Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАКАЗ
18.03.2009 N 176/36

Про затвердження асканійської каракульської
породи овець та її внутрішньопородних
селекційних формувань

На виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) в результаті багаторічної цілеспрямованої творчої селекційної роботи колективу вчених Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства УААН, Буковинського інституту агропромислового виробництва УААН та спеціалістів племінних господарств і племпідприємств створено нову вітчизняну асканійську каракульську породу овець з трьома внутрішньопородними типами, яка має генетичний потенціал продуктивності жива маса вівцематок не менше 50 кг,плодючість 126,4-166,8%, вихід смушків I сорту 71,0-86,4%, вихід товарного молока - 100-125 кг, настриг немитої грубої вовни - 2,8-3,0 кг, забійний вихід 47-50%.

Експертна комісія у складі, затвердженому спільним наказом Міністерства аграрної політики та Української академії аграрних наук від 17 березня 2008 року N 156/28 на підставі вивчення поданих для апробації матеріалів аналізу первинної документації та безпосереднього ознайомлення зі стадами базових племінних господарств встановила, що створено якісно новий цінний масив високопродуктивних каракульських овець, який цілком відповідає сучасним вимогам селекційних досягнень у тваринництві та перевищує цільові стандарти, передбачені програмою створення породи.

Секція виробництва та переробки продукції тваринництва і птахівництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України затвердила висновки експертної комісії за результатами апробації нової породи та її внутрішньопородних селекційних формувань і підтвердила відповідність встановленим вимогам апробованих селекційних формувань (протокол N 7 від 15 грудня 2008 року).

На підставі результатів державної апробації та рішення секції виробництва та переробки продукції тваринництва і птахівництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України наказуємо:

1. Затвердити асканійську каракульську породу овець з трьома внутрішньопородними типами: асканійський багатоплідний тип чорного забарвлення, асканійський тип сірого забарвлення, буковинський тип та 10 генеалогічних ліній NN 297, 45, 211, 82, 112, 204, 3044, 04019, 04020, 04021 в її складі.

2. Визнати як нове селекційне досягнення у тваринництві України асканійську каракульську породу овець та її внутрішньопородні селекційні формування зазначені у пункті 1 цього наказу.

3. Надати асканійській каракульській породі овець заводську марку АКР, асканійському багатоплідному типу чорного забарвлення заводську марку - АКР-ЧЗ, асканійському типу сірого забарвлення - АКР-СЗ, буковинському типу - АКР-БТ.

4. Визнати організаціями-організаторами зі створення асканійської каракульської породи овець з трьома внутрішньопородними типами Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН та Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН.

5. Визнати основними базовими господарствами зі створення асканійської каракульської породи овець з трьома внутрішньопородними типами такі племзаводи та племрепродуктори: ДПДГ "Маркеєво" Чаплинського району Херсонської, ТОВ "Агрофірма імені М.О.Посмітного" Березівського, ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Бородіно-А" Тарутинського та ТОВ "Дружба народів" Котовського районів Одеської областей - по асканійському багатоплідному типу чорного забарвлення;

ДПДГ "Маркеєво" Херсонської, СВК "Ягорлик" Красноокнянського, ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Бородіно-А" Тарутинського районів Одеської областей - по асканійському типу сірого забарвлення;

фермерські господарства "Берестецький вівчарик", "Вівчарик" Новоселицького, селянське фермерське господарство "Золоте руно-Д" Заставнівського та приватного підприємця Левицького А.І. Кельменецького районів Чернівецької області - по буковинському типу.

6. Визнати авторами селекційного досягнення "Асканійська каракульська порода овець" та її внутрішньопородних селекційних формувань вчених і спеціалістів згідно з додатком 1.

7. Визнати особами, які активно сприяли створенню селекційного досягнення "Асканійська каракульська порода овець" та її внутрішньопородних селекційних формувань, фахівців і спеціалістів згідно з додатком 2.

8. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Губін О.О., за згодою) разом з відповідними науково-дослідними установами забезпечити видання Державної книги племінних тварин асканійської каракульської породи овець.

9. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Мирошнікова А.М. та віце-президента Української академії аграрних наук Головка А.М.

Міністр аграрної політики України Ю.Ф.Мельник

Президент Української академії аграрних наук М.В.Зубець

Додаток 1
до спільного наказу
Мінагрополітики України,
УААН
18.03.2009 N 176/36

               СПИСОК
авторів селекційного досягнення
"Асканійська каракульська порода овець"
та її внутрішньопородних селекційних формувань

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я, по батькові, | Погоджена частка авторської |
|п/п | посада автора | участі, % |
|----------------------------------------------------------------|
| Асканійська каракульська порода овець |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. |Туринський Микола Михайлович,| 35 |
| |провідний науковий | |
| |співробітник Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Кудрик Неоніла Анатоліївна, | 20 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Туринський Василь Михайлович,| 7 |
| |колишній директор Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Зубець Михайло Васильович, | 7 |
| |Президент Української | |
| |академії аграрних наук | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Мельник Юрій Федорович, | 7 |
| |Міністр аграрної політики | |
| |України | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Черномиз Тамара Олександрівна| 3 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Буковинського | |
| |інституту агро-промислового | |
| |виробництва УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Шинкаренко Марія Данилівна, | 3 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8. |Зелінський Микола Андрійович,| 3 |
| |зоотехнік-селекціонер | |
| |товариства з обмеженою | |
| |відповідальністю | |
| |"Виробничо-комерційна фірма | |
| |"Бородіно-А" Тарутинського | |
| |району Одеської області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Іванов Михайло Федорович, | 3 |
| |академік Української | |
| |академії аграрних наук | |
| |(посмертно) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

|10. |Перегон Іван Лаврентійович, |       3       |
| |завідувач відділу вівчарства | |
| |Українського | |
| |науково-дослідного інституту | |
| |тваринництва "Асканія-Нова" | |
| |(посмертно) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Глубочанська Рива Абрамівна, | 3 |
| |старший науковий | |
| |співробітник відділу | |
| |вівчарства Українського | |
| |науково-дослідного інституту | |
| |тваринництва "Асканія-Нова" | |
| |(посмертно) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Китаєва Алла Павлівна, | 2 |
| |професор кафедри технології | |
| |виробництва і переробки | |
| |продукції тваринництва | |
| |Одеського державного | |
| |аграрного університету | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Золотаренко Леонід Тарасович,| 2 |
| |директор племзаводу | |
| |товариства з обмеженою | |
| |відповідальністю "Агро-фірма | |
| |імені М.О.Посмітного" | |
| |Березівського району Одеської| |
| |області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Паларієв Михайло | 2 |
| |Олександрович, заступник | |
| |директора товариства з | |
| |обмеженою відповідальністю | |
| |"Виробничо-комерційна фірма | |
| |"Бородіно-А" Тарутинського | |
| |району Одеської області | |
|----------------------------------------------------------------|
| Асканійський тип сірого забарвлення |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Туринський Микола Михайлович,| 30 |
| |провідний науковий | |
| |співробітник Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Кудрик Неоніла Анатоліївна, | 25 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Афошин Григорій Сергійович, | 15 |
| |директор державного | |
| |підприємства дослідного | |
| |господарства "Маркеєво" | |
| |Чаплинського району | |
| |Херсонської області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Сложинський Валерій | 12 |
| |Костянтинович, керівник | |
| |сільськогосподарського | |
| |виробничого кооперативу | |
| |"Ягорлик" Красноокнянського | |
| |району Одеської області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Познанська Гульнара Енверівна| 5 |
| |науковий співробітник | |
| |Інституту тваринництва | |
| |степових районів імені | |
| |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Афанасьєва Любов Миколаївна, | 4 |
| |зоотехнік відділу | |
| |вівчарства Інституту | |
| |тваринництва степових районів| |
| |імені М.Ф.Іванова | |
| |"Асканія-Нова" - | |
| |Національного наукового | |
| |селекційно-генетичного центру| |
| |з вівчарства УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 7. |Кожухар Василь Хомич,    |       3       |
| |головний ветлікар | |
| |сільськогосподарського | |
| |виробничого кооперативу | |
| |"Ягорлик" Красноокнянського | |
| |району Одеської області | |
| |(посмертно) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8. |Райко Марія Іванівна, | 3 |
| |зоотехнік-селекціонер | |
| |дер-жавного підприємства | |
| |дослідного господарства | |
| |"Маркеєво" Чаплинського | |
| |району Херсонської області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Новаковський Анатолій | 3 |
| |Григорович, начальник | |
| |управління агропромислового | |
| |розвитку Одеської | |
| |облдержадміністрації | |
|----------------------------------------------------------------|
| Буковинський тип |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Черномиз Тамара Олександрівна| 35 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Буковинського | |
| |інституту агропромислового | |
| |виробництва УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Лесик Оксана Богданівна, | 15 |
| |старший науковий | |
| |співробітник Буковинського | |
| |інституту агропромислового | |
| |виробництва | |
| |УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Дроник Григорій Васильович, | 10 |
| |директор Буковинського | |
| |інституту агропромислового | |
| |виробництва УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Похивка Марія Василівна, | 10 |
| |науковий співробітник | |
| |Буковинського інституту | |
| |агропромислового виробництва | |
| |УААН | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Новіцький Мирослав Васильович| 10 |
| |голова правління ВАТ | |
| |"Буковинаплемсервіс" | |
| |Чернівецької області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Стець Дора Іванівна, керівник| 10 |
| |фермерського господарства | |
| |"Берестецький вівчарик" | |
| |Новоселицького району | |
| |Чернівецької області | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Георгіца Юрій Васильович, | 10 |
| |керівник фермерського | |
| |господарства "Вівчарик" | |
| |Новоселицького району | |
| |Чернівецької області | |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту ринків тваринництва
з Головдержплемінспекцією О.В.Білоус

Додаток 2
до спільного наказу
Мінагрополітики України,
УААН
18.03.2009 N 176/36

               ПЕРЕЛІК
осіб, які сприяли створенню селекційного
досягнення "Асканійська каракульська
порода овець" та її внутрішньопородних
селекційних формувань

------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, ім'я та по | Посада та місце роботи |
| п/п | батькові | під час створення |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1. |Антощук Василь Сидорович |Головний зоотехнік |
| | |селянського господарства |
| | |товариства з обмеженою |
| | |відповідальністю агрофірми |
| | |"Вілія" Кельменецького |
| | |району Чернівецької області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2. |Білоус Олександр Васильович |Заступник директора |
| | |Департаменту ринків |
| | |тваринництва з Головною |
| | |державною племенною |
| | |інспекцією - начальник |
| | |Головної державної племінної|
| | |інспекції Мінагрополітики |
| | |України |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3. |Болотова Тетяна Гнатівна |Завідувач лабораторії |
| | |вовнознавства Інституту |
| | |тваринництва степових |
| | |районів імені М.Ф.Іванова |
| | |"Асканія-Нова" - |
| | |Національного наукового |
| | |селекційно-генетичного |
| | |центру з вівчарства УААН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4. |Болотов Юрій Ігоревич |Науковий співробітник |
| | |Інституту тваринництва |
| | |степових районів імені |
| | |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
| | |Національного наукового |
| | |селекційно-генетичного |
| | |центру з вівчарства УААН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5. |Бузинський Іван Михайлович |Старший інспектор управління|
| | |ветеринарної медицини |
| | |Заставнівського району |
| | |Чернівецької області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6. |Варнава Зінаїда Георгіївна |Завідувач вівцеферми |
| | |сільськогосподарського |
| | |виробничого кооперативу |
| | |"Ягорлик" Красноокнянського |
| | |району Одеської області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7. |Вовченко Борис Омелянович |Завідувач кафедри годівлі |
| | |сільськогоподарських |
| | |тварин Херсонського |
| | |державного аграрного |
| | |університету |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8. |Володін Володимир Васильович|Начальник управління |
| | |ветеринарної медицини |
| | |Новоселицького району |
| | |Чернівецької області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9. |Вороненко Володимир Іванович|Директор Інституту |
| | |тваринництва степових |
| | |районів імені М.Ф.Іванова |
| | |"Асканія-Нова" - |
| | |Національного наукового |
| | |селекційно-генетичного |
| | |центру з вівчарства УААН |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10. |Глазко Валерій Іванович |Колишній завідувач відділу |
| | |генетики та біотехнології |
| | |рослин Інституту |
| | |агроекології УААН |
|------+----------------------------+----------------------------|

| 11. |Глєбова Наталія Павлівна  |Науковий співробітник    |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12. |Горлова Олександра Дмитрівна|Завідувач лабораторії    |
|   |              |технології виробництва і  |
|   |              |переробки продукції     |
|   |              |вівчарства Інституту    |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13. |Горлов Олександр Іванович  |Завідувач лабораторії    |
|   |              |популяційної генетики    |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14. |Давидян Олена Євгенівна   |Керівник селянського    |
|   |              |фермерського господарства  |
|   |              |"Золоте руно - Д"      |
|   |              |Заставнівського району   |
|   |              |Чернівецької області    |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15. |Даниленко Григорій Климович |Колишній завідувач     |
|   |              |лабораторії тонкорунного  |
|   |              |вівчарства Інституту    |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16. |Данилевич Льонгін Людвигович|Старший чабан державного  |
|   |              |підприємства дослідного   |
|   |              |господарства "Маркеєво"   |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17. |Денисова Віра Давидівна   |Науковий співробітник    |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18. |Деменська Наталія Миколаївна|Старший науковий      |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|

| 19. |Дергач Василь Іванович   |Колишній старший науковий  |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 20. |Драб Василь Степанович   |Колишній перший заступник  |
|   |              |начальника головного    |
|   |              |управління агропромислового |
|   |              |розвитку Чернівецької    |
|   |              |області           |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 21. |Жарук Павло Григорович   |Завідувач відділу вівчарства|
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 22. |Жарук Людмила Володимирівна |Вчений секретар Інституту  |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 23. |Жукорський Остап      |Начальник          |
|   |Мирославович        |науково-організаційного   |
|   |              |управління УААН       |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 24. |Задолінний Михайло Семенович|Колишній старший чабан   |
|   |              |державного підприємства   |
|   |              |дослідного господарства   |
|   |              |"Маркеєво" Чаплинського   |
|   |              |району Херсонської області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 25. |Зелик Віктор Іванович    |Чабан державного      |
|   |              |підприємства дослідного   |
|   |              |господарства "Маркеєво"   |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 26. |Зелик Світлана Іванівна   |Племобліковець державного  |
|   |              |підприємства дослідного   |
|   |              |господарства "Маркеєво"   |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27. |Золотар Людмила Георгіївна |Начальник відділу      |
|   |              |організації виробництва і  |
|   |              |маркетингу продукції    |
|   |              |тваринництва та питань   |
|   |              |племінної справи у     |
|   |              |тваринництві Головного   |
|   |              |управління агропромислового |
|   |              |розвитку Одеської      |
|   |              |облдержадміністрації    |
|------+----------------------------+----------------------------|

| 28. |Івіна Катерина Анатоліївна |Науковий співробітник    |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 29. |Ігнатов Георгій Леонідович |Колишній старший науковий  |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|   |              |(посмертно)         |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 30. |Ілюхін Володимир Сергійович |Чабан державного      |
|   |              |підприємства дослідного   |
|   |              |господарства "Маркеєво"   |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 31. |Іовенко Василь Миколайович |Заступник директора     |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 32. |Каци Георгій Дмитрович   |Завідувач кафедри біології |
|   |              |тварин Луганського     |
|   |              |державного аграрного    |
|   |              |університету        |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 33. |Корлюк Сергій Сергійович  |Ректор Одеського державного |
|   |              |аграрного університету   |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 34. |Костенко Олександр Іванович |Начальник відділу зоотехнії |
|   |              |УААН            |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 35. |Котенко Борис Трохимович  |Колишній старший чабан   |
|   |              |державного підприємства   |
|   |              |дослідного господарства   |
|   |              |"Маркеєво" Чаплинського   |
|   |              |району Херсонської області |
|   |              |(посмертно)         |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 36. |Коц Олександр Володимирович |Колишній заступник     |
|   |              |облсільгоспуправління    |
|   |              |Чернівецької області з   |
|   |              |питань тваринництва     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 37. |Круголь Олександр      |Головний ветлікар товариства|
|   |Олександрович        |з обмеженою відповідальністю|
|   |              |"Агрофірма імені      |
|   |              |М.О.Посмітного"       |
|   |              |Березівського району    |
|   |              |Одеської області      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 38. |Кушнір Володимир Павлович  |Старший чабан товариства з |
|   |              |обмеженою відповідальністю |
|   |              |"Агрофірма імені      |
|   |              |М.О.Посмітного"       |
|   |              |Березівського району    |
|   |              |Одеської області      |
|------+----------------------------+----------------------------|

| 39. |Кушнір Любов Михайлівна   |Завідувач вівцеферми    |
|   |              |товариства з обмеженою   |
|   |              |відповідальністю "Агрофірма |
|   |              |імені М.О.Посмітного"    |
|   |              |Березівського району    |
|   |              |Одеської області      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 40. |Левицький Анатолій Іванович |Приватний підприємець в   |
|   |              |Кельменецькому районі    |
|   |              |Чернівецької області    |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 41. |Лобачова Ірина Вікторівна  |Завідувач лабораторії    |
|   |              |біології відтворення    |
|   |              |сільськогосподарських тварин|
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 42. |Мельник Петро Григорович  |Начальник управління    |
|   |              |ветеринарної медицини    |
|   |              |Чернівецької області    |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 43. |Мусієнко Юрій Сергійович  |Колишній директор Інституту |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|   |              |(посмертно)         |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 44. |Паладій Зінаїда Дмитрівна  |Керівник селянського    |
|   |              |фермерського господарства  |
|   |              |"Пастушок" Новоселицького  |
|   |              |району Чернівецької області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 45. |Півінська Галина Іванівна  |Головний зоотехнік     |
|   |              |Державного         |
|   |              |науково-виробничого концерну|
|   |              |"Селекція"         |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 46. |Підгорний Валерій      |Науковий співробітник    |
|   |Володимирович        |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 47. |Польська Парасковія Іванівна|Головний спеціаліст     |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 48. |Попов Микола Федорович   |Старший науковий      |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 49. |Прибильський Сергій     |Головний ветеринарний лікар |
|   |Олександрович        |державного підприємства   |
|   |              |дослідного господарства   |
|   |              |"Маркеєво" Чаплинського   |
|   |              |району Херсонської області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 50. |Самойленко Анатолій     |Фотограф Інституту     |
|   |Васильович         |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
|51.  |Савіцький Тимофій Андрійович|Старший чабан державного  |
|   |              |підприємства дослідного   |
|   |              |господарства "Маркеєво"   |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
|52.  |Свістула Михайло Михайлович |Старший науковий      |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|

|53.  |Сухарьков Станіслав Іванович|Колишній старший науковий  |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
|54.  |Тараненко Валентин Петрович |Завідувач сектору наукових |
|   |              |досліджень з питань     |
|   |              |інтелектуальної власності та|
|   |              |маркетингу інновацій    |
|   |              |Інституту тваринництва   |
|   |              |степових районів імені   |
|   |              |М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" -|
|   |              |Національного наукового  |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
|55.  |Тітенко Валерій Григорович |Колишній директор агрофірми |
|   |              |імені М.О.Посмітного    |
|   |              |Березівського району    |
|   |              |Одеської області (посмертно)|
|------+----------------------------+----------------------------|
|56.  |Тимофіїшин Іван       |Завідувач кафедри технології|
|   |Іванович          |виробництва продукції    |
|   |              |тваринництва Подільського  |
|   |              |державного         |
|   |              |аграрно-технічного     |
|   |              |університету        |
|------+----------------------------+----------------------------|
|57.  |Тоака Віктор Васильович   |Колишній заступник     |
|   |              |начальника Управління    |
|   |              |агропромислового розвитку  |
|   |              |Новоселицької державної   |
|   |              |адміністрації Чернівецької |
|   |              |області           |
|------+----------------------------+----------------------------|
|58.  |Усик Віталій Сергійович   |Заступник голови      |
|   |              |Чернівецької обласної    |
|   |              |державної адміністрації   |
|------+----------------------------+----------------------------|
|59.  |Федоряка Василь Петрович  |Колишній заступник     |
|   |              |начальника по тваринництву |
|   |              |Головного управління    |
|   |              |сільського господарства і  |
|   |              |продовольства Одеської   |
|   |              |облдержадміністрації    |
|------+----------------------------+----------------------------|
|60.  |Царук Олексій Іванович   |Начальник управління    |
|   |              |ветеринарної медицини    |
|   |              |Чаплинського району     |
|   |              |Херсонської області     |
|------+----------------------------+----------------------------|
|61.  |Чахалов Халдар Мілазович  |Завідувач вівцекомплексу  |
|   |              |державного підприємства   |
|   |              |дослідного господарства   |
|   |              |"Маркеєво" Чаплинського   |
|   |              |району Херсонської області |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 62. |Чичаєва Олена Павлівна   |Лаборант Інституту     |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 63. |Шаламай Лариса Петрівна   |Головний спеціаліст     |
|   |              |Департаменту аграрної освіти|
|   |              |науки та дорадництва    |
|   |              |Мінагрополітики України   |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 64. |Шелест Людмила Степанівна  |Старший науковий      |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 65. |Шинкаренко Іван Свиридович |Колишній старший науковий  |
|   |              |співробітник Інституту   |
|   |              |тваринництва степових    |
|   |              |районів імені М.Ф.Іванова  |
|   |              |"Асканія-Нова" -      |
|   |              |Національного наукового   |
|   |              |селекційно-генетичного   |
|   |              |центру з вівчарства УААН  |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту ринків тваринництва з
Головдержплемінспекцією О.В.Білоус