Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 березня 2008 р. N 185
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 180 від 13 березня 2013
р.)

Про затвердження нового складу
Координаційної ради з питань
аграрної політики

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1605 "Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2193; 2005 р., N 47, ст. 2952; 2006 р., N 50, ст. 3318) затвердити новий склад зазначеної Координаційної ради згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 473 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 47, ст. 2952);

пункт 9 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1605 "Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 p., N 50, ст. 3318).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 185

               СКЛАД
Координаційної ради з питань аграрної політики

   ТИМОШЕНКО    - Прем'єр-міністр України, голова
Юлія Володимирівна Координаційної ради

КИРИЛЕНКО - народний депутат України,
Іван Григорович заступник голови Координаційної
ради (за згодою)

МЕЛЬНИК - Міністр аграрної політики,
Юрій Федорович заступник голови Координаційної
ради

ДЕМ'ЯНЧУК - відповідальний секретар, керівник
Володимир Віталійович секретаріату Координаційної ради

АКНЕВСЬКИЙ - голова правління ЗАТ "Бахмутська
Юрій Петрович аграрна спілка" (за згодою)

АНДРІЄВСЬКИЙ - директор Інституту розвитку
Віктор Євгенович аграрних ринків (за згодою)

АНДРЮЩЕНКО - помічник-консультант народного
Богдан Вікторович депутата України (за згодою)

БАКУМЕНКО - голова асоціації "Союз
Олександр Борисович птахівників України" (за згодою)

   БЕРЕНШТЕЙН    - генеральний директор Союзу
Борис Леонідович аграрних бірж України (за згодою)

БОНДАРЕНКО - голова правління Національної
Василь Маркович асоціації молочників України (за
згодою)

БОРОВИК - голова Всеукраїнського союзу
Олександр Григорович сільськогосподарських підприємств
(за згодою)

БОРОДІНА - завідуюча відділом Інституту
Олена Миколаївна економічного прогнозування
Національної академії наук

ВАДАТУРСЬКИЙ - генеральний директор ТОВ СП
Олексій Опанасович "Нібулон" (за згодою)

ВАЩУК - народний депутат України (за
Катерина Тимофіївна згодою)

ВОЄВОДІН - Голова Держкомзему
Володимир Васильович

ВОЛКОВ - Голова Держкомрибгоспу
Володимир Васильович

ГЕРАСИМЕНКО - начальник Управління координації
Анатолій Дмитрович здійснення аграрної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів
України

ГЛУСЬ - заступник голови Комітету
Степан Карлович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)

   ГНАТЮК      - генеральний директор Української
Сергій Андрійович корпорації по виробництву м'яса
на промисловій основі
"Тваринпром" (за згодою)

КАРАСИК - голова наглядової ради ЗАТ
Юрій Михайлович "Племзавод "Агро-регіон" (за
згодою)

КАПШУК - генеральний директор асоціації
Степан Павлович "Укроліяпром" (за згодою)

КЛИМЕНКО - президент Української зернової
Володимир Георгійович асоціації (за згодою)

КОЗАЧЕНКО - президент Української аграрної
Леонід Петрович конфедерації (за згодою)

КОСЮК - голова правління ВАТ
Юрій Анатолійович "Миронівський хлібопродукт"(за
згодою)

КРОПИВКО - віце-президент Національної
Михайло Федорович асоціації сільськогосподарських
дорадчих служб України (за
згодою)

ЛАЗАР - депутат Чернігівської обласної
Віктор Леонідович ради (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного
Дмитро Олексійович університету

МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Анатолій Іванович

   ПЕТРИК      - директор підприємства з
Микола Олександрович іноземними інвестиціями "Серна"
(за згодою)

ПЕТРИЩЕ - член наглядової ради групи
В'ячеслав Іванович компаній "Ойлсідс-Україна" (за
згодою)

ПОЖИВАНОВ - Голова Держкомрезерву
Михайло Олександрович

ПРИСЯЖНЮК - голова Комітету Верховної Ради
Микола Володимирович України з питань аграрної
політики та земельних відносин
(за згодою)

РИЖУК - заступник голови Комітету
Сергій Миколайович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)

РОМАНЮК - перший заступник Міністра
Сергій Андрійович економіки

САБЛУК - директор Національного наукового
Петро Трохимович центру "Інститут аграрної
економіки" Української академії
аграрних наук (за згодою)

САЧЕНКО - директор Державного департаменту
Володимир Ілліч тракторного і
сільськогосподарського
машинобудування Мінпромполітики

   СІГАЛ      - перший заступник голови Комітету
Євген Якович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)

СТАШУК - Голова Держводгоспу
Василь Андрійович

СЛАБОВСЬКИЙ - президент Всеукраїнської
Володимир Леонардович асоціації пекарів України (за
згодою)

ТЕРЕЩУК - заступник голови Комітету
Сергій Миколайович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)

ТКАЧ - народний депутат України
Роман Володимирович (за згодою)

ТОМИЧ - президент Асоціації фермерів та
Іван Федорович приватних землевласників України
(за згодою)

ХОРІШКО - директор корпорації "Агро-Союз"
Володимир Дмитрович (за згодою)

ЧЕПУР - голова Центрального комітету
Володимир Кузьмович профспілки працівників
агропромислового комплексу
(за згодою)

ШАМОТІЙ - президент корпорації "Логос" (за
Валерій Миколайович згодою)

ЯРОШОВЕЦЬ - президент Національної асоціації
Василь Степанович агроторгових домів (за згодою)

ЯРЧУК - голова правління Національної
Микола Миколайович асоціації цукровиків "Укрцукор"
(за згодою)