Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами):

у статті 1:

цифри і слова:

"2204       Вина виноградні натуральні   0,25 грн. за 1 л
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2206 00      Зброджені плодові та ягідні  0,10 грн. за
напої (сидр, перрі та інші) з 1 об'ємний
доданням спирту, напої відсоток спирту
змішані, які містять алкоголь в 1 л
та суміші алкогольних напоїв
з безалкогольними (крім
зброджених плодових та
ягідних напоїв (сидру,
перрі та інших) без додання
спирту

2206 00      Тільки зброджені плодові та  1,2 грн. за 1 л
ягідні напої (сидр, перрі та
інших) без додання спирту

2207       Спирт етиловий,        21,5 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту 80 об. % спирту
або більше;
спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні
напої, одержані шляхом
перегонки, денатуровані,
будь-якої концентрації

2208       Спирт етиловий,        21,5 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш як спирту"
80 об. %; спиртові дистиляти
та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, лікери та
інші напої, що містять спирт

замінити цифрами та словами:

"2204         Вина виноградні натуральні 0,01 грн. за 1 л
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2206 00        Інші зброджені напої    27 грн. за 1 л
(крім (наприклад, сидр, перрі 100-відсоткового
2206 00 31 00, (грушевий напій), напій спирту
2206 00 51 00, медовий); суміші із
2206 00 81 00 - зброджених напоїв та суміші
сидр і перрі зброджених напоїв з
(без додання безалкогольними напоями, в
спирту) іншому місці не зазначені
(з доданням спирту):

2206 00 31 00,    Сидр і перрі (без додання 0,34 грн. за 1 л
2206 00 51 00, спирту)
2206 00 81 00

2207         Спирт етиловий,      34 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту спирту
80 об. % або більше;
спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані
шляхом перегонки,
денатуровані, будь-якої
концентрації

2208         Спирт етиловий,      34 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту";
як 80 об. %; спиртові
дистиляти та спиртні
напої, одержані шляхом
перегонки, лікери та інші
напої, що містять спирт

2) статтю 2 доповнити абзацами десятим - тринадцятим такого змісту:

"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), - 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту з 1 січня 2009 року до 30 червня 2009 року;

на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), - 14 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту з 1 липня 2009 року до 31 грудня 2009 року;

з 1 січня 2010 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), - 20 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту;

з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2011 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), - 27 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту";

3) статтю 3 доповнити частинами такого змісту:

"Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Відвантаження спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України. На підприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, встановлюються податкові пости.

Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, які є виробниками лікарських засобів.

Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

4) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Тимчасово з 1 липня 2009 року до 31 грудня 2009 року встановити ставки акцизного збору на такі товари:

------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14 ) | | у гривнях з
| | одиниці товару
------------------------------------------------------------------
2206 00 Інші зброджені напої 12 грн. за 1 л
(крім (наприклад, сидр, перрі 100-відсоткового
2206 00 31 00, (грушевий напій), напій спирту
2206 00 51 00, медовий); суміші із
2206 00 81 00 - зброджених напоїв та суміші
сидр і перрі зброджених напоїв з
(без додання безалкогольними напоями,
спирту) в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту):

2207 Спирт етиловий, 23 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту спирту
80 об. % або більше;
спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані
шляхом перегонки,
денатуровані, будь-якої
концентрації

2208 Спирт етиловий, 23 грн. за 1 л
(крім неденатурований, з 100-відсоткового
2208 20 12 00, концентрацією спирту спирту.
2208 20 62 00) менш як 80 об. %;
спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, лікери та
інші напої, що містять спирт

Тимчасово з 1 січня 2010 року до 31 грудня 2010 року встановити ставки акцизного збору на такі товари:

------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14 ) | | у гривнях з
| | одиниці товару
------------------------------------------------------------------
2206 00 Інші зброджені напої 20 грн. за 1 л
(крім (наприклад, сидр, перрі 100-відсоткового
2206 00 31 00, (грушевий напій), напій спирту
2206 00 51 00, медовий); суміші із
2206 00 81 00 - зброджених напоїв та
сидр і перрі суміші зброджених напоїв з
(без додання безалкогольними напоями,
спирту) в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту):

2207 Спирт етиловий, 27 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-відсоткового
концентрацією спирту спирту
80 об. % або більше;
спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні
напої, одержані шляхом
перегонки, денатуровані,
будь-якої концентрації

2208 Спирт етиловий, 27 грн. за 1 л
(крім неденатурований, з 100-відсоткового
2208 20 12 00, концентрацією спирту спирту.
2208 20 62 00) менш як 80 об. %;
спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, лікери та
інші напої, що містять спирт

Тимчасово з 1 січня 2009 року до 1 липня 2009 року ставка акцизного збору становить:

на товари за кодами УКТ ЗЕД 2204 ( 2371а-14 ) (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) вина виноградні натуральні - 0,25 гривні за 1 л; 2206 00 ( 2371а-14 ) (з доданням спирту) - 0,10 гривні за 1 об'ємний відсоток спирту за 1 л; 2206 00 ( 2371а-14 ) (тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту - 0,31 гривні за 1 л; 2207 та 2208 ( 2371а-14 ) (крім 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) - 21, 5 гривні за 1 л 100-відсоткового спирту";

5) доповнити статтею 8-2 такого змісту:

"Стаття 8-2. З 1 січня 2012 року фіксовані ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої підлягають індексації кожні 12 поточних календарних місяців на індекс інфляції (індекс споживчих цін) за три послідовні роки за умови, якщо за офіційними даними центрального органу державної виконавчої влади з питань статистики індекс інфляції наростаючим підсумком з початку такого 12-місячного періоду становив 110 відсотків і більше.

Проіндексовані фіксовані ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої офіційно оприлюднюються центральним органом державної податкової служби в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України та набирають чинності з першого числа третього місяця, наступного за закінченням зазначеного 12-місячного періоду.

За наслідками індексації фіксовані ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої підлягають округленню до найближчої гривні.

Якщо протягом 36 поточних календарних місяців фіксовані ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої не індексувалися виходячи з того, що індекс інфляції протягом будь-якого 12-місячного періоду був менше 110 відсотків, проводиться обов'язкова індексація фіксованих ставок акцизного збору на сукупний індекс інфляції за ці 36 місяців, але не менше ніж на 110 відсотків.

Розрахунок індексу інфляції для цілей індексації фіксованих ставок акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (крім кодів УКТ ЗЕД 2208 20 12 00 та 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ) вперше застосовується після завершення терміну дії фіксованих ставок акцизного збору, визначених цим Законом.

Розрахунок індексу інфляції для цілей індексації фіксованих ставок акцизного збору на коньяк (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00 та 220820 62 00) ( 2371а-14 ) вперше застосовується після завершення терміну дії фіксованих ставок акцизного збору, визначених цим Законом".

2. У розділі IV (Група 22) Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 17 грудня 2008 року N 676-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України": цифри та слова:

------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|3,5 євро за|3,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% спирту"|
| | |спирту |спирту | |
------------------------------------------------------------------

замінити цифрами та словами:

------------------------------------------------------------------
|"2208 20 89 00|- - - - інші|0,5 євро за|0,5 євро за|л |
| | |1 л 100% |1 л 100% |100% |
| | |спирту |спирту |спирту". |
------------------------------------------------------------------

3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у статті 3:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, та використовують у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь";

б) абзац десятий частини четвертої викласти в такій редакції:

"довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв)";

в) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:

"виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією без дотримання умов щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь";

2) абзаци перший та другий частини другої статті 11 після слів "виноробної продукції" доповнити словами "у тому числі сидру і перрі (без додання спирту)";

3) у статті 15:

а) у частині третій:

абзац другий після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень";

б) частину одинадцяту після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі";

в) частину дванадцяту після слів "алкогольними напоями" доповнити словами "крім сидру та перрі (без додання спирту)" та доповнити частину словами "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі";

г) частину двадцять п'яту (щодо анулювання ліцензії) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"порушення вимог статті 15-3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях";

4) у статті 18:

а) частину дванадцяту виключити;

б) доповнити частиною такого змісту:

"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту), а також норма щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь набирають чинності з 1 січня 2010 року".

4. У Законі України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253, N 35, ст. 276):

1) таблицю статті 1 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту
| | одиниці | з
| |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2401 Тютюнова сировина 0 0
Тютюнові відходи

2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари 100 грн. за 16
з відрізаними кінцями, 1 кг, але не
та сигарили (тонкі менше 47 грн.
сигари), з вмістом за 1000 шт.
тютюну

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 35 грн. за 16
цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 60 грн. за 16
1000 шт.

2403 Тютюн та замінники 0 0
(крім тютюну, інші,
2403 99 10 00, промислового
2403 10) виробництва; тютюн
"гомогенізований"
або "відновлений";
тютюнові екстракти
та есенції

2403 10 Тютюн для паління, 35 грн. за 16
з вмістом або без 1 кг
вмісту замінників
у будь-якій пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і 10 грн. за 16";
нюхальний тютюн 1 кг

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Тимчасово встановити ставки акцизного збору на такі товари:

з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року:

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту
| | одиниці | з
| |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2402 10 00 00 Сигари, включаючи 50 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 15,6 грн. за 16
цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 37,5 грн. за 16
1000 шт.

2403 10 Тютюн для паління, з 15,6 грн. за 16
вмістом або без вмісту 1 кг
замінників у будь-якій
пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 6,25 грн. за 16;
тютюн 1 кг

   з 1 липня до 31 грудня 2009 року:

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту
| | одиниці | з
| |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2402 10 00 00 Сигари, включаючи 75 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 19,5 грн. за 16
цигарки 1000 шт.


2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 45 грн. за 16
1000 шт.

2403 10 Тютюн для паління, з 19,5 грн. за 16
вмістом або без 1 кг
вмісту замінників у
будь-якій пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 7,80 грн. за 16;
тютюн 1 кг

з 1 січня до 31 грудня 2010 року:

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту
| | одиниці | з
| |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2402 10 00 00 Сигари, включаючи 85 грн. за 16
сигари з відрізаними 1 кг
кінцями, та сигарили
(тонкі сигари), з
вмістом тютюну

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 27 грн. за 16
цигарки 1000 шт.


2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 52 грн. за 16
1000 шт.

2403 10 Тютюн для паління, з 27 грн. за 16
вмістом або без 1 кг
вмісту замінників у
будь-якій пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 8,5 грн. за 16.
тютюн 1 кг

Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:

з 1 лютого 2009 року до 30 червня 2009 року - 25 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 47 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 );

з 1 липня до 31 грудня 2009 року - 32 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 60 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 );

з 1 січня до 31 грудня 2010 року - 40 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 80 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 );

з 1 січня 2011 року - 50 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та 100 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)" ( 2371а-14 );

3) доповнити статтею 3 такого змісту:

"Стаття 3. Фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби підлягають індексації кожні 12 поточних календарних місяців на індекс інфляції (індекс споживчих цін) за умови, якщо за офіційними даними центрального органу державної виконавчої влади з питань статистики індекс інфляції наростаючим підсумком з початку такого 12-місячного періоду становив 110 відсотків і більше.

Проіндексовані фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби публікуються центральним органом державної податкової служби в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України та набирають чинності з першого числа третього місяця, наступного за закінченням зазначеного 12-місячного періоду.

За наслідками індексації фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби підлягають округленню до найближчої гривні.

Якщо протягом 36 поточних календарних місяців фіксовані ставки акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби не індексувалися виходячи з того, що індекс інфляції протягом будь-якого 12-місячного періоду був менше 110 відсотків, проводиться обов'язкова індексація фіксованих ставок акцизного збору на сукупний індекс інфляції за ці 36 місяців, але не менше ніж на 110 відсотків.

Розрахунок індексу інфляції для цілей індексації фіксованих ставок акцизного збору та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби вперше застосовуються з 1 січня 2013 року за наслідками попереднього 12-місячного періоду".

5. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами):

у статті 1:

цифри і слова:

"2710 00 11 00 для специфічних 12 євро за      15 євро за
процесів 1000 кг 1000 кг"
переробки

замінити цифрами і словами:

"2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
процесів 1000 кг";
переробки

цифри і слова:

"2710 00 15 00 для хімічних   12 євро за      15 євро за
перетворень у 1000 кг 1000 кг"
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 11 00

замінити цифрами і словами:

"2710 11 15 00 для хімічних   12 євро
перетворень у за 1000 кг";
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 11 11 00

цифри і слова:

       "Спеціальні бензини:

2710 00 21 00 уайт-спірит   12 євро за 1000   15 євро за
кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

       "Бензини спеціальні:

2710 11 21 00 уайт-спірит   12 євро за 1000
кг";

цифри і слова:

"2710 00 25 00 інші       20 євро за      15 євро за
1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

"2710 11 25 00 інші спеціальні 20 євро за
бензини 1000 кг";

цифри і слова:

       "Бензини моторні:

2710 00 26 00 бензини      20 євро за     15 євро за
авіаційні 1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

       "Бензини моторні:

2710 11 31 00 бензини      20 євро за
авіаційні 1000 кг";

цифри і слова:

"2710 00 37 00 паливо бензинове 20 євро за     15 євро за
реактивне 1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

"2710 11 70 00 паливо для    20 євро за
реактивних 1000 кг";
двигунів

цифри і слова:

"2710 00 39 00 інші легкі    20 євро за     15 євро за
фракції 1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

"2710 11 90 00 інші легкі    20 євро за
дистиляти 1000 кг";

цифри і слова:

       "Середні дистиляти:

2710 00 41 00 для специфічних  20 євро за     15 євро за
процесів 1000 кг 1000 кг"
переробки

замінити цифрами і словами:

       "Середні дистиляти:

2710 19 11 00 для специфічних  20 євро за
процесів 1000 кг";
переробки

цифри і слова:

"2710 00 45 00 для хімічних   12 євро за     15 євро за
перетворень у 1000 кг 1000 кг"
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 41 00

замінити цифрами і словами:

"2710 19 15 00 для хімічних   12 євро за
перетворень у 1000 кг";
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 19 11 00

цифри і слова:

       "для інших цілей:

       гас (керосин):

2710 00 51 00 паливо      12 євро за      15 євро за
реактивне 1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

       "гас:

2710 19 21 00 паливо для    12 євро за
реактивних 1000 кг";
двигунів

цифри і слова:

"2710 00 55 00 інший       20 євро за     15 євро за
2710 00 59 00 1000 кг 1000 кг"

замінити цифрами і словами:

"2710 19 25 00 інший гас     20 євро за
1000 кг

 2710 19 29 00 інші середні   20 євро за
дистиляти 1000 кг";

цифри і слова:

"2710 00 27 11 тільки бензини  60 євро за     40 євро за
2710 00 32 01 моторні (ГСТУ 1000 кг 1000 кг
2710 00 34 11 320.00149943.015-
2710 00 36 01 2000) сумішеві, з
вмістом не менше
5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек, А-98 Ек

 2710 00 27 31 тільки бензини  60 євро за     15 євро за
2710 00 29 01 моторні (ГСТУ 1000 кг 1000 кг"
2710 00 34 31 320.00149943.
015-2000)
сумішеві, з
вмістом не менше
5 %
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-92 Ек, АІ-93
Ек, А-95 Ек

замінити цифрами і словами:

       "бензини моторні,
з вмістом свинцю
0,013 г/л або
менше:

2710 11 41 11 сумішеві, з    110 євро за
2710 11 41 31 вмістом не менш як 1000 кг";
2710 11 41 91 5 мас. %
2710 11 45 11 високооктанової
2710 11 49 11 кисневмісної
добавки або етил-
трет-бутилового
ефіру або їх
суміші:
А-76 Ек, А-80 Ек,
А-92 Ек, АІ-93 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек

цифри і слова:

"2710 00 27 19 бензини моторні: 60 євро за     1,5 євро за
2710 00 32 09 А-72, А-76, 1000 кг 1000 кг
2710 00 34 19 А-80, А-98 та
2710 00 36 09 бензини моторні
інших марок

 2710 00 27 39 бензини моторні: 60 євро за
2710 00 27 90 А-90, А-91, 1000 кг"
2710 00 29 09 А-92, АІ-93,
2710 00 34 39 А-95, А-96
2710 00 34 90

замінити цифрами і словами:

"2710 11 41 19 А-72, А-76,    110 євро за
2710 11 41 39 А-80, А-90, А-91, 1000 кг
2710 11 41 99 А-92, АІ-93,
2710 11 45 99 А-95, А-96, А-98
2710 11 49 99 та бензини
моторні інших
марок

 2710 11 51 00 бензини моторні, 110 євро за
2710 11 59 00 з вмістом свинцю 1000 кг";
більш як
0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80,
А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96,
А-98 та бензини
моторні інших
марок

цифри і слова:

"2710 00 61 00 Важкі дистиляти  з вмістом масової
2710 00 65 00 (дизельне частини сірки
2710 00 69 00 пальне) понад
0,2 відсотка -
45 євро за 1000 кг,
не більше
0,2 відсотка -
35 євро за 1000 кг,
не більше
0,035 відсотка -
30 євро за 1000 кг,
не більше
0,005 відсотка -
20 євро за
1000 кг"

замінити цифрами і словами:

"2710 19 31  Важкі дистиляти  з вмістом масової
2710 19 35 (дизельне пальне) частини сірки понад
2710 19 41 0,2 відсотка -
2710 19 45 00 45 євро за 1000 кг,
2710 19 49 00 не більше
0,2 відсотка -
35 євро за 1000 кг,
не більше
0,035 відсотка -
30 євро за 1000 кг,
не більше
0,005 відсотка -
20 євро за
1000 кг";

графу четверту виключити;

2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції)";

3) доповнити статтею 8 такого змісту:

"8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код згідно з УКТ ЗЕД 2203 00) ( 2371а-14 ) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр".

6. У пункті 1 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих" ( 3502-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 3, ст. 31):

у підпункті 1 абзаци другий - дев'ятий виключити;

підпункт 2 виключити.

7. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них" ( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31):

цифри і слова:

"8703 21 10 00 - - - нові               0,02 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 21 10 00 - - - нові               0,05 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 22 10 00 - - - нові               0,02 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 22 10 00 - - - нові               0,03 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів       0,03 євро
двигуна понад 1500 куб. см, за
але не більш як 2200 куб. см 1 куб. см";

замінити цифрами і словами:

"8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів       0,15 євро
двигуна понад 1500 куб. см, за
але не більш як 2200 куб. см 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,06 євро
двигуна понад 2200 куб. см, але не за
більш як 3000 куб. см 1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,6 євро
двигуна понад 2200 куб. см, але не за
більш як 3000 куб. см 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,03 євро
двигуна понад 1500 куб. см, але не за
більш як 2200 куб. см 1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,12 євро
двигуна понад 1500 куб. см, але не за
більш як 2200 куб. см 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,06 євро
двигуна понад 2200 куб. см, але не за
більш як 3000 куб. см 1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів      0,12 євро
двигуна понад 2200 куб. см, але не за
більш як 3000 куб. см 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 24 10 00 - - - нові               0,1 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 24 10 00 - - - нові               1,0 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 31 10 00 - - - нові               0,02 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 31 10 00 - - - нові               0,05 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби,   0,03 євро
обладнані для тимчасового за
проживання людей 1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні       0,15 євро
засоби, обладнані для тимчасового за
проживання людей 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 32 19 00 - - - - інші              0,03 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 32 19 00 - - - - інші              0,15 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби,   0,1 євро
обладнані для тимчасового за
проживання людей 1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні       1,0 євро
засоби, обладнані для тимчасового за
проживання людей 1 куб. см";

цифри і слова:

"8703 33 19 00 - - - - інші              0,1 євро
за
1 куб. см"

замінити цифрами і словами:

"8703 33 19 00 - - - - інші              1,0 євро
за
1 куб. см";

цифри і слова:

"8707 10 10 10 - - - укомплектовані          200 грн.
за 1 шт."

замінити цифрами і словами:

"8707 10 10 10 - - - укомплектовані          1000 грн.
за 1 шт.";

цифри і слова:

"8707 10 10 20 - - - не укомплектовані         200 грн.
за 1 шт."

замінити цифрами і словами:

"8707 10 10 20 - - - не укомплектовані         1000 грн.
за 1 шт."

8. У статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68) внести такі зміни:

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------
|"8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |30 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |40 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |45 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. з |
| |8 років |100 куб. см" |
------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------
|"8703    |автомобілі легкові (крім     |        |
|       |автомобілів з електродвигуном - |        |
|       |код 8703 90 10 00) з об'ємом   |        |
|       |циліндрів двигуна:        |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |нові               |10 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися до     |12 грн. з    |
|       |8 років             |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися понад    |500 грн. з   |
|       |8 років             |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |нові               |75 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися до     |90 грн. з    |
|       |8 років             |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися понад    |750 грн. з   |
|       |8 років             |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 3001 куб. см і більше    |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |нові               |120 грн. з   |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися до     |135 грн. з   |
|       |8 років             |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |що використовувалися понад    |1000 грн. з   |
|       |8 років             |100 куб. см"  |
------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------
|"8703    |автомобілі легкові (крім     |        |
|       |автомобілів з електродвигуном - |        |
|       |код 8703 90 10 00) з об'ємом   |        |
|       |циліндрів двигуна:        |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |до 1000 куб. см         |3 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |4 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |5 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 3501 куб. см і більше    |40 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см"  |
------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------
|"8703    |автомобілі легкові (крім     |        |
|       |автомобілів з електродвигуном - |        |
|       |код 8703 90 10 00) з об'ємом   |        |
|       |циліндрів двигуна:        |        |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |до 1000 куб. см         |3 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн. з    |
|       |                 |100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|       |від 3001 куб. см і більше    |120 грн. з   |
|       |                 |100 куб. см".  |
------------------------------------------------------------------

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 797-VI