Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2008 р. N 723
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. N 723

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 194; 1995 р., N 8, ст. 224; Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1947; 2005 р., N 36, ст. 2198; 2006 р., N 31, ст. 2221; 2008 р., N 18, ст. 503):

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

"1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.";

доповнити підпункт 2 після слів "батьківського піклування" словами "та особи з їх числа";

у підпункті 3 слова "учням професійних навчально-виховних закладів і студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" замінити словами і цифрами "учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків";

у підпункті 4 слова "дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування" замінити словами і цифрами "учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків".

2. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379):

в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри "до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку" замінити словами і цифрами "до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів";

у пункті 26 слова і цифри "але не пізніше досягнення ними 23-річного віку" замінити словами і цифрами "до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів".

3. В абзаці четвертому пункту 2 Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379), слова і цифри "до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку" замінити словами і цифрами "до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів".

4. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 293, N 71, ст. 2673; 2008 р., N 8, ст. 201, N 28, ст. 887):

останній абзац пункту 5 викласти в такій редакції:

"Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.";

в абзаці першому пункту 6 слова і цифри "до його закінчення, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку" замінити словами і цифрами "до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів";

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.".