Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2003 р. N 2002
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1236 від 27 грудня 2010 р
.)

Про затвердження Механізму
справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну і теплову енергію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 416 від 08.06.20
05
N 9 від 11.01.20
06
N 447 від 14.03.20
07
N 915 від 16.10.20
08 )

Відповідно до частини четвертої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 2002

Механізм
справляння збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

( У тексті Механізма слова ", включаючи акціонерну енергетичну
компанію "Київенерго" виключено згідно з Постановою КМ N 447
від 14.03.2007 )

1. Цей Механізм встановлює єдині правила обчислення і сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (далі - збір).

2. Платниками збору є Державне підприємство "Енергоринок" та юридичні особи - виробники електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії.

3. Об'єктом обчислення збору є:

для Державного підприємства "Енергоринок" - вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану вартість;

для юридичних осіб - виробників електричної і теплової енергії, - вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт, та теплової енергії без урахування податку на додану вартість. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9 від 11.01.2006, N 447 від 14.03.2007 )

Юридичні особи - виробники електричної енергії на малих гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт спрямовують кошти у розмірі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію на будівництво нових та реконструкцію і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій потужністю до 20 МВт. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 447 від 14.03.2007 )

Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює НКРЕ. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 447 від 14.03.2007 )

4. Розмір збору встановлюється НКРЕ виходячи із сум збору, затверджених законом України про державний бюджет на відповідний рік.

5. Суми збору включаються до складу валових доходів і валових витрат платника збору відповідно до законодавства.

6. Базовий податковий (звітний) період для збору відповідає календарному місяцю. Платники збору подають органам державної податкової служби розрахунки збору за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією (далі - розрахунок), протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, за місцем їх реєстрації як платників податку.

7. Державне підприємство "Енергоринок" сплачує збір виходячи з фактично оплачених обсягів електричної енергії, відпущених у відповідному звітному періоді, не пізніше наступного дня після отримання плати за них.

Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період для Державного підприємства "Енергоринок" визначається виходячи з розміру збору, встановленого НКРЕ на відповідний звітний період, і фактично оплачених обсягів електричної енергії та сплачується ним з урахуванням внесених за цей період сум збору протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання розрахунку. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 416 від 08.06.2005 )

8. Юридичні особи - виробники електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії сплачують збір виходячи з фактичного обсягу відпущеної електричної та теплової енергії.

Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період для зазначених юридичних осіб визначається виходячи з розміру збору і фактичного обсягу відпущеної електричної та теплової енергії і сплачується ними протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання розрахунку. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 915 від 16.10.2008 )

9. Платники збору несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

Не внесені своєчасно суми збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку.

10. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання розрахунків, повнотою та своєчасністю сплати збору здійснюється органами державної податкової служби відповідно до законодавства.