Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 1996 р. N 1548
Київ

Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 116 від 01.02.
97
N 293 від 03.04.
97
N 743 від 15.07.
97
N 747 від 15.07.
97
N 96 від 26.01.
98
N 567 від 27.04.
98
N 912 від 16.06.
98
N 1414 від 10.09.
98
N 1887 від 30.11.
98
N 1117 від 13.07.20
00
N 1499 від 16.11.20
01
N 158 від 15.02.20
02
N 273 від 11.03.20
02
N 362 від 22.03.20
02
N 1057 від 25.07.20
02
N 1978 від 25.12.20
02
N 105 від 21.01.20
03
N 696 від 15.05.20
03
N 719 від 15.05.20
03
N 1068 від 17.07.20
03
N 1150 від 24.07.20
03
N 1351 від 27.08.20
03
N 544 від 29.04.20
04
N 578 від 29.04.20
04
N 712 від 28.05.20
04
N 763 від 16.06.20
04
N 832 від 05.07.20
04
N 974 від 28.07.20
04
N 994 від 31.07.20
04
N 1359 від 15.10.20
04
N 1758 від 25.12.20
04
N 265 від 09.04.20
05 - зміни
діють до 1 січня 2006 року
N 316 від 22.04.20
05
N 342 від 11.05.20
05
N 745 від 15.08.20
05
N 660 від 11.05.20
06
N 673 від 16.05.20
06
N 1420 від 11.10.20
06
N 1697 від 08.12.20
06
N 1700 від 08.12.20
06
N 845 від 20.06.20
07
N 874 від 26.06.20
07
N 1161 від 19.09.20
07
N 1325 від 14.11.20
07
N 276 від 26.03.20
08
N 346 від 09.04.20
08 )

З метою вдосконалення системи державного регулювання цін (тарифів) та подальшого розвитку ринкових відносин Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, запровадження обов'язкового декларування зміни) цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг згідно з додатком. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1414 від 10.09.98 )

Повноваження, зазначені у додатку, не поширюються на тарифи, що встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 567 від 27.04.98 )

2. Установити, що Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства формує кошторисну нормативну базу та визначає порядок її застосування в будівництві. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158 від 15.02.2002, N 660 від 11.05.2006 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством економіки у двотижневий термін затвердити перелік вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню та в разі потреби проводити його перегляд і вносити відповідні зміни та доповнення. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 747 від 15.07.97; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1499 від 16.11.2001, N 158 від 15.02.2002, N 660 від 11.05.2006 )

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109 "Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 119);

абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 1995 р. N 326 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. N 733 та від 13 лютого 1995 р. N 109 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 183);

постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 418 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 217);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1995 р. N 773 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 50);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 898 "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 95);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 150);

пункти 3 та 7 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 281 "Про упорядкування скупки скляної тари у населення та її використання" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 247);

постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 499 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109";

постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 905 "Про внесення доповнення до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109";

постанову Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1333 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109".

Прем'єр-міністр України П.Лазаренко

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548

Повноваження
центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1887 від 30.11.98 )

2. Мінтрансзв'язку:

а) за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном встановлює тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги; ( Підпункт "а" пункту 2 в редакції Постанови КМ N 673 від 16.05.2006 )

б) встановлює за погодженням з Мінекономіки:

тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових портах (на причалах), та збори і плату за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах (на причалах) України; ( Абзац другий підпункту "б" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 874 від 26.06.2007 )

тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд та збори за спеціалізовані послуги, які надаються у річкових портах (на причалах) України (причальні, корабельні, якірні та адміністративні); ( Підпункт "б" пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 874 від 26.06.2007 )

ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України; ( Підпункт "б" пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1325 від 14.11.2007 )

аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки); ( Підпункт "б" пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1325 від 14.11.2007 )

в) за погодженням з Мінекономіки та Пенсійним фондом встановлює тарифи на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 26.01.98, N 273 від 11.03.2002; в редакції Постанов N 105 від 21.01.2003, N 1758 від 25.12.2004 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 від 25.12.2004 )

( Пункт 3-1 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 від 25.12.2004 )

3-2. Адміністрація Держспецзв'язку встановлює граничні тарифи на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються споживачам в Національній системі конфіденційного зв'язку. ( Додаток доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 1068 від 17.07.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 від 08.12.2006 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 974 від 28.07.2004 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

( Пункт 5-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

6. МОН, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Мінфіном встановлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158 від 15.02.2002, N 362 від 22.03.2002, N 1057 від 25.07.2002 )

6-1. МОН, Держкомінформ, інші центральні органи виконавчої влади, що розміщують державне замовлення на випуск друкованої продукції, встановлюють норматив рентабельності виробництва (у разі випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів) у розмірі 15 відсотків та на їх доставку до споживачів у розмірі 5 відсотків. ( Додаток доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 1057 від 25.07.2002 )

7. МВС за погодженням з Мінфіном встановлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи Міністерства.

8. Національна комісія регулювання електроенергетики регулює тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб, єдині тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, та встановлює: ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 745 від 15.08.2005 )

( Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006 )

за погодженням з Мінекономіки роздрібні ціни на природний газ для потреб населення, з урахуванням граничних рівнів цін, встановлених для населення Кабінетом Міністрів України; ( Абзац третій пункту 8 в редакції Постанов КМ N 1420 від 11.10.2006, N 1697 від 08.12.2006 )

тарифи на транспортування магістральними трубопроводами газу природного (за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном), нафти, нафтопродуктів, аміаку та етиленових речовин, що поставляються споживачам України; ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 09.04.2008 )

тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном; ( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 09.04.2008 )

тарифи на розподіл природного газу та його постачання за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном; ( Абзац шостий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 від 09.04.2008 )

( Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1697 від 08.12.2006 )

( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 743 від 15.07.97, в редакції Постанов КМ N 912 від 16.06.98, N 1887 від 30.11.98, N 1117 від 13.07.2000 )

9. Мінпраці здійснює регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби профілактики інвалідності та реабілітації. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 від 15.02.2002 )

10. Держкомлісгосп за погодженням з Мінекономіки для всіх користувачів мисливських угідь України здійснює регулювання цін і тарифів:

на продукцію полювання, включаючи живу дичину, яка поставляється на експорт;

на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами;

на послуги, надані іноземним громадянам. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 від 15.02.2002 )

11. Держкомлісгосп за погодженням з Мінфіном затверджує ціни на ліцензії для відстрілу диких копитних мисливських тварин та ведмедя. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 від 15.02.2002 )

12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (встановлюють):

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб; ( Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 273 від 11.03.2002 )

граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування;

розмір плати за послуги, які надаються медичними витверезниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані;

тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я; ( Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1351 від 27.08.2003 )

граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, зазначені у переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що реалізуються населенню через аптечну мережу, - на рівні не вище ніж 35 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок, а на ті, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти, - на рівні не вище ніж 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 747 від 15.07.97; в редакції Постанови КМ N 1499 від 16.11.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 660 від 11.05.2006 )

тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 273 від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1978 від 25.12.2002 )

граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 від 24.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1359 від 15.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 19.09.2007; в редакції Постанови КМ N 276 від 26.03.2008 )

граничний рівень цін на зерно сільськогосподарських культур. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 від 24.07.2003 )

( Абзац тридцять перший пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 994 від 31.07.2004 )

( Абзац тридцять другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

( Абзац тридцять третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 660 від 11.05.2006 )

тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1758 від 25.12.2004 )

граничні торговельні надбавки на дизельне паливо і бензини моторні, що реалізуються через автозаправні станції, на рівні не вище 15 відсотків їх оптово-відпускної ціни або митної вартості; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 265 від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року )

граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 відсотків конкурсної ціни на м'ясо, реалізоване з державного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 266 "Про порядок реалізації м'яса з державного резерву"; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 316 від 22.04.2005 )

граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 845 від 20.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1161 від 19.09.2007, N 276 від 26.03.2008 )

оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову шляхом декларування їх зміни; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 845 від 20.06.2007; в редакції Постанови КМ N 1161 від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 26.03.2008 )

граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 276 від 26.03.2008 )

граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 276 від 26.03.2008 )

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють (встановлюють) тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює в звичайному режимі руху).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим встановлює тарифи на перевезення пасажирів і багажу пасажирським електротранспортом (тролейбусом) у міжміському і приміському сполученні. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 293 від 03.04.97 )

Севастопольська міська державна адміністрація встановлює тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків на поромах та катерах у м. Севастополі. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1359 від 15.10.2004 )

14. За погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями затверджуються тарифи:

на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні - управліннями залізниць.

( Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 від 25.12.2004 )

( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 від 25.12.2004 )

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 342 від 11.05.2005 )

( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1758 від 25.12.2004 )

( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 832 від 05.07.2004 )

( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 832 від 05.07.2004 )

( Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 994 від 31.07.2004 )

21. Держкомзем за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки:

встановлює ціни (тарифи) на розроблення документації із землеустрою та проведення землеоціночних робіт;

визначає граничні розміри плати з виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних ділянок відповідно до законодавства. ( Додаток доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ N 763 від 16.06.2004 )

( Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 1325 від 14.11.2007 )

23. Мінекономіки за погодженням з Мінпаливенерго встановлює граничні рівні оптово-відпускних цін на дизельне паливо та бензини моторні, що реалізуються на внутрішньому ринку, з 15 квітня по 1 червня та з 1 серпня по 15 жовтня. ( Додаток доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 265 від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року )

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко