Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2007 р. N 228
Київ

Про порядок виплати та розміри
грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та
на транспортне обслуговування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 458 від 13.05.
2009 )

Відповідно до статті 28 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, що додається.

2. Установити, що грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачуються починаючи з 1 січня 2007 р. інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, що мають автомобілі та мотоколяски, - у розмірі відповідно 142 та 94 гривні, на транспортне обслуговування - у розмірі 192 гривні.

Особам, зазначеним у підпунктах 2 і 5 пункту 14 затвердженого цією постановою Порядку, виплата компенсації на транспортне обслуговування провадиться починаючи з 1 січня 2008 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 296 "Про затвердження Положення про виплату інвалідам компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 399);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 680 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1171).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 228

Порядок
виплати грошових компенсацій на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів
та на транспортне обслуговування

( Текст Порядку після слів "законним представникам"
в усіх відмінках і формах числа доповнено словами
"недієздатних інвалідів" у відповідному відмінку і
числі згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

Загальна частина

1. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі - компенсації) виплачуються інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

2. Компенсації призначаються:

особам, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - інваліди внаслідок трудового каліцтва), - за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції);

інвалідам будь-якої іншої категорії - за розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій (далі - головні управління соціального захисту).

Розпорядження управління виконавчої дирекції оформляється у двох примірниках, перший - залишається в управлінні виконавчої дирекції, а другий - зберігається в особовій справі інваліда внаслідок трудового каліцтва. ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 458 від 13.05.2009 )

Розпорядження головного управління соціального захисту оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі інваліда, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілем, а другий надсилається органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі - районне управління соціального захисту).

3. Компенсації виплачуються:

інвалідам внаслідок трудового каліцтва - управліннями або відділеннями виконавчої дирекції;

інвалідам будь-якої іншої категорії - районними управліннями соціального захисту незалежно від органу, де інвалід перебуває на обліку як одержувач пенсії (довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії).

4. Інвалідам та дітям-інвалідам, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

5. Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік - у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх призначення.

6. Переплачена з вини інваліда сума компенсацій повертається ним добровільно або стягується у судовому порядку.

7. У разі смерті інваліда та дитини-інваліда компенсації, не виплачені своєчасно з незалежних від інваліда причин, виплачуються одному із членів його сім'ї (за згодою інших).

7-1. Інформація щодо призначення та виплати компенсацій вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності. ( Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

Компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів

8. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються:

1) інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

2) інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів; ( Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

3) інвалідам та дітям-інвалідам, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками. ( Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

9. Для одержання компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів подаються:

1) заява;

2) технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника дитини-інваліда з відповідними позначками органу Державтоінспекції про придатність автомобіля для експлуатації;

3) копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

4) висновок медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку).

10. У разі повернення інвалідом з будь-яких причин автомобіля головному управлінню соціального захисту (управлінню виконавчої дирекції) виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля припиняється з наступного місяця після повернення. Компенсації, що вже виплачені, інвалідом не повертаються, а враховуються у подальшому під час виплати компенсації на транспортне обслуговування.

11. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, одержаного безоплатно чи на пільгових умовах на десятирічний строк його експлуатації, призначаються на підставі заяви та усіх необхідних документів, що додаються до неї. ( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 від 13.05.2009 )

Датою призначення компенсації у разі, коли автомобіль зареєстровано в органі Державтоінспекції, є дата подання заяви. ( Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 від 13.05.2009 )

Автомобіль, незареєстрований в органі Державтоінспекції, підлягає обов'язковій реєстрації у зазначеному органі і право на призначення компенсації настає з дати такої реєстрації. ( Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 від 13.05.2009 )

Після закінчення десятирічного строку компенсації виплачуються за умови придатності автомобіля для подальшої експлуатації, про що орган Державтоінспекції робить позначку в технічному паспорті.

12. Виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким головні управління соціального захисту видали автомобілі, що надійшли як гуманітарна допомога, провадиться на загальних підставах у межах коштів, що виділяються на цю мету.

13. У разі позбавлення інваліда або особи, якій передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда права керувати автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі перебування його у місцях позбавлення волі виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля за відповідний період не провадиться.

Компенсація на транспортне обслуговування

14. Компенсація на транспортне обслуговування призначається інвалідам та дітям-інвалідам, які:

1) перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

2) перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями.

Якщо інваліди та діти-інваліди, які перебувають на обліку для безоплатного або пільгового забезпечення автомобілями, отримали їх, виплата компенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачуються компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. У період, за який виплачена компенсація на транспортне обслуговування, переплачена сума враховується в подальшому під час виплати компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів;

3) мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовилися від нього і бажають одержувати компенсацію. У цьому разі компенсація на транспортне обслуговування за бажанням зазначених осіб призначається на весь період інвалідності, установлений МСЕК (для дітей-інвалідів - лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів);

4) мають право на безоплатне забезпечення автомобілем, але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним, або мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати члену сім'ї право на керування автомобілем;

5) мають право на забезпечення автомобілем (за 30 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним.

15. Підставою для призначення інвалідам та дітям-інвалідам компенсації на транспортне обслуговування (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту) є висновок Кримської - в Автономній Республіці Крим, обласної, центральної міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК про наявність у інвалідів медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява інваліда, законного представника дитини-інваліда. ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 від 13.05.2009 )

Підставою для виплати компенсації на транспортне обслуговування інвалідам I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); інвалідам війни I групи по зору або без обох рук; інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.

16. Компенсація на транспортне обслуговування виплачується починаючи від дня подання інвалідом внаслідок трудового каліцтва заяви з усіма необхідними документами до відділення виконавчої дирекції, інвалідом будь-якої іншої категорії - до головного управління соціального захисту.