Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо недопущення захоплення підприємств,
установ, організацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 36, ст. 434; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 34, ст. 292) доповнити пунктом 30 такого змісту:

"30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у випадках, передбачених законом".

2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 26, ст. 358, N 48, ст. 480; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296):

абзац двадцять другий частини третьої статті 5 доповнити такими словами: "(крім випадків виконання судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності)";

статтю 10 доповнити частиною третьою такого змісту:

"При виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у процесі виконання таких рішень не допускається".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 540-VI