Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки України
N 60 від 30.01.20
09)

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 1
08

              ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі

   Перед заповненням  уважно ознайомтеся з Інструкцією щодо
заповнення форми оголошення про результати проведення процедури
закупівлі.

1. Інформація не для друку:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість закупівлі.

2. Замовник:

2.1. Повне найменування.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку).

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт
та надання послуг.

4. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних
закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення
процедури закупівлі, номер оголошення.

   5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена
найкращою.

5.2. Дата укладення договору про закупівлю.

5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися, дата
прийняття такого рішення ____________, причини ______________

6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ).

7. Інформація про переможця торгів:

7.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та
ініціали (для фізичної особи).

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) (не
для друку).

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної особи) (не для друку).

7.4. Номер телефону, телефаксу (не для друку).

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує
оголошення.
________________
(підпис, М.П.)

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2008 р. за N 327/15018

Інструкція
щодо заповнення форми оголошення про результати
проведення процедури закупівлі

1. Оголошення подається тільки стосовно одного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 3 оголошення.

2. Оголошення готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 (далі - Тимчасове положення), засвідчується печаткою замовника.

3. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік, час.

4. Щодо пункту 1 оголошення.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається за підпунктом 4 пункту 2 Тимчасового положення. У разі, коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: "Кошти підприємства". Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та прописом).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не передбачено його правовим статусом.

5. Щодо пункту 2 оголошення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2 Тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємствами замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. Щодо пункту 3 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 Тимчасового положення.

7. Щодо пункту 4 оголошення.

У разі проведення торгів з обмеженою участю робиться запис: "Оголошення не публікувалося. Закупівля здійснювалася за процедурою торгів з обмеженою участю".

У разі, коли замовник додатково розміщував оголошення про проведення торгів у міжнародному виданні, слід зазначити назву видання та дату опублікування цього оголошення.

8. Щодо пункту 5 оголошення.

Підпункт 5.3 заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням причин відповідно до пунктів 62-65 Тимчасового положення. У таких випадках підпункти 5.1 і 5.2 пункту 5 та пункти 6 і 7 оголошення не зазначаються, а пункт 8 зазначається як пункт 6.

9. Щодо пункту 7 оголошення.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в тендерній документації замовник передбачав можливість подання учасниками тендерних пропозицій тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, окремо зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки тендерних пропозицій.

У підпункті 7.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк