Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
26.08.2008 N 301

Про затвердження національних стандартів України,
змін до національних стандартів, національного
класифікатора України та скасування
нормативних документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 квітня 2009 р.:

 ДСТУ 5062:2008  Олії. Метод визначання вільних жирних кислот
- Вперше

 ДСТУ 5063:2008  Олії. Методи визначання нежирових домішок
і відстою
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5481-89)

 ДСТУ 5064:2008  Олії. Метод визначання золи
- Вперше
(зі скасуванням ГОСТ 5474-66)

 ДСТУ 5065:2008  Олія оливкова. Технічні умови постачання
- Вперше

2. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 січня 2009 р.:

 зміна N 28 ДСТУ  Води мінеральні питні. Технічні умови
878-93

 зміна N 1 ДСТУ  Прокат чорних металів. Терміни та визначення
2658-94 дефектів поверхні

 зміна N 6 ДСТУ  Пиво. Загальні технічні умови
3888-99

 зміна N 3 ДСТУ  Шоколад. Загальні технічні умови
3924-2000

 зміна N 2 ДСТУ  Драже. Загальні технічні умови
4228:2003

 зміна N 1 ДСТУ  Ядра бобів арахісу. Загальні технічні умови
4504:2005

3. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 квітня 2009 р.:

 ДК 004:2008    Український класифікатор нормативних
документів (ICS:2004, MOD)
- На заміну ДК 004-2003

4. Скасувати чинність нормативних документів з 1 квітня 2009 р.:

 ГОСТ 5474-66   Масла растительные. Метод определения золы

 ГОСТ 5481-89   Масла растительные. Методы определения
нежировых примесей и отстоя

 ДК 004-2003    Український класифікатор нормативних
документів
(ICS:2001, IDT)

5. Керівникам центрів стандартизації, метрології та сертифікації у встановленому порядку забезпечити перевірку та приведення зареєстрованих технічних умов у відповідність до вимог національних стандартів, що затверджені цим наказом.

6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.) забезпечити:

опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності затверджених цим наказом національних стандартів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

Голова Л.Лосюк