Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2008 р. N 72
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 72

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 21 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673), викласти в такій редакції:

"21. Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

2. Доповнити Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, рт. 845; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673), пунктом 18-1 такого змісту:

"18-1. Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за прийомних батьків із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

3. У Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1092 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2259; 2007 р., N 2, ст. 72):

1) доповнити пункт 1 підпунктом 4 такого змісту:

"4) батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.";

2) доповнити пункт 2 підпунктом 4 такого змісту:

"4) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку (у разі, коли вони не працюють) - на суму грошового забезпечення, нараховану за базовий звітний період.";

3) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 слово і цифру "підпункті 3" замінити словом і цифрами "підпунктах 3 і 4";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України здійснюється:

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, - в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України;

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, - страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум з їх рахунків на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - управління Пенсійного фонду України) за місцезнаходженням страхувальників за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення.";

5) пункт 8 виключити;

6) у пункті 13:

слово і цифру "пункті 1" замінити словами і цифрами "підпунктах 1-3 пункту 1";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Обчислення та сплата страхових внесків за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, проводяться на умовах і в порядку, встановлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), та за ставками, визначеними Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для підприємств, установ та організацій, що використовують працю найманих працівників.".