Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
19.03.2009 N 133/1189

Про внесення змін до рішення Київради
від 06.03.09 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік"

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.03.09 N 289 "Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київради від 06.03.09 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік" такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "18 228 769,9" замінити цифрами "19 403 986,9".

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "14071 668,2" замінити цифрами "15 246 885,2".

1.3. У пункті 2 цифри "18 228 769,9", "14054655,1" замінити цифрами "19 403 986,9", "15 229 872,1".

1.4. У пункті 10 цифри "5 438 885,2" замінити цифрами "6 638 885,2".

1.5. Доповнити абзац перший пункту 38 рішення текстом такого змісту: "Крім лікувально-профілактичних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва.".

1.6. У пункті 58 рішення вилучити слова "в частині видатків на їх утримання, головні управління, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконавчі органи районних у місті Києві рад (районні у місті Києві державні адміністрації)".

2. Враховуючи зміни, внесені пунктом 1 даного рішення, викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3, 13, 17 (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова Л.Черновецький

З додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

З додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

З додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

З додатком 13 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

З додатком 17 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".