Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 434/2009 від 13 червня 2009 ро
ку)

Про зупинення дії постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 року N 358

Кабінет Міністрів України 15 квітня 2009 року видав постанову N 358 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Цією постановою Уряд України дозволив зараховану на окремий спеціальний рахунок Державної податкової адміністрації України плату за марки акцизного збору використовувати не лише на фінансування витрат, пов'язаних із виробництвом, транспортуванням і створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного збору, а й на покриття інших пов'язаних із виконанням основних функцій органів державної податкової служби витрат, не забезпечених коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків на оплату праці.

Цим самим Кабінет Міністрів України порушив Конституцію України ( 254к/96-ВР ) і Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ). Зазначеним Законом ( 329/95-ВР ) встановлено, що плата за марки акцизного збору вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору (стаття 1) ( 329/95-ВР ).

Відтак, напрями використання плати за марки акцизного збору прямо визначені Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) і можуть бути змінені лише шляхом внесення Верховною Радою України відповідних змін до Закону ( 329/95-ВР ).

Таким чином, Уряд України, видаючи названу постанову, перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, чим порушив статтю 75 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, а також пункт 3 частини першої статті 85 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави, яким виключно парламент наділений повноваженням приймати закони, зокрема ті, якими встановлюються система оподаткування, податки і збори (пункт 1 частини другої статті 92) ( 254к/96-ВР ).

Діючи у спосіб, що суперечить зазначеним положенням Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави, Кабінет Міністрів України порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, діяти лише у межах повноважень, на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 року N 358 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 квітня 2009 року
N 277/2009