Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 січня 1997 р. N 38
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 796 від 27 серпня 2010
р.)

Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1264 від 14.11.
97
N 547 від 06.04.
99
N 1564 від 17.11.20
04
N 369 від 14.04.20
09 - дію зміни
зупинено згідно з Указом Президента
N 285/2009 від 30.04.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 447 від 07.05.20
09 )

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074, Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами (додається).

Міністерству освіти разом з Міністерством фінансів та Міністерством економіки затвердити Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 р. N 38

Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

1. У сфері освітньої діяльності:

1) навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами);

2) здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством;

3) післядипломна освіта понад державне замовлення;

4) підготовка робітників різних професій понад державне замовлення;

5) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

6) переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться або поновлюються з об'єктивних причин;

7) повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1264 від 14.11.97 )

( Пункт 8 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

9) підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;

10) підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;

11) прийом кандидатських іспитів;

12) навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, їх стажування, крім іноземних громадян, які постійно проживають на території України;

13) надання послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням, зокрема друкування дисертацій, друкування і розсилання авторефератів, стенографування під час захисту (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів); ( Пункт 13 розділу 1 в редакції Постанови КМ N 369 від 14.04.2009 )

14) плата за наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та плата за стажування; ( Пункт 14 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

15) довузівська підготовка;

16) лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства тощо); ( Пункт 16 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

17) платні курси водіїв, курси, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо, платні курси і семінари-практикуми з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму, курси перекладачів, навчання методикам статистичної обробки інформації; ( Пункт 17 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1564 від 17.11.2004, N 369 від 14.04.2009 )

18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; ( Пункт 18 розділу 1 в редакції Постанов КМ N 547 від 06.04.99, N 1564 від 17.11.2004 )

19) консультації для учнів, вихованців, студентів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, аспірантів, докторантів, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, фізичних осіб з питань економіки, технологій, права, організації виробництва, проведення туристських походів, подорожей, екскурсій, змагань, надання консалтингових послуг тощо; ( Пункт 19 розділу 1 в редакції Постанови КМ N 1564 від 17.11.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 20 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

20) підвищення кваліфікації педагогічних працівників ( Розділ 1 доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

21) відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин; ( Розділ 1 доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

22) проведення за бажанням учнів та студентів додаткових індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей; ( Розділ 1 доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

23) проведення за бажанням студентів додаткових консультацій та занять з дисциплін, не передбачених навчальними планами; ( Розділ 1 доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 24 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

25) організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок у разі, коли це не передбачено навчальними планами; ( Розділ 1 доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

26) надання бібліотеками послуг з друкування, ксерокопіювання, сканування текстів та запис їх на носії, користування літературою понад установлені навчальними закладами строки; ( Розділ 1 доповнено пунктом 26 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

27) видання та розповсюдження газет, журналів, наукових, науково-технічних, науково-методичних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних та інших видань; ( Розділ 1 доповнено пунктом 27 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 28 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

2. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання візової підтримки студентам-іноземцям;

2) надання допомоги в оформленні виїздів українським студентам та викладачам, які від'їжджають за кордон;

3) оформлення виїздів працівників навчальних закладів України на педагогічну роботу або наукове стажування до зарубіжних країн на контрактній основі;

4) організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних і туристських змагань, баз відпочинку та подорожей; ( Пункт 4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

5) надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів;

6) надання послуг українським та іноземним громадянам у легалізації документів про освіту;

7) надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг;

8) підготовка, організація та проведення нострифікаційних тестів та іспитів; ( Розділ 2 доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

3. У сфері виховання, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення:

1) надання послуг з відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах та на базах відпочинку. ( Розділ 3 в редакції Постанови КМ N 369 від 14.04.2009 )

4. У сфері фізичної культури і спорту:

1) групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тенісних кортах тощо понад норми, встановлені навчальними планами, за винятком занять, що проводяться з учнями та студентами навчальних закладів спортивного профілю (зазначені послуги можуть надаватися також особам, що не перебувають з навчальним закладом у трудових відносинах і не навчаються в ньому); ( Пункт 1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

2) організація "груп здоров'я", спортивних, фізкультурно-спортивних заходів; ( Пункт 2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

3) послуги спортивних баз і спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів, у тому числі прокат спортивного інвентаря, за винятком послуг, що надаються учням та студентам навчальних закладів спортивного профілю.

4) організація та надання послуг, пов'язаних з проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, з використанням катків, басейнів, кортів, спортивних, тренажерних та гімнастичних залів, аквапарків, лижних спусків, підйомників та трас у разі, коли це не передбачено навчальними планами; ( Розділ 4 доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

5) надання послуг тренерами, методистами, інструкторами та медичними працівниками, коли це не передбачено навчальними планами. ( Розділ 4 доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

5. У сфері туризму та екскурсій:

1) надання місць на туристичних базах і в таборах;

2) організація тематичних екскурсій.

3) відвідування музеїв, ботанічних садів та заповідників, коли це не передбачено навчальними планами; ( Розділ 5 доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

4) індивідуальне обслуговування відвідувачів та екскурсійних груп у приміщеннях і на територіях музеїв, ботанічних садів, заповідників тощо; ( Розділ 5 доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 5 розділу 5 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

6. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та обладнання (благоустрій) житла, садових будиночків, надвірних будов, гаражів, сховищ для зберігання овочів та фруктів, ангарів, складських приміщень тощо;

2) ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

3) послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;

4) ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури; виготовлення і ремонт металовиробів;

5) виготовлення і ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентаря;

6) фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги; ( Пункт 6 розділу 6 в редакції Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

7) виготовлення і ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів;

8) послуги банно-прального господарства, хімчистка;

( Пункт 9 Розділу 6 виключено на підставі Постанови КМ N 369 від 14.04.2009 )

7. У сфері транспортних послуг:

1) перевезення меблів, домашнього майна та предметів культурно-побутового призначення;

2) надання транспортних засобів для перевезення населення, у тому числі туристсько-екскурсійних груп;

3) перевезення палива, овочів, фруктів та інших вантажів; доставка будівельних та інших матеріалів; ( Пункт 3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

4) вантажно-розвантажувальні роботи.

8. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання відомчих готелів (будинків, квартир для приїжджих) для тимчасового проживання туристів, учасників конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань, походів тощо, окремих громадян; ( Пункт 1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

2) надання додаткових послуг громадянам, пов'язаних з проживанням у відомчих готелях (будинках, квартирах для приїжджих);

3) надання в міжсезонний період (канікули, відпустки) гуртожитків вищих навчальних, інтернатних закладів, училищ, туристських баз, дитячо-юнацьких таборів та інших закладів освіти для тимчасового проживання та харчування як окремих громадян, так і студентських (учнівських) екскурсійних та туристичних груп; ( Пункт 3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

4) проживання в гуртожитках навчальних закладів; ( Пункт 4 розділу 8 в редакції Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

( Пункт 5 розділу 8 виключено на підставі Постанови КМ N 547 від 06.04.99 )

6) заміна сантехнічних виробів, газової, електротехнічної та іншої апаратури.

8-1. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) надання послуг з виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з проведення наукових досліджень та експериментальних розробок науковими, науково-дослідними та проектно-конструкторськими підрозділами вищих навчальних закладів;

2) проведення в межах повноважень наукової, науково-технічної, науково-практичної, технічної експертизи;

3) упровадження, виготовлення та реалізація наукової і науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устатковання. ( Перелік доповнено Розділом 8-1 згідно Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

9. Інші послуги:

1) виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку (в теплицях, майстернях, лабораторіях загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, науково-дослідних виробництв); ( Пункт 1 розділу 9 в редакції Постанови КМ N 1564 від 17.11.2004 )

2) вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва (в професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладах, підсобних господарствах загальноосвітніх шкіл-інтернатів та сільських середніх навчальних закладах), збір лікарських рослин; ( Пункт 2 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

( Пункт 3 Розділу 9 виключено на підставі Постанови КМ N 369 від 14.04.2009 )

4) здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладів і установ освіти, студентської та учнівської молоді; ( Пункт 4 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004 )

5) поліграфічні послуги та видавнича діяльність; ( Розділ 9 доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99 )

6) забезпечення доступу до інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою; ( Розділ 9 доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99, в редакції Постанови КМ N 369 від 14.04.2009 )

7) видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій тощо) державними навчальними закладами за напрямами діяльності. ( Розділ 9 доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1564 від 17.11.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

8) відшкодування витрат на виготовлення та оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтва про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про вчені звання, крім тих, що виготовляються за рахунок коштів державного бюджету; ( Розділ 9 доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 9 розділу 9 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

10) виготовлення рекламної, поліграфічної продукції та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з виконанням статутних завдань; ( Розділ 9 доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

11) проведення експертизи для перевірки якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, а також інших матеріалів при застосуванні сучасних агро- і біотехнологій, методів генної інженерії, пестицидів та інших біологічно активних і токсичних речовин; ( Розділ 9 доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

12) надання послуг у сфері громадського харчування та ресторанного господарства (виробництво, реалізація та організація споживання кулінарної продукції); ( Розділ 9 доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

13) надання послуг центрами (будинками) культури і мистецтв, здоров'я, працевлаштування, громадських зв'язків, медичними, консультаційно-методичними центрами, інтернет-кафе, яхт-клубами, фізкультурно-оздоровчими установами; ( Розділ 9 доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

( Пункт 14 розділу 9 виключено на підставі Постанови КМ N 447 від 07.05.2009 )

15) проведення ярмарків, аукціонів, провадження виставкової та концертної діяльності; ( Розділ 9 доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

16) надання в оренду приміщень; ( Розділ 9 доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

17) надання в користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього, фізкультурно-оздоровчого та спортивного обладнання, спортивного, туристичного інвентарю, човнів, наметів, будинків у місцях відпочинку, звуко- і відеотехніки, сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- та відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій та іншого інвентарю, якщо це не передбачено навчальними планами; ( Розділ 9 доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

18) провадження в межах повноважень медичної практики та надання ветеринарних послуг. ( Розділ 9 доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 369 від 14.04.2009 )

_________________

Примітка. Платні послуги, передбачені у пунктах 16, 18 розділу 1, пункті 1 розділу 3, пунктах 1, 2, 3 розділу 4, надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, безоплатно. ( Перелік доповнено приміткою згідно з Постановою КМ N 547 від 06.04.99 )