Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2008 р. N 110
Київ

Про затвердження Порядку продажу у 2008 році
державними органами приватизації земельних
ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продажу у 2008 році державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (додається).

2. Фонду державного майна включити до складу тендерного комітету з відбору виконавців робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки земельних ділянок представників державних органів земельних ресурсів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 110

Порядок
продажу у 2008 році державними органами
приватизації земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу у 2008 році державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (далі - земельні ділянки).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аукціон - спосіб продажу об'єктів аукціону покупцям, які запропонували найвищу ціну;

аукціонна комісія - утворена державним органом приватизації для підготовки та проведення аукціону комісія;

державні органи приватизації - Фонд державного майна, його регіональні відділення в областях, м. Києві і Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що становлять єдину систему державних органів приватизації;

ліцитатор - особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку;

об'єкт приватизації - об'єкт державної власності, визначений законодавством як такий, що підлягає приватизації;

об'єкт аукціону - земельна ділянка державної власності разом з об'єктом приватизації, який на ній розташований.

3. Фінансування робіт з підготовки до продажу земельних ділянок разом з об'єктами, що підлягають приватизації у 2008 році, здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ).

Договір про виконання зазначених робіт укладається Фондом державного майна.

4. Державні органи приватизації формують з урахуванням затверджених переліків об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, перелік об'єктів приватизації у складі об'єкта аукціону та надсилають його відповідним державним органам земельних ресурсів разом із запитом про надання наявної земельнокадастрової документації, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку та інформації про наявність земельних сервітутів і обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки, які включені до переліку.

Інформація про кожен об'єкт приватизації (цілісний майновий комплекс - юридичну особу) повинна містити:

ідентифікаційний код об'єкта згідно з ЄДРПОУ;

відомості про правовий статус об'єкта;

прізвище, ім'я та по батькові керівника об'єкта та номер його контактного телефону;

місцезнаходження за класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

організаційно-правову форму за класифікацією організаційно-правових форм господарювання;

основний вид діяльності за класифікацією видів економічної діяльності.

До інформації додається копія свідоцтва про державну реєстрацію.

Інформація про окремі об'єкти нерухомості (будівлі та споруди) і цілісні майнові комплекси, які не є юридичними особами, що підлягають приватизації, повинна містити назву і місцезнаходження об'єкта приватизації та балансоутримувача (за його наявності).

Переліки об'єктів, що належать згідно з Державною програмою приватизації до групи Ж і підлягають приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, затверджуються регіональними відділеннями Фонду державного майна за погодженням з Фондом.

Державний орган земельних ресурсів подає державному органу приватизації у місячний строк після надходження запиту зазначені документацію, витяг та інформацію.

5. Державний орган приватизації на підставі поданої інформації приймає рішення про продаж об'єктів аукціону та подає його державному органу земельних ресурсів для систематизації матеріалів з проведення тендеру на виконання робіт з виготовлення документації із землеустрою і технічного паспорта земельної ділянки, проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки.

6. У процесі підготовки до продажу земельної ділянки у складі об'єкта аукціону та виготовлення документації із землеустрою державний орган земельних ресурсів забезпечує проведення робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема:

забезпечує визначення та закріплення межовими знаками межі земельної ділянки в натурі (на місцевості);

організовує проведення її експертної грошової оцінки;

забезпечує виготовлення технічного паспорта земельної ділянки відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на торги, затвердженої Держкомземом;

проводить державну експертизу документації із землеустрою і рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством.

7. З метою забезпечення проведення робіт, зазначених у пункті 6 цього Порядку, Фонд державного майна визначає згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) юридичну або фізичну особу, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, та суб'єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.

8. Державний орган земельних ресурсів організовує проведення у тримісячний строк після укладення державним органом приватизації з переможцем тендеру договору робіт, зазначених у пункті 6 цього Порядку, і подає державному органу приватизації для затвердження документацію із землеустрою земельної ділянки та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, затверджені державним органом земельних ресурсів разом з висновком державної експертизи землевпорядної документації.

9. Після затвердження державним органом приватизації документації із землеустрою державний орган земельних ресурсів формує звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки разом з висновком державної експертизи землевпорядної документації та технічний паспорт земельної ділянки у три справи, одна з яких залишається у державному органі земельних ресурсів, а дві передаються державному органу приватизації, одна з яких після закінчення аукціону видається його переможцеві.

Відповідальність за збереження довгострокових межових знаків несе балансоутримувач об'єкта приватизації.

У разі відсутності балансоутримувача об'єкта приватизації відповідальність за збереження довгострокових межових знаків несе особа (підприємство, установа та організація), яку визначає орган, до сфери управління якого належить відповідний об'єкт державної власності.

10. Земельні ділянки у складі об'єкта аукціону забороняється передавати до закінчення аукціону в оренду, під забудову та для інших цілей, якщо це може призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку.

11. Організатором аукціону є відповідний державний орган приватизації.

12. Початкова вартість об'єкта аукціону визначається відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669).

За результатами оцінки орган приватизації складає звіт про вартість об'єкта аукціону із зазначенням у ньому вартості окремо об'єкта приватизації та земельної ділянки.

13. Стартова ціна земельної ділянки не може бути нижчою від суми, визначеної за результатами її експертної грошової оцінки або оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту.

14. Інформація про продаж об'єкта аукціону опубліковується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, інших друкованих виданнях, визначених державними органами приватизації.

15. Інформація про покупців і учасників аукціону, їх кількісний та персональний склад, а також та, що міститься в поданих ними заявах на участь в аукціоні, інформація про результати розгляду заяв є конфіденційною і не підлягає розголошенню до опублікування результатів аукціону.

16. Інформація, що підлягає опублікуванню, повинна містити:

відомості про об'єкт приватизації відповідно до статті 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 );

відомості про земельну ділянку відповідно до частини другої статті 137 Земельного кодексу України ( 2768-14 );

найменування, адресу державного органу приватизації, номер контактного телефону;

умови аукціону;

суму реєстраційного внеску та суму гарантійного внеску, що повинні сплачуватися покупцями, порядок їх сплати;

номер рахунку державного органу приватизації та реквізити органу Державного казначейства, в якому відкрито рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт аукціону;

відомості про дату припинення приймання заяв на участь в аукціоні, час і місце ознайомлення з об'єктом аукціону та проведення аукціону;

інші відомості, визначені державним органом приватизації.

17. Інформація про результати аукціону опубліковується державним органом приватизації протягом 15 днів після укладення договору купівлі-продажу разом з інформацією про продаж об'єкта приватизації та подається відповідному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебував такий об'єкт.

Інформація повинна містити:

відомості про об'єкт приватизації;

місце розташування та розмір земельної ділянки;

ціну, за якою земельна ділянка у складі об'єкта аукціону продана на аукціоні;

цільове призначення земельної ділянки;

інші відомості, визначені державним органом приватизації.

18. Продаж земельної ділянки разом з розташованим на ній об'єктом приватизації здійснюється на відкритому засіданні аукціонної комісії, яка утворюється державним органом приватизації і до якої включаються спеціалісти і експерти, представники державного органу земельних ресурсів, органу місцевого самоврядування, балансоутримувача об'єкта приватизації, трудового колективу об'єкта приватизації (якщо об'єктом є цілісний майновий комплекс підприємства). Кількість членів комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб. Голова комісії призначається відповідним державним органом приватизації. Якщо в аукціоні бере участь господарське товариство, утворене за участю трудового колективу підприємства, цілісний майновий комплекс якого приватизується, представник такого трудового колективу виключається із складу аукціонної комісії і не має права брати участь у засіданнях комісії з моменту подання таким господарським товариством до державного органу приватизації заяви на участь в аукціоні.

Делегування представників до складу комісії обов'язкове для керівників державних підприємств, установ та організацій. На час роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи і середній заробіток згідно із законодавством про працю.

19. Аукціонна комісія визначає умови та строк проведення аукціону.

Умови аукціону містять зобов'язання покупця щодо:

подальшої експлуатації об'єкта приватизації відповідно до вимог законодавства;

подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог законодавства;

інші умови.

Умови аукціону затверджує відповідний державний орган приватизації.

20. Обмеження кількості покупців, що беруть участь в аукціоні, заборонено.

21. До участі в аукціоні допускаються фізичні та юридичні особи, що визнані покупцями об'єктів приватизації відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), згідно із Земельним кодексом України ( 2768-14 ) мають право на придбання земельних ділянок у власність, сплатили встановлений державним органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової вартості об'єкта аукціону.

Реєстраційні та гарантійні внески перераховуються на рахунки державних органів приватизації, відкриті в органах Державного казначейства.

22. Розгляд клопотання іноземних юридичних осіб, заінтересованих у придбанні земельних ділянок, і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності і на яких розташовані об'єкти приватизації, здійснюються державними органами приватизації після погодження Кабінетом Міністрів України.

23. За вимогою покупців державний орган приватизації повинен видати їм дозвіл на огляд об'єкта аукціону.

24. Після закінчення аукціону сплачені покупцями гарантійні внески повертаються у десятиденний строк усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт аукціону, зазначені кошти зараховуються в установленому порядку до суми вартості придбаного об'єкта аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не повертаються.

25. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна подати:

заяву на участь в аукціоні в порядку, що встановлюється Фондом державного майна;

для іноземних юридичних осіб - погодження Кабінету Міністрів України;

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

декларацію про доходи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства не мають ідентифікаційного номера) (для покупців - фізичних осіб);

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, копії довідки про взяття на облік платника податків та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для покупців - фізичних осіб - підприємців);

нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення - для нерезидентів); довідку з ЄДРПОУ; копії довідки про взяття на облік платника податків та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; рішення про участь в аукціоні; документи про призначення керівників (для покупців - юридичних осіб);

документ, що підтверджує розмір державної частки у статутному фонді та майні покупця, інформацію про наявність іноземних юридичних або фізичних осіб серед учасників юридичної особи;

відомості про джерела надходження коштів, які будуть використані під час оплати об'єкта аукціону (для покупців - іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями);

копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

Під час подання заяви покупець пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо він діє як представник юридичної особи - засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

26. Для участі в аукціоні покупець подає до аукціонної комісії план приватизації об'єкта, який повинен включати умови щодо подальшого використання земельної ділянки.

27. До початку аукціону державний орган приватизації вносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості про покупців:

1) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса (місце проживання) та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса (місце проживання за межами України);

номери рахунків державних органів приватизації, до яких зроблено внески, а також назва та адреса відповідного органу Державного казначейства, в яких відкрито зазначені рахунки;

2) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа;

номери рахунків державних органів приватизації, до яких зроблено внески, а також назва та адреса відповідного органу Державного казначейства, в яких відкрито зазначені рахунки.

28. Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за три доби до початку аукціону.

29. Проведення аукціону здійснює державний орган приватизації або юридична особа - виконавець аукціону на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом приватизації.

Примірний договір, що затверджується Фондом державного майна, повинен містити таку інформацію:

строк проведення аукціону;

початкова вартість об'єкта аукціону;

розмір і порядок виплати винагороди;

взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та майнова відповідальність сторін;

інші відомості.

Розмір винагороди виконавцю аукціону не повинен перевищувати 0,1 відсотка ціни продажу об'єкта аукціону.

30. Для участі в аукціоні покупцям видаються квитки учасників аукціону, які повинні містити таку інформацію:

номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;

найменування об'єкта (об'єктів), в аукціоні з продажу якого бере участь покупець;

правила та умови проведення аукціону.

Під час реєстрації учаснику аукціону видається інформаційна картка та картка учасника аукціону (із зазначенням на зворотному боці правил його проведення), а також примірник проекту договору купівлі-продажу об'єкта аукціону.

31. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором. До початку аукціону ліцитатор надає його учасникам характеристику об'єкта аукціону, ознайомлює з умовами його продажу, а також правилами проведення аукціону. Початком аукціону вважається момент оголошення початкової вартості об'єкта аукціону.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта аукціону тією особою, що запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості об'єкта аукціону.

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового оголошення початкової ціни об'єкта аукціону ніхто з покупців не висловить бажання придбати його за ціною, оголошеною ліцитатором, аукціон вважається таким, що не відбувся.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

32. Аукціонна комісія веде під час проведення аукціону протокол, до якого вносяться початкова вартість об'єкта аукціону, пропозиції учасників аукціону, інформація про них, результати аукціону (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що набула право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором, членами аукціонної комісії та покупцем (його представником), який набув право на придбання об'єкта.

Протокол надсилається у триденний строк відповідному державному органу приватизації для затвердження.

33. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні, а сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання договору купівлі-продажу або не з'явився без поважних причин для його підписання протягом десяти днів після затвердження протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у придбанні об'єкта аукціону, а сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету.

34. Якщо учасник або його уповноважений представник не з'явився без поважних причин на аукціон і зірвав його проведення, сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету.

У разі виникнення спору питання вирішується у судовому порядку.

35. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону в разі недотримання учасниками правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком, та на вимогу будь-кого з його учасників або державного органу приватизації у разі, коли:

не виконано вимоги щодо змісту інформації про об'єкт аукціону, передбаченої цим Порядком, та строку її опублікування;

об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням законодавства;

учасника не визнано покупцем згідно із законодавством;

істотно порушено правила оголошення та проведення аукціону, передбачені цим Порядком.

36. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

коли жоден з покупців не запропонував ціну, яка дорівнює початковій вартості або вища за початкову вартість об'єкта аукціону;

несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбаний об'єкт аукціону.

37. Усі розбіжності, що виникають під час проведення аукціону, усуваються під час його проведення ліцитатором за погодженням з аукціонною комісією.

38. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, об'єкт аукціону може бути запропонований для продажу на аукціоні повторно.

Об'єкти, що належать згідно з Державною програмою приватизації до груп А, Ж, два чи більше разів пропонувалися до продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою і не продані через відсутність покупців, за рішенням Фонду державного майна можуть бути запропоновані до приватизації без земельної ділянки, на якій цей об'єкт розташовано.

39. Результати продажу об'єкта аукціону оформляються договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації та реєстрації відповідним органом місцевого самоврядування.

40. Договір купівлі-продажу об'єкта аукціону повинен відповідати вимогам законодавства.

41. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону затверджує Фонд державного майна.

42. Договір купівлі-продажу об'єкта аукціону є підставою для сплати покупцем коштів за об'єкт, що є предметом договору.

43. Порядок сплати та строки внесення коштів за об'єкт аукціону визначаються договором купівлі-продажу. Строк внесення коштів не повинен перевищувати 60 календарних днів після укладення зазначеного договору.

44. Строк дії зобов'язань за договором купівлі-продажу, порядок контролю за їх виконанням, умови внесення змін до договору та порядок його розірвання визначаються законодавством.

45. Подальше відчуження об'єкта, що є предметом договору купівлі-продажу, здійснюється за згодою державного органу приватизації з урахуванням вимог частини восьмої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з одночасним переходом до нового власника зобов'язань за цим договором.

46. Право власності на об'єкт аукціону переходить до покупця з моменту сплати його повної вартості на рахунки державних органів приватизації, відкриті в органах Державного казначейства, одержання та державної реєстрації документа, що посвідчує право на земельну ділянку. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом за формою згідно з додатком.

47. Кошти, які надійшли від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти приватизації, перераховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України.

48. Ціна продажу земельної ділянки у складі об'єкта аукціону визначається пропорційно її частці у початковій вартості об'єкта аукціону.

Додаток
до Порядку

             ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку
Серія ______ N ______

   Державний акт на право власності на земельну ділянку видано _
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
_________________________________________________________________,
або назва юридичної особи)

який (яка) проживає (знаходиться) ________________________________
(адреса - місце проживання,
місцезнаходження)
і на підставі рішення ___________________________________________,
(назва державного органу приватизації, дата
і номер рішення)
договору купівлі-продажу _________________________________________
(дата і номер договору)
є власником земельної ділянки площею ___________________________ у
(гектарів або кв. метрів)

межах згідно з планом.

Земельна ділянка розташована ________________________________
(адреса - вулиця,
_________________________________________________________________.
населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________
_________________________________________________________________.

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких
передано власнику земельної ділянки, другий зберігається в _______
_________________________________________________________________.
(назва державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N ______.
__________________________________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації)


МП
____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник ______________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

___ _____________ ____ р.

                ПЛАН
меж земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки _____

   Опис меж

А ____________


Б _____________ Начальник ______________ управління
(відділу) земельних ресурсів

МП

В _____________
________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Г ________________ Масштаб 1:_________