Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 жовтня 2008 р. N 933
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації суден

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації суден зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 933

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
з питань державної реєстрації суден

1. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621):

1) доповнити пункт 2 абзацами такого змісту:

"спортивні судна, перелік видів яких затверджує Мінсім'ямолодьспорт за погодженням з Мінтрансзв'язку;

веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до 2,5 метра.";

2) підпункт "б" пункту 34 викласти в такій редакції:

"б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією;";

3) третє речення абзацу другого пункту 39 викласти в такій редакції: "Риболовному судну присвоюється реєстраційний номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера "Я", а дві наступні - дві перші літери найменування області (регіону) за місцем реєстрації.";

4) у пункті 40 слова ", а для риболовних суден - печаткою Укрдержрибгоспу" виключити;

5) у підпункті "а" пункту 42 та абзаці сьомому пункту 48 слова ", а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом" виключити;

6) доповнити абзац перший пункту 49 після слова "фрахтувальник" словами "зареєстрованого судна";

7) доповнити пункт 57 після слів "та Судновій книзі України," словами "визначення строку реєстрації (з урахуванням періоду, зазначеного у суднових документах щодо придатності судна до плавання), а також скасування записів про реєстрацію суден, у тому числі риболовних, які зареєстровані з порушенням встановленого порядку державної реєстрації суден,";

8) у пункті 58:

доповнити підпункт "а" після слів ", а для риболовних суден" словами ", що підлягають нагляду класифікаційного товариства";

у підпункті "в" слова "торговельних" та ", а для риболовних суден - Укрдержрибгосп" виключити;

9) у пункті 59 слова "та Укрдержрибгосп" виключити;

10) в абзаці першому пункту 61 слова ", а для риболовних суден - "Укрдержрибгоспом" виключити;

11) назву додатка 2 до Порядку ( 1069-97 ) викласти в такій редакції:

                     "СУДНОВА КНИГА УКРАЇНИ";

12) у тексті Порядку ( 1069-97 ) слово "Укрдержрибгосп" у всіх відмінках замінити словом "Держкомрибгосп" у відповідному відмінку.

2. Підпункт 15 пункту 4 Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 р. N 2098 "Питання безпеки судноплавства України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1953; 2002 р., N 1, ст. 4, ст. 18; 2006 р., N 28, ст. 2017), виключити.

3. Доповнити пункт 5 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. N 1583 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1797), реченням такого змісту: "Внесення плати за здійснення технічного нагляду за суднами не звільняє судновласника від сплати збору за реєстрацію судна, встановленого Мінтрансзв'язку за погодженням з Мінекономіки.".