Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 березня 2009 р. N 176
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1467

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1467 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1657; 2004 р., N 22, ст. 1510; 2006 р., N 20, ст. 1458; 2007 р., N 48, ст. 1971) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 176

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1467

1. Назву і постановляючу частину постанови після слова "посвідчень" доповнити словами ", листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків)".

2. У Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова "посвідчень" доповнити словами ", листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків)";

2) пункт 2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідки Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України.".

У зв'язку з цим абзаци шостий-десятий вважати відповідно абзацами сьомим-одинадцятим;

3) у пункті 5:

абзац перший після слова "посвідчень" доповнити словами "і бланки листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків)";

абзац другий після слова "посвідчень," доповнити словами "бланків листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків),";

4) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, видаються відповідні посвідчення жертв нацистських переслідувань у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну. Зазначеним особам посвідчення видаються органами праці та соціального захисту населення.";

5) доповнити Порядок пунктом 14 такого змісту:

"14. Органи праці та соціального захисту населення видають особам, які належать до жертв нацистських переслідувань, за місцем їх реєстрації відповідні листи талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків), затверджені для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ):

1) лист талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості:

колишнім неповнолітнім в'язням і колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань;

колишнім малолітнім в'язням, визнаним інвалідами III групи;

особам, які супроводжують інвалідів I групи з числа колишніх малолітніх в'язнів (не більше одного супроводжуючого);

2) лист талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків безоплатно - колишнім малолітнім в'язням, визнаним інвалідами I і II груп.".