Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2008 р. N 918
Київ

Про внесення змін
до Порядку проведення інспектування державною
контрольно-ревізійною службою

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 918

Зміни,
що вносяться до Порядку проведення інспектування
державною контрольно-ревізійною службою

1. Доповнити пункт 3 абзацами такого змісту:

"ревізія місцевого бюджету - форма контролю за виконанням функцій із складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає в одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного законодавства місцевими фінансовими органами, органами Державного казначейства і учасниками бюджетного процесу, що здійснюють управління коштами відповідного місцевого бюджету чи комунальним майном та/або їх використовують;

фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю - сукупність рішень, дій та операцій, які об'єкт контролю приймає та здійснює в частині володіння, використання та розпорядження фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами.".

2. Пункт 37 виключити.

3. Доповнити Порядок ( 550-2006 ) розділом такого змісту:

"Особливості ревізії місцевого бюджету

53. План ревізій місцевого бюджету складається на рік і погоджується з відповідними місцевими фінансовими органами, органами Державного казначейства та органами державної податкової служби.

54. До проведення ревізії місцевого бюджету органи служби можуть залучати інші органи державної влади в установленому законодавством порядку.

55. Результати ревізії місцевого бюджету відображаються у зведеній довідці, яка формується на підставі актів ревізій та інших матеріалів, оформлених за результатами контрольних заходів.

Методику проведення органом державної контрольно-ревізійної служби ревізії місцевого бюджету, складання зведеної довідки та реалізації зазначених матеріалів затверджує ГоловКРУ.".