,47|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | цинку та оксиду цинку     | 50,38|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | кадмію            | 49,19|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | заліза            | 49,57|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|184.|Визначення вмісту полярографіч-|    |          |
|  |ним методом:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | вольфраму           | 51,78|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | молібдену           | 50,32|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | марганцю           | 43,27|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | хрому та оксиду хрому     | 44,81|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | цинку та оксиду цинку     | 43,46|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | кадмію            | 49,67|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | міді             | 43,03|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | нікелю            | 43,18|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | свинцю            | 42,92|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | заліза            | 49,57|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|185.|Визначення вмісту титану    |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 57,1 |    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | полярографічним        | 50,43|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|186.|Визначення вмісту кобальту і  |    |          |
|  |оксиду кобальту методом:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 50,93|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | атомно-абсорбційним      | 49,95|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | полярографічним        | 49,16|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|187.|Визначення вмісту миш'яку   | 41,15|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|188.|Визначення вмісту олова    |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 46,15|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  | полярографічним        | 49,43|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|189.|Визначення вмісту ртуті    |    |          |
|  |методом:            |    |          |
|  |                |    |          |
|  | безполуменевим атомно-абсорб- | 17,07|за одне дослідження|
|  |ційним             |    |          |
|  |                |    |          |
|  | фотометричним         | 36,06|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|190.|Визначення вмісту цирконію   | 53,96|    -"-    |
|  |фотометричним методом     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|191.|Визначення показників     | 17,07|    -"-    |
|  |мікроклімату (температури,   |    |          |
|  |вологості і швидкості руху   |    |          |
|  |повітря) інструментальним   |    |          |
|  |методом            |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|         Вироби парфумерні, косметичні         |
|----------------------------------------------------------------|
|       Вироби косметичні                 |
|----------------------------------------------------------------|
|192.|Визначення масової частки води | 44,5 |    -"-    |
|  |та легких речовин, сухих    |    |          |
|  |речовин            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|193.|Визначення водневого показника,| 22,02|    -"-    |
|  |колоїдної стабільності,    |    |          |
|  |термостабільності       |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|       Крем косметичний                  |
|----------------------------------------------------------------|
|194.|Визначення масової частки   |  7,79|    -"-    |
|  |гліцерину           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|195.|Визначення масової частки   | 47,26|    -"-    |
|  |загальних лугів у перерахунку |    |          |
|  |на їдкий калій         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|196.|Визначення показників     | 33,54|    -"-    |
|  |функціонального призначення:  |    |          |
|  |очисна здатність, мийна    |    |          |
|  |здатність, приріст блиску   |    |          |
|  |та емульгувальна здатність   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|197.|Визначення масової частки   | 33,9 |    -"-    |
|  |домішок, нерозчинних у воді  |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|198.|Визначення масової частки   | 58,65|    -"-    |
|  |жирних кислот         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|199.|Визначення масової частки суми | 54,56|    -"-    |
|  |неомилених органічних речовин |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|             Пестициди               |
|----------------------------------------------------------------|
|200.|Визначення залишкової кількості|    |          |
|  |пестицидів у харчових продуктах|    |          |
|  |та об'єктах навколишнього   |    |          |
|  |природного середовища:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) амітразу методом тонкоша- | 96,07|    -"-    |
|  |   рової хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) похідних ацетанілідів   | 98,42|за одне дослідження|
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) похідних ацетанілідів   | 129,42|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) ацетохлору (аценіту,   | 128,4 |    -"-    |
|  |   харнесу, трофі та ацеталу)|    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) ацетохлору (аценіту,   | 121,65|    -"-    |
|  |   харнесу, трофі та ацеталу)|    |          |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) бенсултапу методом тонко- | 90,11|    -"-    |
|  |   шарової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) бентазону методом     | 127,67|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) бромистого метилу методом | 90,73|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) бромпропілату методом   | 80,43|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) гліфосату методом газорі-| 125,47|    -"-    |
|  |   динної хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) гліфосату методом тонко- | 76,94|    -"-    |
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) дазомету методом тонкоша-| 80,43|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) дифенацину фотометричним | 72,84|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) 2,4-Д методом газорідин- | 113,11|    -"-    |
|  |   ної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) етилмеркурхлориду    | 100,58|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) етилмеркурхлориду    | 86,2 |    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) інсегару (феноксикарбу) | 111,45|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) інсегару (феноксикарбу) | 101,95|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) похідних карбамінової  | 100,18|    -"-    |
|  |   кислоти методом тонкоша- |    |          |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) карбоксину методом тонко-| 91,42|    -"-    |
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) карібу (трифторсульфурон-| 111,16|    -"-    |
|  |   метилу) методом газоріди-|    |          |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 22) клетодиму методом    | 162,5 |за одне дослідження|
|  |   високоефективної рідинної|    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) ленацилу методом тонкоша-| 88,54|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |

|  |                |    |          |
|  | 24) лінурону методом тонкоша-| 95,98|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 25) маврику методом тонкоша- | 96,32|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 26) маврику методом газоріди-| 105,46|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 27) максиму (флудіоксонілу) | 88,79|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 28) манкоцебу фотометричним | 69,42|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 29) матчу (люфенурону)    | 89,35|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 30) таких, що містять у   | 51,2 |    -"-    |
|  |   складі мідь, фотометрич- |    |          |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 31) 2М-4Х методом тонкошаро- | 92,43|    -"-    |
|  |   вої хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 32) 2М-4Х методом газорідин- | 101,57|    -"-    |
|  |   ної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 33) 2М-4Х методом високоефек-| 142,9 |    -"-    |
|  |   тивної рідинної     |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 34) похідних неонікотиноїдів | 97,24|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 35) похідних неонікотиноїдів | 122,55|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 36) похідних нітрофенолу   | 103,16|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 37) омайту (пропаргиту)   | 156,28|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 38) синтетичних піретроїдів | 80,83|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 39) синтетичних піретроїдів | 100,02|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 40) піридату методом тонкоша-| 95,06|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 41) пропамокарбу гідрохлориду| 161,22|    -"-    |
|  |   методом високоефективної |    |          |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 42) пропанілу методом газорі-| 98,2 |    -"-    |
|  |   динної хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 43) пропанілу методом тонко- | 77,44|    -"-    |
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 44) пропаргіту методом тонко-| 97,32|за одне дослідження|
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 45) ридомілу (металаксилу)  | 95,62|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 46) ридомілу (металаксилу)  | 94,67|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 47) ровралю методом тонкоша- | 98,71|    -"-    |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 48) ровралю методом газоріди-| 102,72|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 49) таких, що містять у   | 115,49|    -"-    |
|  |   складі ртуть,      |    |          |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 50) похідних сим-триазинів  | 83,88|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 51) похідних сим-триазинів  | 114,34|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 52) похідних сульфанілсечовин| 141,11|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 53) тарги методом тонкошаро- | 90,85|    -"-    |
|  |   вої хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 54) тарги методом газорідин- | 99,74|    -"-    |
|  |   ної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 55) похідних тіо- і     | 92,88|    -"-    |
|  |   дитіокарбаматів методом |    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 56) тіофанат-метилу методом | 95,86|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 57) похідних триазолів    | 89,54|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 58) похідних триазолів    | 109,42|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 59) триасульфурону (лограну) | 96,72|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 60) триасульфурону (лограну) | 104,81|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 61) трифлураліну методом   | 94,58|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 62) трихлорацетату натрія  | 77,38|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 63) похідних феноксиалканкар-| 88,8 |    -"-    |
|  |   бонових кислот методом  |    |          |
|  |   тонкошарової       |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 64) похідних феноксиалканкар-| 113,85|    -"-    |
|  |   бонових кислот методом  |    |          |
|  |   газорідинної       |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 65) похідних фенілсечовин  | 90,35|за одне дослідження|
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 66) фенаримолу методом газо- | 88,61|    -"-    |
|  |   рідинної хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 67) фосфороводню фотометрич- | 66,54|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 68) фосфорорганічних пестици-| 109,04|    -"-    |
|  |   дів методом газорідинної |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 69) фосфорорганічних пестици-| 93,33|    -"-    |
|  |   дів методом тонкошарової |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 70) фюзиладу методом тонко- | 83,57|    -"-    |
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 71) хлорорганічних пестицидів| 82,25|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 72) хлорорганічних пестицидів| 103,74|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 73) хлоридазону методом   | 81,29|    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 74) шогуну методом газорідин-| 115,01|    -"-    |
|  |   ної хроматографії    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|201.|Визначення масової частки   | 102,2 |    -"-    |
|  |пестицидів фосфаміду, рогору в |    |          |
|  |протруєному насінні зернових, |    |          |
|  |зернобобових та овочевих    |    |          |
|  |культур методом газорідинної  |    |          |
|  |хроматографії         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|202.|Визначення масової частки   |    |          |
|  |пестицидів у протруєному    |    |          |
|  |насінні зернових, зернобобових |    |          |
|  |та овочевих культур методом:  |    |          |
|  |                |    |          |
|  |тонкошарової хроматографії   | 97,36|    -"-    |
|  |                |    |          |
|  |високоефективної рідинної   | 155,89|    -"-    |
|  |хроматографії         |    |          |
|----------------------------------------------------------------|

|        Визначення інших хімічних речовин        |
|----------------------------------------------------------------|
|203.|Синтетичні мийні засоби.    | 65,96|    -"-    |
|  |Визначення залишкової     |    |          |
|  |кількості поверхнево-активних |    |          |
|  |речовин на посуді та тканині  |    |          |
|  |після застосування мийних   |    |          |
|  |засобів            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|204.|Визначення органолептичних   |  5,57|    -"-    |
|  |показників           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|205.|Визначення показника:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) стійкости до поту     |  5,63|за одне дослідження|
|  |                |    |          |
|  | 2) стійкости до слини    |  5,48|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|206.|Визначення водного показника  |  6,28|    -"-    |
|  |потенціометричним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|207.|Визначення в рідкому      |    |          |
|  |модельному середовищі вмісту: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бору фотометричним    | 19,16|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) фтору фотометричним    | 27,2 |    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) цинку, нікелю, кадмію,  | 33,03|за дослідження   |
|  |   кобальту і міді методом  |    |одного показника  |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) заліза, кадмію, кобальту, | 37,9 |    -"-    |
|  |   марганцю, міді, нікелю,  |    |          |
|  |   свинцю, цинку і хрому   |    |          |
|  |   атомно-абсорбційним    |    |          |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) миш'яку, кадмію, міді,  | 38,7 |    -"-    |
|  |   свинцю, цинку і ртуті   |    |          |
|  |   методом інверсійної    |    |          |
|  |   вольт-амперметрії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) фенолу методом газорідин- | 40,81|за одне дослідження|
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) дифенілолпропану методом | 43,9 |    -"-    |
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) діоктилфталату,      | 45,65|за дослідження   |
|  |   дибутилфталату і диметил- |    |одного показника  |
|  |   фталату методом газоріди- |    |          |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) капролактаму методом   | 40,09|за одне дослідження|
|  |   тонкошарової хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) формальдегіду методом  | 50,39|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) формальдегіду      | 50,77|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 12) стиролу, етилбензолу,  | 45,2 |за дослідження   |
|  |   бензолу, ізопропілбензо- |    |одного показника  |
|  |   лу, толуолу і ксилолу  |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) бутилакрилату, бутилмета-| 41,17|    -"-    |
|  |   крилату, метилметакри-  |    |          |
|  |   лату, метилакрилату та  |    |          |
|  |   акрилонітрилу методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) вінілацетату методом   | 43,37|за одне дослідження|
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) гексаметилендіаміну   | 42,48|за одне дослідження|
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) заліза фотометричним   | 20,56|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) алюмінію методом     | 41,56|    -"-    |
|  |   спектрофотометрії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) тіураму, цимату, вулкаци-| 45,58|за дослідження   |
|  |   ту, каптаксу, альтаксу і |    |одного показника  |
|  |   сульфенаміду методом   |    |          |
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) неозону Д методом тонко- | 46,23|за одне дослідження|
|  |   шарової хроматографії  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) моноетиланіліну     | 42,39|    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) дифенілгуанідину     | 42,8 |    -"-    |
|  |   методом тонкошарової   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 22) барію фотометричним   | 34,23|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) хрому фотометричним   | 33,59|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 24) миш'яку фотометричним  | 40,89|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 25) марганцю фотометричним  | 40,74|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 26) спиртів пропілового,   | 35,83|за дослідження   |
|  |   ізопропілового, бутилово-|    |одного показника  |
|  |   го, ізобутилового,    |    |          |
|  |   метилового і етилового, |    |          |
|  |   етилацетату, бутилацета- |    |          |
|  |   ту, ацетону, гексану,  |    |          |
|  |   гептану і бензину методом|    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 27) хлористого вінілу    | 58,72|за одне дослідження|
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 28) дихлоретану, метиленхло- | 44,1 |за дослідження   |
|  |   риду, чотирихлористого  |    |одного показника  |
|  |   вуглецю методом газоріди-|    |          |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 29) диметилтерефталату    | 39,69|за одне дослідження|
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 30) епіхлоргідрину методом  | 44,7 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 31) етилендіаміну, діетилен- | 43,43|за дослідження   |
|  |   триаміну, триетилентет- |    |одного показника  |
|  |   раміну і тетраетиленпен- |    |          |
|  |   таміну методом тонкоша- |    |          |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|208.|Визначення в повітряному    |    |          |
|  |модельному середовищі вмісту: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) спиртів метилового,    | 50,05|за одне дослідження|
|  |   етилового, пропілового,  |    |          |
|  |   ізопропілового, бутилово- |    |          |
|  |   го, ізобутилового та   |    |          |
|  |   вторбутилового методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) спирту метилового     | 51,63|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) бензину методом газорідин-| 55,33|    -"-    |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) епіхлоргідрину фотометрич-| 50,52|    -"-    |
|  |   ним методом        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) епіхлоргідрину методом  | 55,46|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) фенолу фотометричним   | 48,33|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) фенолу методом газорідин- | 53,17|    -"-    |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) формальдегіду фотометрич- | 36,72|    -"-    |
|  |   ним методом        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) формальдегіду методом   | 53,93|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) ацетону фотометричним  | 49,01|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) ацетону методом газоріди-| 52,79|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) етиленгліколю фотометрич-| 44,31|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) етиленгліколю методом  | 51,9 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 14) метилметакрилату,    | 45,66|за дослідження   |
|  |   метилакрилату, бутилакре-|    |одного показника  |
|  |   лату і бутилметакрилату |    |          |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) метилметакрилату,    | 50,1 |    -"-    |
|  |   метилакрилату, бутилакре-|    |          |
|  |   лату і бутилметакрилату |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) акрилонітрилу методом  | 50,77|за одне дослідження|
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) циклогексанолу і     | 50,37|за дослідження   |
|  |   циклогексанону методом  |    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) гексану і гептану    | 53,16|за дослідження   |
|  |   методом газорідинної   |    |одного показника  |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) капролактаму методом   | 51,64|за одне дослідження|
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) стиролу методом газоріди-| 54,72|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) стиролу фотометричним  | 50,61|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 22) діоктилфталату, дибутил- | 50,02|за дослідження   |
|  |   фталату і диметилфталату |    |одного показника  |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) малеїнового ангідриду  | 51,15|    -"-    |
|  |   і фталевого ангідриду  |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 24) етилацетату, бутилацетату| 52,61|    -"-    |
|  |   і вінілацетату методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 25) вінілацетату фотометрич- | 45,7 |за одне дослідження|
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 26) толуїлендіізоціанату   | 52,93|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 27) бензолу, ентеробензолу, | 53,2 |за дослідження   |
|  |   толуолу і ксилолу методом|    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 28) сполук цинку фотометрич- | 57,76|за одне дослідження|
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 29) сполук свинцю фотометрич-| 41,37|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |

|  | 30) аміаку фотометричним   | 41,37|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 31) хлористого водню     | 38,82|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 32) сполук хрому фотометрич- | 45,16|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 33) хлористого вінілу    | 63,26|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 34) дихлоретану, метиленхло- | 53,4 |за дослідження   |
|  |   риду, хлороформу і    |    |одного показника  |
|  |   чотирихлористого вуглецю |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 35) ацетальдегіду методом  | 55,11|за одне дослідження|
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 36) гексаметилендіаміну   | 40,26|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 37) диметилформаміду методом | 53,57|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 38) насичених вуглеводнів  | 59,23|за одне дослідження|
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 39) диметилтерефталату    | 56,18|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 40) метилетилкетону фотомет- | 37,29|    -"-    |
|  |   ричним методом      |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Токсикологічні дослідження          |
|----------------------------------------------------------------|
|209.|Визначення середньосмертельної |1181,3 |    -"-    |
|  |дози (LD50) хімічних речовин  |    |          |
|  |на одному виді лабораторних  |    |          |
|  |тварин (самцях і самках)    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|210.|Визначення середньосмертельної |1321,54|    -"-    |
|  |концентрації хімічних речовин |    |          |
|  |(LS50) на одному виді лабора- |    |          |
|  |торних тварин         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|211.|Визначення сенсибілізувальної |1676,59|    -"-    |
|  |дії хімічних речовин на    |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430,49|    -"-    |
|  |ної дії хімічних речовин на  |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|213.|Визначення подразнювальної дії | 379,97|    -"-    |
|  |хімічних речовин на слизові  |    |          |
|  |оболонки (очей і ротової    |    |          |
|  |порожнини) на одному виді   |    |          |
|  |лабораторних тварин      |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93,01|    -"-    |
| |ної дії косметичної продукції | | |
| |та товарів побутової хімії за | | |
| |допомогою "клаптикового" тесту | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|215.|Визначення здатності хімічних |1681,68| -"- |
| |речовин до кумуляції на | | |
| |лабораторних тваринах | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631,4 | -"- |
| |дії хімічних речовин на | | |
| |лабораторних тваринах | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Фізичні та радіологічні показники |
|----------------------------------------------------------------|
|217.|Визначення еквівалентних | 63,43|за дослідження |
| |рівнів звуку (шумове навантаже-| |одного показника |
| |ння), інфразвуку і ультразвуку | | |
| |за технологічний цикл | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|218.|Визначення еквівалентного | 100,38|за дослідження |
| |та максимального рівнів звуку, | |одного показника |
| |ультразвуку та інфразвуку | | |
| |(шумове навантаження за робочу | | |
| |зміну та на територію, | | |
| |безпосередньо прилеглу до | | |
| |житлових будинків, лікарень, | | |
| |санаторіїв тощо) непостійних | | |
| |та імпульсних шумів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|219.|Визначення рівня шумового | 517,4 |за одне дослідження|
| |навантаження джерел підприємств| | |
| |на селитебну територію | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|220.|Визначення шумових характерис- | 118| -"- |
| |тик джерела шуму (шумова | | |
| |потужність) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|221.|Визначення еквівалентного | 73,93| -"- |
| |рівня ультразвуку (навантажен- | | |
| |ня) та звукового тиску | | |
| |ультразвуку в октавних смугах | | |
| |частот | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|222.|Визначення еквівалентного та | 127,14| -"- |
| |максимального рівнів інфразвуку| | |
| |(навантаження) та звукового | | |
| |тиску інфразвуку в октавних | | |
| |смугах частот | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|223.|Визначення рівня: | | |
| | | | |
| | 1) загальної вібрації або | 71,81|за дослідження |
| | локальної вібрації | |одного показника |
| | (корегувальні еквівалентні| | |
| | рівні) | | |
| | | | |
| | 2) напруженості електромаг- | 81,71| -"- |
| | нітного випромінювання, | | |
| | щільності потоку енергії | | |
| | | | |
| | 3) електромагнітного поля | 24,64| -"- |
| | промислової частоти, | | |
| | постійного магнітного | | |
| | поля або електростатичного| | |
| | поля (напруженість) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|224.|Визначення дози лазерного   | 186,76|за одне дослідження|
| |випромінювання | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21,79|за дослідження |
| |або ультрафіолетового | |одного показника |
| |випромінювання | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|226.|Визначення швидкості руху | 13,62|за дослідження |
| |повітря, вологості повітря або | |одного показника |
| |температури повітря в житлових | | |
| |та виробничих приміщеннях | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|227.|Визначення рівня освітленості, | 13,62| -"- |
| |яскравості або блискучості | | |
| |поверхні | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|228.|Проведення досліджень | 21,79|за одне дослідження|
| |аероіонізації повітря | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|229.|Складання санітарного паспорта | 675,27|за один документ |
| |на радіотехнічний об'єкт | | |
| |(передавач та антена) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|230.|Визначення радіаційної | 179,27| -"- |
| |ситуації, підготовка та | | |
| |обґрунтування протирадіаційних | | |
| |заходів на радіаційно | | |
| |небезпечному об'єкті | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|231.|Визначення радіонуклідного | | |
| |складу та питомої активності | | |
| |природних і штучних | | |
| |радіонуклідів в об'єкті | | |
| |природного середовища: | | |
| | | | |
| |з використанням гамма-спектро- | 147,17|за одне дослідження|
| |метрів | | |
| | | | |
| |з використанням гамма-радіоме- | 31,41| -"- |
| |трів типу РУГ-91М або його | | |
| |аналогів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|232.|Визначення питомої активності | | |
| |радіонуклідів у продуктах | | |
| |харчування: | | |
| | | | |
| |цезію-137 з використанням | 61,28| -"- |
| |гамма-спектрометрів | | |
| | | | |
| |цезію-137 з використанням | 31,41| -"- |
| |гамма-радіометрів типу РУГ-91 | | |
| |або його аналогів | | |
| | | | |
| |стронцію-90 з використанням | 81,05| -"- |
| |бета-спектрометрів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|233.|Визначення радіонуклідного | | |
| |складу та питомої активності: | | |
| | | | |
| | 1) природних і штучних | 96,22| -"- |
| | радіонуклідів в одній | | |
| | пробі води методом | | |
| | спектрометричного аналізу | | |
| | | | |
| | 2) радіонуклідів у продуктах | 220,09| -"- |
| | харчування та воді | | |
| | радіохімічним методом | | |
| | | | |
| | 3) радіонуклідів у ґрунті | 206,79| -"- |
| | та рослинності | | |
| | радіохімічним методом | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|234.|Вимірювання рівня потужності  |  4,83|    -"-    |
| |поглиненої дози зовнішнього | | |
| |гамма-випромінювання в одній | | |
| |точці | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|235.|Вимірювання рівня поверхневого | | |
| |забруднення: | | |
| | | | |
| | 1) бета-випромінювальними | 10,32| -"- |
| | радіонуклідами | | |
| | | | |
| | 2) альфа-випромінювальними | 9,04| -"- |
| | радіонуклідами в одній | | |
| | точці | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51,62|за одне дослідження|
| |рівноважної об'ємної активності| | |
| |радону-222 у повітрі приміщень | | |
| |в одній точці | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|237.|Вимірювання дози: | | |
| | | | |
| | 1) зовнішнього опромінення | 45,18| -"- |
| | людини | | |
| | | | |
| | 2) внутрішнього опромінення | 36,58| -"- |
| | людини | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|238.|Підготовка санітарного паспорта| 40,89|за один документ |
| |на роботи з радіоактивними | | |
| |речовинами та іншими джерелами | | |
| |іонізуючого випромінювання | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21,91| -"- |
| |якості та радіаційного | | |
| |сертифіката | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Різне |
|----------------------------------------------------------------|
|240.|Санітарно-епідеміологічна | 3,22|за одну сторінку |
| |оцінка проектів будівництва, | |проекту |
| |розширення, реконструкції або | | |
| |модернізації об'єктів | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|241.|Визначення шкідливих і | 15,85|за одне робоче |
| |небезпечних факторів виробничо-| |місце |
| |го середовища, технологічного | | |
| |та трудового процесу з метою | | |
| |атестації робочих місць (без | | |
| |урахування вартості досліджень/| | |
| |вимірювань) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|242.|Навчання на робочих місцях | 77,68|за одного слухача |
| |фахівців відомчих лабораторій | |за один день |
| |методам проведення | | |
| |бактеріологічних, вірусологіч- | | |
| |них, паразитологічних та інших | | |
| |досліджень | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|243.|Проведення гігієнічного | 8,85|за одного слухача |
| |навчання громадян, професійна | |за одну годину у |
| |чи інша діяльність яких | |разі індивідуально-|
| |пов'язана з небезпечними | |го навчання |
| |факторами, обслуговуванням | | |
| |населення, з метою запобігання | | |
| |виникненню захворювань, | | |
| |поширенню масових інфекційних | | |
| |та неінфекційних захворювань, | | |
| |отруєнь, у тому числі харчових | | |
| | | | |
| | | 2,48|за одного слухача |
| | | |у разі групового |
| | | |навчання за |
| | | |кількості слухачів |
| | | |не менше ніж 5 осіб|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|244.|Комплексне вивчення документів |  200|за один висновок  |
| |та підготовка проекту висновку | | |
| |державної санітарно-епідеміоло-| | |
| |гічної експертизи | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|245.|Розгляд і оформлення | | |
| |документів: | | |
| | | | |
| | 1) на роботу з | 200,59|за один документ |
| | біологічними агентами | | |
| | різних груп патогенності | | |
| | | | |
| | 2) на перевезення | 20,29| -"- |
| | біологічного матеріалу, що| | |
| | містить або може містити | | |
| | біологічні патогенні | | |
| | агенти | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|246.|Профілактична дезінфекція: | | |
| | | | |
| | 1) поверхонь, приміщень, | 0,63|за один кв. метр |
| | транспортних засобів тощо | |(у договорі на |
| | | |1 рік) |
| | | | |
| | | 1,13|за один кв. метр |
| | | |за 1 обробку |
| | | | |
| | 2) води в колодязях | 6,22|за одну обробку |
| | | | |
| | 3) неканалізованих туалетів | 8,87| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|247.|Камерне знезараження: | | |
| | | | |
| | 1) речей | 8,05|за одну обробку |
| | | |10 кілограмів |
| | | | |
| | 2) книжок | 15,96| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|248.|Санітарна обробка ураженої | 9,95|за одну обробку |
| |педикульозом особи | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|249.|Проведення санітарної обробки | 5,76|за одну особу |
| |людей в санітарних пропускниках| | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|250.|Дезінсекція в приміщеннях | 1,48|за один кв. метр |
| | | |(у договорі на |
| | | |1 рік) |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|251.|Виготовлення отрутопринад | 1,65|за одну упаковку |
| |для знищення гризунів (без | |(100 грамів) |
| |урахування вартості діючої | | |
| |речовини та наповнювачів) | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|252.|Дератизація в будинках і | 1,29|за один кв. метр |
| |спорудах | |(у договорі на |
| | | |1 рік) |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|253.|Об'єктивний контроль | 34,14|за одне обстеження |
| |щурозахищеності суден для | | |
| |видачі свідоцтва про звільнення| | |
| |від дератизації | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|254.|Дератизація на відкритій | 10,65|за 100 кв. метрів |
| |місцевості | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|255.|Визначення чутливості мікро- | 17,75|за одне дослідження|
| |організмів до дезінфекційних | | |
| |засобів або антисептиків | | |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|256.|Контроль роботи парових, | | |
| |повітряних та газових стерилі- | | |
| |заторів з використанням: | | |
| | | | |
| | 1) біологічних індикаторів | 76,86|за один об'єкт |
| | | | |
| | 2) хімічних індикаторів | 21,38| -"- |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|257.|Видача та поновлення | 200 |за один дозвіл |
| |експлуатаційного дозволу | | |
------------------------------------------------------------------

( Тарифи в редакції Постанови КМ N 662 від 11.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1235 від 17.10.2007 )