Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 лютого 2008 р. N 34
Київ

Про внесення зміни до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

З урахуванням розмірів підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, визначених за Єдиною тарифною сіткою, а також мінімальної заробітної плати Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести з 1 лютого 2008 р. зміну до постанов Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів і Міністерством юстиції привести у двотижневий строк власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2008 р. N 34

Зміна
до постанов Кабінету Міністрів України,
якими затверджені посадові оклади керівних
працівників, спеціалістів і службовців апарату
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів прокуратури,
судів та інших органів

У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів, внести зміну щодо підвищення на 45 відсотків посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено:

постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 362 "Про умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 423; 2004 р., N 46, ст. 3040; 2006 р., N 25, ст. 1817; 2007 р., N 55, ст. 2215);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 323 "Про умови оплати праці керівних працівників Центру технічних засобів управління і телекомунікаційних систем Кабінету Міністрів України" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1816), від 30 серпня 2007 р. N 1074 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 66, ст. 2546);

постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868, N 15, ст. 1084, N 21, ст. 1561, N 26, ст. 1877, N 29, ст. 2092, N 38, ст. 2595, N 45, ст. 3004; 2007 р., N 1, ст. 28, N 8, ст. 284, N 10, ст. 357, N 16, ст. 611, N 37, ст. 1455, N 61, ст. 2423, N 67, ст. 2584, N 73, ст. 2732, N 89, ст. 3259, ст. 3265; 2008 р., N 2, ст. 52);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 495 "Про умови оплати праці працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1104; 2007 р., N 55, ст. 2216);

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 767 "Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1646; 2007 р., N 57, ст. 2281);

додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 904 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1945; 2007 р., N 71, ст. 2672), крім посадових окладів генерального директора, першого заступника генерального директора, заступника генерального директора;

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 907 "Про умови оплати праці працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві, що належать до категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1948; 2007 р., N 64, ст. 2501);

постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1428 "Про умови оплати праці працівників Національної служби посередництва і примирення та її відділень" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2807; 2007 р., N 55, ст. 2214), крім посадових окладів голови, першого заступника голови, заступника голови;

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 763 "Про умови оплати праці працівників Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, віднесених до категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1551, N 64, ст. 2500).