Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2008 р. N 125
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку разом з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг розробити та подати пропозиції щодо удосконалення порядку страхування пасажирів на транспорті, в тому числі під час здійснення регулярних спеціальних і нерегулярних перевезень автомобільним транспортом.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 125

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Доповнити пункт 3 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889; 2003 р., N 23, ст. 1078; 2007 р., N 30, ст. 1208), після другого речення реченням такого змісту: "Документом, що підтверджує страхування пасажирів під час здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, є квиток.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, ст. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791):

1) у постанові:

у вступній частині слова і цифри "Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) виключити;

у тексті постанови слово "Затвердити" замінити цифрою і словом "1. Затвердити";

доповнити постанову пунктами 2 і 3 такого змісту:

"2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити надання роз'яснень з питань застосування Правил, затверджених цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 32 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.";

2) у Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту:

пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.";

пункт 42 виключити;

пункти 48 і 58 викласти в такій редакції:

"48. Під час здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.";

"58. Під час здійснення нерегулярних перевезень пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868; 2004 р., N 15, ст. 1048, N 18, ст. 1285; 2006 р., N 42, ст. 2806):

1) у постанові:

доповнити пункт 3 після цифр і слова "1998 року" словами і цифрами ", крім пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня 2008 року.";

додаток 5 до постанови виключити;

2) у Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок:

доповнити Правила пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1. До реєстрації не допускаються автобуси, переобладнані з автомобілів, конструктивно призначених для виконання інших функцій, за винятком перереєстрації раніше зареєстрованих таких автобусів.";

у пункті 38:

абзац дев'ятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Контроль за відповідністю технічного стану переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху покладається на Державтоінспекцію МВС під час їх реєстрації, перереєстрації, проведення державного технічного огляду та здійснення нагляду за дорожнім рухом.".