Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 46 та 50
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 21, ст. 303) такі зміни:

1. У статті 46:

1) пункти 1-3 частини шостої замінити пунктами 1 і 2 такого змісту:

"1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті";

2) частину восьму після слів "у частині сьомій цієї статті" доповнити словами "або у разі якщо такі посади є вакантними";

3) частину дев'яту після слів "сесії ради" доповнити словами "відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті";

4) у частині п'ятнадцятій:

після слів "рішення підписуються" доповнити словом "особисто";

слово "дев'ятою" замінити словом "восьмою".

2. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:

"1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним у містах радам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 520-VI