Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 липня 2007 р. N 972
Київ

Про затвердження Порядку встановлення
надбавок за вислугу років спеціалістам
державних установ ветеринарної медицини

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 82 від 11.02.
2009 )

Відповідно до статті 102 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 972

Порядок
встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам
державних установ ветеринарної медицини

1. Надбавки за вислугу років установлюються з 1 серпня 2007 р. спеціалістам державних установ ветеринарної медицини залежно від стажу роботи в такому розмірі:

------------------------------------------------------------------
| Стаж роботи |Розмір щомісячних надбавок до посадового окладу, |
| | відсотків |
|--------------+-------------------------------------------------|
|понад 3 роки | 10 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|понад 10 років| 20 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|понад 20 років| 30 |
------------------------------------------------------------------

2. Надбавки за вислугу років установлюються спеціалістам державних установ ветеринарної медицини, які проводять лабораторно-діагностичні дослідження, ветеринарно-санітарну експертизу на ринках, лікувально-профілактичні роботи, здійснюють ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні і транспорті, крім тих, що одержують надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах відповідно до законодавства.

3. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавок за вислугу років, зараховується:

час роботи в державних установах ветеринарної медицини на посадах, зазначених у переліку згідно з додатком;

період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у галузі ветеринарної медицини;

час строкової військової служби у разі, коли працівник до призову на військову службу працював у державних установах ветеринарної медицини та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в державні установи ветеринарної медицини;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, переведенням на іншу роботу).

4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавок за вислугу років, є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

5. Надбавки за вислугу років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Надбавки виплачується спеціалістам ветеринарної медицини з дня прийняття на роботу за наявності стажу, який дає право на її одержання.

Нарахування та виплата надбавок проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначені надбавки не виплачується.

6. У разі коли спеціаліст тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавки за вислугу років обчислюються з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру надбавок за вислугу років виникло протягом календарного місяця, надбавки встановлюється з початку наступного місяця.

Додаток
до Порядку

Перелік
посад спеціалістів державних установ
ветеринарної медицини, які проводять
лабораторно-діагностичні дослідження,
ветеринарно-санітарну експертизу на ринках,
лікувально-профілактичні роботи, здійснюють
ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
на державному кордоні і транспорті

Начальники (директори): Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської Автономної Республіки Крим державної лабораторії ветеринарної медицини; Державного центру ветеринарної біологічної і фармацевтичної промисловості, Державного центру ветеринарної медицини птахівництва; республіканської Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини; об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві; зональної та міжобласної (спеціалізованої), регіональної, Київської та Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; районної, міжрайонної, міської (крім мм. Києва та Севастополя) державної лабораторії ветеринарної медицини; міської (крім мм. Києва та Севастополя) державної лікарні ветеринарної медицини, відділу Державного центру ветеринарної біологічної і фармацевтичної промисловості; державної лабораторії "Асколі"; станцій боротьби зі сказом, пункту державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Завідувачі відділу: Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської Автономної Республіки Крим державної лабораторії ветеринарної медицини, зональної та міжобласної (спеціалізованої), регіональної, міської державної лабораторії ветеринарної медицини; республіканської Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті державної лікарні ветеринарної медицини; об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві

Завідувачі: загонів по боротьбі з лейкозом, туберкульозом, дільничної лікарні, дільниці, пункту, клініки ветеринарної медицини; державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, аптеки ветеринарної медицини; головні фахівці установ та організацій ветеринарної медицини

   Провідні лікарі ветеринарної медицини

   Лікарі ветеринарної медицини I категорії

   Лікарі ветеринарної медицини II категорії

   Лікарі ветеринарної медицини

   Фельдшери (техніки)  ветеринарної  медицини,  лаборанти
I категорії

   Фельдшери (техніки)  ветеринарної  медицини,  лаборанти
II категорії

   Фельдшери (техніки) ветеринарної медицини, лаборанти

   Молодший персонал ветеринарної медицини

   Провідні:    інженер-радіофізик,   інженер-радіобіолог,
інженер-біофізик, інженер-хімік, інженер-радіохімік,
інженер-біохімік.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 82 від 11.02.2009 )