Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усиновлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

1) статтю 127 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. У разі відмови державним органом реєстрації актів цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду";

2) у статті 211:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини";

абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п'ять років";

3) частину першу статті 212 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини".

2. Статтю 24 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191, N 11, ст. 202) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини".

У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 257-VI