Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про структуру державного внутрішнього боргу України за
станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 11, ст. 90 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 22/97-ВР від 23.01.
97, ВВР, 1997, N 11, ст. 91 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1697-III від 20.04.20
00, ВВР, 2000, N 31, ст.248 )

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Визначити державний внутрішній борг України за станом на 1 січня 1996 року в сумі 8 002 222 910 гривень.

Затвердити таку структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року:

                                                          гривні

1. Заборгованість перед юридичними особами -
разом 253 290 877

   у тому числі:
сума заборгованості за внутрішніми позиками 253 290 877

2. Заборгованість перед банківськими установами
- разом 7 747 977 383

   у тому числі:
заборгованість перед Національним банком
України 7 747 977 383

   з них:
- за позиками, одержаними для фінансування
дефіциту бюджету 1991-1995 років 7 738 817 790
- за іншими позиками та зобов'язаннями 9 159 593

   з них:
щодо компенсаційних виплат населенню
в установах Ощадного банку України та
колишнього Укрдержстраху 2 132 997

   щодо компенсаційних виплат за залишками
вкладів населення, що централізовані
колишнім Ощадним банком СРСР 480 450

   заборгованість сільськогосподарських
підприємств за довгостроковими та
короткостроковими позиками, віднесена
на державний борг 3 248 946

   за сумами, спрямованими на індексацію
оборотних коштів державних підприємств
і організацій 3 254 200

3. Інша внутрішня заборгованість - разом         954 650

   у тому числі:
заборгованість перед фізичними особами за
цінними паперами та компенсаціями за ними 58 843

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 1697-III від 20.04.2000 )

Стаття 3. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 1997 року в сумі 6 057 628 277 гривень.

Стаття 4. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 1998 року в Законі України "Про Державний бюджет України на 1997 рік".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 січня 1997 року
N 21/97-ВР