Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 червня 2007 р. N 859
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 728 від 20.08.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 859

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити у пункті 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200):

абзац перший після слів "розвідувальних органах" словом ",Держспецзв'язку";

абзац третій після слів "Служби зовнішньої розвідки," словом "Держспецзв'язку,";

2. Доповнити пункт 17 переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., N 34, ст. 1277; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200), після слів "які вступають на службу" словами "до Держспецзв'язку,".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 728 від 20.08.2008 )

4. Доповнити пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 8, ст. 314) після слів "проходять службу в" словами "Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації,", а після слів "Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи," словами "Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,".

5. У пункті 2 Порядку формування та розподілу квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2451; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609), слова "та МВС" замінити словами ", МВС та Держспецзв'язку,".

6. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1656; 2006 р., N 22, ст. 1609):

Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів доповнити друге речення пункту 3 після слів "законів України" словами ", та особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку";

переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих доповнити примітку 3 після слів "які поступають на службу" словами "до Держспецзв'язку,", а після слова "наказів" - словами "Адміністрації Держспецзв'язку,".

7. Доповнити пункт 4 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1763) після слова "Держспецтранслужбою" словом ", Держспецзв'язку".