Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 липня 2006 р. N 999
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 від 26.04.20
07
N 387 від 17.04.20
08 )

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999

Порядок
забезпечення інвалідів автомобілями

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - автомобіль) інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах і місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.

Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем проживання і реєстрації здійснюється Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій (далі - головні управління соціального захисту) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції). ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування інваліда, який забезпечений автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, повертається цьому головному управлінню або управлінню у повному комплекті для реалізації в установленому порядку. У такому разі інваліди знімаються з обліку. ( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Марки автомобілів, якими забезпечуються інваліди, визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

2. Фінансування витрат, пов'язаних з отриманням автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:

для осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - інваліди унаслідок трудового каліцтва), - за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування);

для інших інвалідів - за рахунок коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті.

Автомобілі для інвалідів унаслідок трудового каліцтва придбаваються Фондом соціального страхування та видаються управліннями виконавчої дирекції. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних підставах за рахунок коштів державного бюджету.

Мінпраці за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для фінансування забезпечення інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок, відкритий органами Державного казначейства Фонду соціального захисту інвалідів.

Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування відповідно до законодавства. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування в установленому законодавством порядку. ( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук.

Крім того, інвалід або член його сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому передається право керування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.

Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями затверджується МОЗ.

Факт спільного проживання інваліда та члена сім'ї, якому передається право керування автомобілем, може бути встановлений на підставі паспортів (інваліда та члена сім'ї) чи акта комісії, утвореної у складі депутата місцевої ради, посадової особи районного управління соціального захисту і двох сусідів інваліда, або довідки житлово-експлуатаційної організації чи іншого органу, визначеного місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у сільській місцевості - сільськими (селищними) радами. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

До членів сім'ї інваліда належать особи, які проживають разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 ) ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

4. Розподіл автомобілів, придбаних для інвалідів за рахунок коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється відповідно головними управліннями соціального захисту і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:

1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове забезпечення автомобілями;

2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями;

3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.

У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями (далі - облік) інвалідів, зазначених у підпункті 1, автомобілі розподіляються серед інвалідів, зазначених у підпунктах 2 і 3, у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів затверджуються наказами головних управлінь соціального захисту, а у разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду соціального страхування - наказами управлінь виконавчої дирекції. ( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 від 26.04.2007, N 387 від 17.04.2008 )

5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку); ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік та забезпечення автомобілем органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкоми міської, районної у місті ради (далі - районні управління соціального захисту) або управління виконавчої дирекції надсилають запит до відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про реєстрацію на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.

Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем.

Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім'ї інваліда не може керувати автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту. ( Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

5-1. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який не має права на передачу керування автомобілем члену сім'ї (за умови взяття його на облік до набрання чинності цього Порядку), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) моделі знято з виробництва, такий інвалід забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

6. Інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його головному управлінню соціального захисту чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

7. Інвалід може мати в своєму користуванні лише один автомобіль, отриманий через головне управління соціального захисту за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або через управління виконавчої дирекції за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

8. Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі рішення колегії Мінпраці, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі: ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;

неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи МНС.

9. У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.

10. Підприємство-постачальник здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів згідно з наказом головного управління соціального захисту про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів, а інвалідам унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління виконавчої дирекції. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007, N 387 від 17.04.2008 )

11. Головні управління соціального захисту організовують для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля у навчальних закладах будь-якої форми власності за наявності в них ліцензії на такий вид діяльності, отриманої в установленому порядку, за рахунок коштів від реалізації повернутих автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. З цією метою укладається тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а головні управління соціального захисту передають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви інвалідів на навчання та завірені копії таких документів: ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань до керування ним;

підтвердження про перебування інвалідів на обліку;

пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

довідки про реєстрацію місця проживання.

Згідно з укладеним договором навчальний заклад надає Фонду соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату навчання.

Навчальний заклад надсилає відповідному головному управлінню соціального захисту та відділенню Фонду соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу інваліду документа про проходження навчання.

Навчання водінню автомобіля інвалідів унаслідок трудового каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями виконавчої дирекції.

Навчання водінню автомобіля інвалідів за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

Навчання водінню автомобіля члена сім'ї, якому передається право керування ним, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда здійснюється за власні кошти. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС робиться позначка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування ним без дозволу головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

13. Інвалід або член сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда отримує автомобіль особисто. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

14. Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів через головні управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі заяви інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного огляду з обов'язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку). ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 від 26.04.2007, N 387 від 17.04.2008 )

Для вирішення питання про заміну автомобіля інваліди (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками, інвалід підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими головні управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції забезпечують інвалідів. ( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 від 26.04.2007, N 387 від 17.04.2008 )

Якщо інвалід протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, він знімається з обліку. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

У разі заміни автомобіля інвалід або член сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі письмової довідки головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, форма якої затверджується Мінпраці, знімає автомобіль з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС). Після цього інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда повертає придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, головному управлінню соціального захисту, що забезпечує інваліда новим автомобілем, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - управлінню виконавчої дирекції.

У разі коли під час технічного огляду автомобіль визнано непридатним для подальшої експлуатації, інвалід або член сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда здає автомобіль на підприємство, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а у разі повернення автомобілів інвалідами унаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції. ( Абзац сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає головному управлінню соціального захисту, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої дирекції. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

15. За рішенням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда може повернути автомобіль, що перебував у його користуванні, незалежно від строку експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

( Дію пункту 16 поширено на членів сімей інвалідів, які були забезпечені автомобілями і померли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 661, згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

16. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:

має підстави для забезпечення автомобілем згідно з пунктом 3 цього Порядку;

проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС на підставі письмової довідки, форма якої затверджується Мінпраці. Довідка видається інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда головним управлінням соціального захисту, в якому інвалід перебував на обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції. ( Абзац шостий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом. ( Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Ступінь зношення автомобіля визначається головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції і становить 0,84 відсотка на місяць і 10 відсотків на рік. Під час розрахунку ступеня зношення автомобіля неповний місяць користування (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінпраці.

В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), спадкоємцю інваліда за його заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля, але не більше ніж сума, обчислена головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції виходячи із ступеня зношення автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму з урахуванням фактичного ступеня його зношення.

Вилучення автомобіля, отриманого інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда здійснюється відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду відповідно до подання головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

17. У разі виїзду інваліда, який отримав автомобіль через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, на постійне місце проживання за межі України інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда зобов'язаний повернути автомобіль головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

18. У разі повернення автомобіля головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції він підлягає зняттю з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується Мінпраці (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС).

Повернутий головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції автомобіль підлягає технічному огляду в установленому порядку для визначення його придатності для подальшої експлуатації, ступеня зношення та проведення експертної оцінки залишкової вартості.

Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції пропонуються інвалідам (за письмовою згодою інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда) для використання протягом строку, визначеного з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля. Забезпечення інвалідів такими автомобілями здійснюється у порядку черговості. ( Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються головними, районними управліннями соціального захисту або управліннями виконавчої дирекції підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

Інваліди (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), перераховують кошти до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а інваліди внаслідок трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції. ( Абзац п'ятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Перераховані за автомобілі кошти (7 або 30 відсотків вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.

Кошти за повернуті (вилучені) головним, районним управлінням соціального захисту автомобілі, а також сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а за автомобілі, повернуті (вилучені) управлінням виконавчої дирекції, - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції. ( Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

Кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі, та кошти за повернуті (вилучені) автомобілі використовуються для:

навчання інвалідів керувати автомобілем;

зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;

визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки їх залишкової вартості;

переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, проводять технічний огляд та експертну оцінку залишкової вартості автомобілів;

оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;

судових витрат у зв'язку з вилученням автомобілів;

проведення технічного огляду автомобілів;

інших витрат, пов'язаних з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів.

( Абзац вісімнадцятий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

19. Ремонт і технічне обслуговування отриманих інвалідами, законними представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою компенсацією витрат відповідно до законодавства. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

20. Контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють підрозділи МВС, головні управління соціального захисту, управління виконавчої дирекції.

У разі позбавлення інваліда або члена сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керування автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі знаходження їх у місцях позбавлення волі строк експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період.

Підрозділ МВС повідомляє головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, де інвалід перебуває на обліку, у триденний строк після прийняття рішення про позбавлення права керування автомобілем за порушення правил дорожнього руху інваліда або члена сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда. ( Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Огляд інвалідів медико-соціальними
експертними комісіями

21. Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними проводиться облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних справ інвалідів. Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною комісією, направляються до лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.

22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд інвалідів зберігаються разом з висновками в медико-експертній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

23. У витягу з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) повинні зазначатися: ( Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність) в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;

код хвороби, що стала причиною інвалідності, згідно з міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;

модифікація автомобіля;

дані щодо наявності (відсутності) протипоказань до керування автомобілем.

Витяг з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилається головним управлінням соціального захисту. У разі коли інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, зазначений витяг з акта огляду надсилається відповідному управлінню виконавчої дирекції. ( Абзац шостий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

24. Висновок про відсутність медичних показань для забезпечення автомобілем або про наявність протипоказань до керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда, головному управлінню соціального захисту, а копію висновку - районному управлінню соціального захисту за місцем проживання та реєстрації інваліда чи управлінню виконавчої дирекції.

Повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також діти-інваліди, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не виповнилося п'ять років. ( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

24-1. Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а діти-інваліди - у разі досягнення 18-річного віку. ( Порядок доповнено пунктом 24-1 згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Черговість забезпечення інвалідів автомобілями

25. Позачергово автомобілі отримують:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

інваліди війни;

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;

2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук.

26. Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього Порядку, забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

27. У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

інші інваліди, які мають відповідні медичні показання. ( Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

28. Інваліди унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25-27 цього Порядку.

Безоплатне забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним керуванням

29. Безоплатно автомобілями з ручним керуванням забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди війни;

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інваліди унаслідок трудового каліцтва;

2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і за відсутності протипоказань до керування ним інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.

Пільгове забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним і звичайним керуванням

30. Забезпечення автомобілями на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права керування члену сім'ї інваліда, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда, здійснюється:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:

інвалідів війни;

інвалідів від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

осіб з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

інвалідів з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інвалідів унаслідок трудового каліцтва;

2) незалежно від наявності медичних показань і за наявності протипоказань до керування автомобілем:

інвалідів I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інвалідів війни I групи по зору або без обох рук;

інвалідів з куксами обох ніг і рук;

3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків його вартості.

( Абзац другий підпункту 3 пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

( Абзац третій підпункту 3 пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

31. Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди з дитинства;

інваліди від загального захворювання;

особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

інваліди від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як інвалідів війни;

інваліди III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру;

сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що вони не мають права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів 29 - 30 цього Порядку;

2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним - особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, за умови взяття їх на облік до набрання чинності цим Порядком.

За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні представники (за відсутності в них протипоказань до керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування автомобілем) недієздатних інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів та інваліди з дитинства (з передачею права керування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда) внаслідок дитячого церебрального паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у таких інвалідів, дітей-інвалідів медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. ( Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

Переоформлення або переобладнання
автомобіля, отриманого інвалідом або
законним представником недієздатного
інваліда, дитини-інваліда

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у інваліда, члена сім'ї, якому передано право керування автомобілем, або законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) - за рішенням головного управління соціального захисту згідно з клопотанням районного управління соціального захисту, а для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - за рішенням управління виконавчої дирекції. ( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

( Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

Облік та видача автомобілів інвалідам
або законним представникам недієздатних
інвалідів, дітей-інвалідів

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

34. Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації, а інвалід унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінпраці. ( Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;

паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім'ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, якому передається право керування автомобілем, та довідка або акт, що засвідчує факт спільного проживання інваліда і такого члена сім'ї; ( Абзац шостий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;

для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту або відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма N 088/0) і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов'язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту або відділення виконавчої дирекції, яке видало таке направлення. ( Абзац дванадцятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу районне управління соціального захисту надсилає документи інваліда разом із заявою до головного управління соціального захисту, а відділення виконавчої дирекції - до управління виконавчої дирекції. ( Абзац тринадцятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

35. Головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінпраці, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі відповідно до районних управлінь соціального захисту або відділень виконавчої дирекції, які видали направлення, та інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів. ( Абзац перший пункту 35 в редакції Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;

2) інваліди з правом на позачергове забезпечення;

3) інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної черги.

Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться управліннями виконавчої дирекції. ( Абзац сьомий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

Прізвища інвалідів, яким встановлено медичні показання в один і той же день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають зберіганню протягом 75 років. ( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

36. Взяття на облік інваліда (крім інваліда внаслідок трудового каліцтва) здійснюється головним управлінням соціального захисту, а інваліда внаслідок трудового каліцтва - управлінням виконавчої дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до пунктів 25-28 цього Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

У разі бажання одного з інвалідів, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік інваліда у разі смерті інваліда, з яким він перебував на обліку як сім'я.

У разі заміни автомобіля, отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, інвалід береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім'ї береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

У разі зняття інвалідності інвалід знімається з обліку, а автомобіль, яким він був забезпечений, повертається головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції відповідно до пункту 16 цього Порядку. Інвалід повторно береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК.

У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо в інваліда, який має протипоказання до керування автомобілем, відсутній член сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем його проживання та реєстрації і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців з дати встановлення цього факту.

У разі переїзду інваліда він береться на облік за новим місцем проживання і реєстрації з дати взяття на облік за попереднім місцем проживання. При цьому в списках інвалідів, яких узято на облік, робиться позначка "прибув" (дата, місяць, рік) із зазначенням регіону або "вибув" (зазначається причина, найменування регіону).

Головні управління соціального захисту, управління виконавчої дирекції щороку не пізніше ніж 25 січня проводять інвентаризацію особових справ інвалідів.

Інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда має право на безперешкодне ознайомлення з інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі інваліда. ( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

37. На кожного інваліда, взятого на облік згідно з цим Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:

заява інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда; ( Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;

документ головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції про раніше отриманий автомобіль, а також довідка про здачу його підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту; ( Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

розпорядження головного управління соціального захисту про призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що затверджується Мінпраці, чи розпорядження управління виконавчої дирекції - для інвалідів унаслідок трудового каліцтва; ( Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку;

довідка, видана відповідним підрозділом МВС про відсутність у інваліда транспортного засобу. ( Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Якщо на момент взяття на облік в інваліда або члена сім'ї, якому буде передано право керування автомобілем, немає посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової справи його копію. ( Абзац восьмий пункту 37 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до особової справи додається висновок лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда або члена його сім'ї, якому буде передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда керувати автомобілем. ( Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

Витяг з рішення головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції про забезпечення автомобілем також додається до особової справи інваліда. ( Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, інваліди беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.

39. Повідомлення про забезпечення інваліда автомобілем, форма якого затверджується Мінпраці, надсилається головним управлінням соціального захисту районному управлінню, а копія додається до особової справи.

40. Особові справи інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в головних управліннях соціального захисту, а інвалідів унаслідок трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції довічно, крім випадків переїзду інваліда та взяття його на облік відповідно до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку. ( Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387 від 17.04.2008 )

Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон, влаштування на проживання до установи соціального обслуговування його особова справа для забезпечення автомобілем зберігається протягом десяти років, а у разі смерті інваліда - протягом року, після чого знищується із складенням акта в установленому порядку.

Забезпечення інвалідів автомобілями,
визнаними гуманітарною допомогою

41. За бажанням інвалідів головні управління соціального захисту можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних інвалідів), діти-інваліди (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в головних управліннях соціального захисту та управліннях виконавчої дирекції, забезпечуються безоплатно в порядку черговості. ( Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 від 26.04.2007, N 387 від 17.04.2008 )

Автомобіль, отриманий головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який перебуває на обліку, видається безоплатно такому інваліду (за його згодою або за згодою законного представника недієздатного інваліда), дитині-інваліду (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку. ( Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який уже користується автомобілем, отриманим через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такому інваліду за умови повернення головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції автомобіля, яким він користується, у повному комплекті. ( Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 )

У разі відмови інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда від автомобіля, отриманого головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом, який перебуває на обліку.

У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не отримано інвалідом у зв'язку із смертю, такий автомобіль пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває на обліку.

У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена сім'ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням головного управління соціального захисту за клопотанням районного управління соціального захисту.

Після смерті інваліда автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога, крім випадків, зазначених в абзацах першому - п'ятому пункту 16 цього Порядку, повертається (вилучається) головному управлінню соціального захисту і здається підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видається в порядку черговості інваліду, який перебуває на обліку. Такий інвалід знімається з обліку на десятирічний строк, визначений починаючи з дати отримання автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його експлуатації померлим. ( Абзац сьомий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, відповідно до потреб інваліда здійснюється за його рахунок.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить позначку про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного управління. ( Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ N 661 від 26.04.2007 )

У разі порушення зазначеної вимоги інвалід у подальшому позбавляється права на забезпечення автомобілем через головне управління соціального захисту.

Заміна автомобіля, отриманого інвалідом через головне управління соціального захисту як гуманітарна допомога, здійснюється відповідно до цього Порядку.

43. Мінпраці на підставі копій документів, що підтверджують право керування автомобілем інваліда або члена його сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда, інформації про вартість і кількість отриманих автомобілів і копій висновків Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України затверджує кошториси головних управлінь соціального захисту на суму вартості ввезених в Україну і визнаних гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням зазначених сум на балансових рахунках головних управлінь соціального захисту.

Після десятирічного строку експлуатації інвалідом автомобіль знімається з балансового рахунку. ( Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387 від 17.04.2008 ) ( Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ N 661 від 26.04.2007 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 37).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 395 "Про внесення доповнень до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 438).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2234 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2439).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 128 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 242).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 680 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1171).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 866 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1074).