Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20.06.2006 N 216-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2006 р. за N 900/12774

(Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету України
N 200-р від 08.04.20
08)

Про затвердження форми Протоколу
про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні
процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти та Інструкції щодо її заповнення

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету
N 138-р від 12.04.20
07 )

Відповідно до частини третьої статті 3-1 та частини третьої статті 26 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та з метою забезпечення державного контролю за додержанням законодавства щодо закупівель Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити:

форму Протоколу про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (додається);

Інструкцію щодо заповнення форми Протоколу про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (додається).

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій при розробці відомчих нормативних актів керуватися формою Протоколу про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. Департаменту конкурентної політики забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього розпорядження в Міністерстві юстиції України.

Голова Комітету О.Костусєв

Погоджено:

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.Дашкевич

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 216-р

(у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету
України
від 12.04.2007 N 138-р)

               ПРОТОКОЛ
про розкриття тендерних пропозицій
при здійсненні процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти
N _________ від _____________

 1. Присутні від учасників процедури закупівлі:

------------------------------------------------------------------
| _________________________________________ | ____________ |
| (посада, прізвище, ім'я, по батькові) | (підпис) |
------------------------------------------------------------------

 2. Замовник торгів

 2.1. Найменування замовника.

2.2. Місцезнаходження замовника.

2.3. Відповідальний за проведення торгів.
___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _______________ факс _______________

 3. Інформація про предмет закупівлі

 4. Розкриття тендерних пропозицій відбулось:

 дата _____________ час ______________

Місце розкриття _________________________________________________

 5. Перелік  тендерних  пропозицій,  запропонованих учасниками
процедури закупівлі:

------------------------------------------------------------------
| Номер | Повне | Інформація | Ціна | Кінцева | При-|
| і дата |найменування|про наявність|пропозиції| ціна, |мітки|
|реєстрації| учасника | та | або ціни |запропо- | |
|тендерної | процедури |правильність | окремих | нована | |
|пропозиції| закупівлі, | оформлення | частин | учас- | |
|замовником| місцезна- | всіх | (лотів) | ником, | |
| | ходження, | необхідних | предмета | грн | |
| | телефон/ | документів, |закупівлі | | |
| | факс |передбачених | (якщо | | |
| | | тендерною | окремі | | |
| | |документацією| частини | | |
| | | | предмета | | |
| | | |закупівлі | | |
| | | |визначені | | |
| | | |замовником| | |
| | | | для | | |
| | | | надання | | |
| | | |учасниками| | |
| | | |пропозицій| | |
| | | |щодо них),| | |
| | | | грн | | |
|----------+------------+-------------+----------+---------+-----|
| | | | | | |
|----------+------------+-------------+----------+---------+-----|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 6. Інша інформація ______________________________________________
_________________________________________________________________

 7. Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 8. Присутні від замовника (члени тендерного комітету):

------------------------------------------------------------------
| _________________________________________ | ____________ |
| (посада, прізвище, ім'я, по батькові) | (підпис) |
------------------------------------------------------------------

 9. Підпис голови тендерного комітету ____________________________

( Протокол в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Державний уповноважений М.Бараш

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 216-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2006 р. за N 900/12774

Інструкція
щодо заповнення форми Протоколу про розкриття
тендерних пропозицій при здійсненні процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Замовник складає протокол розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в разі отримання щонайменше трьох тендерних пропозицій. ( Інструкцію доповнено пунктом 1 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2. Щодо пункту 3 Протоколу

Предмет закупівлі визначається у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель. ( Пункт 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

3. Щодо пункту 5 Протоколу

У графі "Примітки" таблиці зазначається підпис уповноваженої особи від учасника процедури закупівлі (у разі її присутності). ( Пункт 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

( Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

4. Щодо пункту 6 Протоколу ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

У цьому пункті замовник може вказати таку інформацію:

підстави для обмеження в участі в торгах окремих постачальників (виконавців), якщо їхній професійний та економічний стан викликає сумніви;

( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

якщо залучались експерти, надати коротку інформацію про них;

інші, необхідні з точки зору замовника, зауваження та коментарі. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Державний уповноважений М.Бараш