Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (із змінами, внесеними Законом України від 3 лютого 2009 року N 908-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині другій цифри "267.365.665,2" і "193.330.048,9" замінити відповідно цифрами "267.393.665,2" і "193.358.048,9";

у частині четвертій цифри "31.150.269,9" і "9.215.900,3" замінити відповідно цифрами "31.178.269,9" і "9.243.900,3".

2. У статті 11 цифри "192.924.464,7" замінити цифрами "192.952.464,7".

3. Внести зміни до додатків N 2 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1080-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік"

       Зміни до додатку N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 31 178 269,9| 9 243 900,3|21 934 369,6|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
|400000 |Фінансування за | 61 429 645,8| 53 198 630,4| 8 231 015,4|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|401000 |Запозичення | 88 877 386,7| 79 913 246,3| 8 964 140,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|401100 |Внутрішні запозичення | 70 069 512,0| 65 288 246,3| 4 781 265,7|
-----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік"

       Зміни до додатку N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|Видатки - всього: |193 358 048,9|185 347 186,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 010 862,5|74 035 616,3|27 498 288,2|1 959 228,0| 450 477,2| 26 572 443,4| 267 393 665,2|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2300000| |Міністерство охорони | 4 102 510,7| 4 049 889,3| 1 322 571,5| 125 498,1| 52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 573 918,2|
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000| |Апарат Міністерства | 4 051 383,7| 3 998 762,3| 1 288 210,3| 125 498,1| 52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 514 175,4|
| | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301110|0732 |Спеціалізована та | 464 947,3| 462 947,3| 242 128,0| 43 945,0| 2 000,0| 26 737,2| 21 970,9| 6 664,2| 1 087,6| 4 766,3| 491 684,5|
| | |високоспеціалізована | | | | | | | | | | | |
| | |медична допомога, що | | | | | | | | | | | |
| | |надається | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавними | | | | | | | | | | | |
| | |закладами охорони | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------