Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2008 р. N 366
Київ

Про затвердження Порядку перевезення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території
України та оформлення необхідних документів

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 366

Порядок
перевезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на території України
та оформлення необхідних документів

1. Цей Порядок визначає умови перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць II, III і IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік).

2. Перевезення включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється суб'єктами господарювання на підставі відповідної ліцензії.

3. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу органами МВС, СБУ, Держприкордонслужби та іншими підрозділами, які провадять діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), а також Держмитслужбою і Генеральною прокуратурою України, здійснюється у межах їх повноважень та у встановленому зазначеними органами порядку.

4. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється закладами охорони здоров'я, суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з їх виробництва, виготовлення, а також автомобільними перевізниками за умови забезпечення схоронності вантажу. Перевезення зазначених засобів, речовин і прекурсорів на території України здійснюється автомобільним, повітряним або водним транспортом.

Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, залізничним транспортом та пересилати їх поштою забороняється.

5. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори перевозяться автомобільним транспортним засобом, технічний стан якого відповідає вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852), та умовам їх безпечного перевезення.

Автомобільний транспортний засіб комплектується, крім зазначеного в Правилах дорожнього руху обладнання, набором інструментів для дрібного ремонту, порошковим або вуглекислотним вогнегасником ємністю не менш як п'ять літрів і противідкотними упорами.

6. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється у супроводженні відповідальної особи, призначеної керівником закладу охорони здоров'я або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність з їх виробництва, виготовлення (далі - суб'єкт господарювання). Факт отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підтверджується підписаною відповідальною особою накладною, в якій зазначається державний номер відповідного автомобільного транспортного засобу.

Перевезення зазначених засобів, речовин і прекурсорів у межах міста чи району здійснюється без видачі органом внутрішніх справ відповідного дозволу. Питання охорони вантажу в дорозі вирішується керівником закладу охорони здоров'я або суб'єкта господарювання виходячи з конкретних обставин.

7. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, в кількості 200 і більше кілограмів здійснюється автомобільним транспортним засобом у супроводженні патрульного автомобіля Державтоінспекції або державної служби охорони при МВС.

8. Керівник закладу охорони здоров'я або суб'єкта господарювання несе персональну відповідальність за забезпечення схоронності вантажу та конфіденційності інформації про перевезення.

9. Порядок відпуску наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, закладам охорони здоров'я та суб'єктам господарювання встановлюється МОЗ.

Відпуск для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, дійснюється особою, визначеною наказом керівника закладу охорони здоров'я або суб'єкта господарювання, що здійснюють відпуск таких прекурсорів (далі - уповноважена особа), після ознайомлення з ним.

Уповноважена особа веде облік прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, із зазначенням у спеціальному журналі загальної маси, кількості місць, кінцевого пункту призначення, номера і дати підписання товарно-транспортної накладної. Запис у спеціальному журналі засвідчується підписом уповноваженої особи.

10. Під час відпуску (приймання) для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів уповноважена особа зобов'язана перевірити його обґрунтованість та відповідність кількості зазначених засобів, речовин і прекурсорів відомостям, наведеним у супровідних документах, правильність їх маркування і пакування та підписати відповідні облікові документи.

11. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб'єктами господарювання здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної у супроводженні відповідальної особи (представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, що обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними).

12. До обов'язків відповідальної особи належать:

супроводження та охорона наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів під час їх перевезення до місця призначення;

проведення інструктажу водія, що здійснює перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

огляд автомобільного транспортного засобу та забезпечення у разі потреби усунення його несправності;

перевірка правильності маркування і пакування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх приймання;

спостереження за завантаженням і закріпленням вантажу;

передача наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів після прибуття на місце призначення;

забезпечення особистої безпеки.

13. Перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, в тому числі перевізниками-нерезидентами, здійснюється відповідно до встановлених МВС вимог.