Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про фермерське господарство"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про фермерське господарство" ( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560) такі зміни:

1) статтю 5 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться за межами населеного пункту".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

2) в абзаці першому частини першої та частині четвертій статті 9 слова "відокремленими садибами" замінити словами "відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 11:

у частинах першій та другій слова "відокремленими садибами" замінити словами "відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України";

у частині другій слово "першого" замінити словом "одного", а слова "пільгові умови кредитування" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1048-VI