Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 2008 р. N 423
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 74

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 381) слова і цифри "з 1 листопада 2008 р." замінити словами і цифрами "з 1 вересня 2008 р.".

2. Міністерству фінансів передбачити під час підготовки законопроекту стосовно внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) кошти для виконання цієї постанови.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативні акти з питань оплати праці працівників у відповідність з цією постановою.

4. Пункти 1 і 3 цієї постанови набирають чинності після внесення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) змін, передбачених пунктом 2 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО