Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 11
Закону України "Про міліцію"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці восьмому пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2005 р., N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194) слова "з санкції прокурора" замінити словами "за вмотивованим рішенням суду".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1188-VI