Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
11 січня 2008 року N 3-р
м. Київ

Рішення Конституційного Суду України
про внесення змін і доповнень до Регламенту
Конституційного Суду України

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого

Бринцева Василя Дмитровича,

Головіна Анатолія Сергійовича,

Джуня В'ячеслава Васильовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянувши на засіданні пропозицію суддів Конституційного Суду України Лилака Д.Д. та Шишкіна В.І. щодо внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України, керуючись статтею 3 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфа 77 Регламенту Конституційного Суду України, вирішив:

Внести зміни і доповнення до Регламенту Конституційного Суду України:

1. Параграф 13 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Конституційне подання, конституційне звернення має бути вивчене суддею-доповідачем у справі протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня схвалення кандидатури судді-доповідача на засіданні Колегії суддів Конституційного Суду України.

Зазначений строк може бути продовжений на засіданні Конституційного Суду України за клопотанням судді-доповідача у справі чи секретаря Колегії суддів або за пропозицією Голови Конституційного Суду України.

Протягом зазначеного строку суддя-доповідач у справі повинен передати на засідання Колегії суддів Конституційного Суду України проект ухвали про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті провадження."

У зв'язку з цим пункт 2 параграф 13 вважати пунктом 3.

2. Доповнити параграф 51 пунктом 2 такого змісту:

"2. Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо після відкриття провадження у справі, але до початку розгляду справи по суті на пленарному засіданні, суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення письмовою заявою відповідно до статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відкликав конституційне подання, конституційне звернення."

3. Після параграфа 51 доповнити параграфом 51-1 такого змісту:

"Параграф 51-1. Припинення розгляду конституційного подання, конституційного звернення

Конституційний Суд України припиняє розгляд конституційного подання, конституційного звернення, якщо після прийняття ухвали Колегії суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення письмовою заявою відповідно до статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відкликав конституційне подання, конституційне звернення."