Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про затвердження зміни до статті 22
Конституції Автономної Республіки Крим
щодо строку повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити внесену Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17 вересня 2008 року N 958-5/08 зміну до Конституції Автономної Республіки Крим (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 43), якою абзац другий частини першої статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим викладено в такій редакції:

"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить п'ять років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України наступних чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у 2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим п'ятого скликання.

2. Частину третю статті 4 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191) викласти в такій редакції:

"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить п'ять років".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1167-VI