Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2007 р. N 1064
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру актів цивільного
стану громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 186 від 12.03.20
08
N 464 від 13.05.20
09 )

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.

2. Установити, що:

плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні;

довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 від 13.05.2009 )

4. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції передбачити під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) кошти, необхідні для створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та передбачати кошти на ведення Реєстру під час складання проектів державного бюджету на наступні роки. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

5. Міністерству юстиції:

вжити до 1 травня 2008 р. заходів для створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, розробити і затвердити інструкцію з його ведення та форми витягів з Реєстру;

забезпечити внесення до Реєстру відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1064

Порядок
ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Реєстр - єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру;

держатель Реєстру - Мін'юст, що забезпечує ведення Реєстру;

адміністратор Реєстру - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту, яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надає реєстраторам доступ до нього;

реєстратори - відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

витяг з Реєстру - документ, що видається фізичній чи юридичній особі реєстратором за затвердженими Мін'юстом формами.

3. Реєстр ведеться українською мовою.

4. Інформація про особу, яка міститься в Реєстрі, конфіденційна.

5. Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та місця реєстрації акту цивільного стану.

Внесення відомостей до Реєстру

6. Внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється реєстратором одночасно із складенням відповідного актового запису цивільного стану.

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, що складені дипломатичними представництвами та консульськими установами України, вносяться до Реєстру відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в м. Києві протягом десяти робочих днів з моменту надходження першого примірника актового запису.

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, смерть, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення), вносяться до Реєстру протягом п'яти робочих днів з моменту надходження до реєстратора першого примірника актового запису.

Відомості про усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав вносяться до Реєстру на підставі відповідного рішення суду протягом п'яти робочих днів з моменту надходження копії такого рішення до реєстратора чи в день пред'явлення реєстраторові копії особою, зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою нею особою.

7. Запис в Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього:

1) у разі реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження відомостей:

про дитину - прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата і місце народження, кількість новонароджених дітей, живонароджена чи мертвонароджена дитина, яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених), найменування документа, що підтверджує факт народження дитини;

про батьків - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька; прізвище, ім'я та по батькові, адреса особи, що звернулася за реєстрацією народження дитини, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі;

про видачу свідоцтва - серія і номер свідоцтва про народження; дата і номер актового запису в книзі реєстрації народжень; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що здійснив реєстрацію народження дитини; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

2) у разі усиновлення відомостей:

прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер, номер актового запису про народження та дата його складення, найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що зареєстрував народження усиновленої дитини, серія і номер свідоцтва про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

3) у разі позбавлення та поновлення батьківських прав відомостей:

прізвище, ім'я та по батькові дитини, батька, матері, усиновлювача, які позбавлені батьківських прав; прізвище, ім'я та по батькові батька, матері, усиновлювача, які поновлені у батьківських правах, місце реєстрації народження дитини, номер актового запису і дата реєстрації народження, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

4) у разі реєстрації шлюбу відомостей:

про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після реєстрації шлюбу, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про шлюб; дата і номер актового запису в книзі реєстрації шлюбів; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що здійснив реєстрацію шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

5) у разі реєстрації розірвання шлюбу відомостей:

про осіб, що розривають шлюб - прізвище до і після розірвання шлюбу, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розривається, номер актового запису та дата реєстрації шлюбу; підстава реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; сума державного мита, яка підлягає стягненню; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що розривають шлюб, дата його видачі, серія і номер свідоцтва про розірвання шлюбу, дата і номер актового запису в книзі реєстрації розірвання шлюбу; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що здійснив реєстрацію розірвання шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

6) у разі реєстрації зміни імені відомостей:

прізвище, ім'я та по батькові до зміни імені і після зміни, дата і місце народження, номер і дата актового запису про народження, громадянство, місце проживання; сума державного мита, яка підлягає стягненню, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ та дата його видачі; серія і номер свідоцтва про зміну імені, дата і номер актового запису в книзі реєстрації зміни імені; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що здійснив реєстрацію зміни імені; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;

7) у разі реєстрації смерті відомостей:

прізвище, ім'я та по батькові, стать, громадянство, дата смерті, у якому віці померла особа, місце смерті та її причина, дата і місце народження (для дітей віком до одного року - кількість місяців і днів), місце проживання, документ, що підтверджує факт смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що звернулася за реєстрацією смерті, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в книзі реєстрації смертей; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що здійснив реєстрацію смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру.

8. Відомості до Реєстру вносяться безоплатно. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

11. Зміни і доповнення до актового запису цивільного стану вносяться одночасно з такими самими змінами і доповненнями до Реєстру.

У разі поновлення актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості, що у ньому містяться, з відповідною відміткою.

У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок, чи повного найменування суду, яким постановлене рішення.

Якщо громадянинові видається повторне свідоцтво про реєстрацію акта цивільного стану, до Реєстру вноситься відповідний запис із зазначенням серії і номера свідоцтва, дати його видачі, прізвища, імені та по батькові особи, якій видано свідоцтво.

12. Про виявлення у витязі з Реєстру помилки, допущеної особою, що здійснила реєстрацію, отримувач витягу або уповноважена ним особа повідомляє письмово у п'ятиденний строк реєстраторові, який перевіряє відповідність відомостей даним Реєстру. Якщо помилка підтверджується, реєстратор безоплатно її виправляє в день надходження повідомлення та видає новий витяг з Реєстру.

Видача витягу з Реєстру

13. Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

14. Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки; ( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;

особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа.

15. Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру.

16. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи СБУ та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;

відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;

адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах; ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

особи, що проживають за кордоном, стосовно яких реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові; ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

особи, що звернулися за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ); ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання. ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

17. Реєстратор видає витяг з Реєстру чи приймає рішення про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

18. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі:

подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з цим Порядком;

непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі;

відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей, зазначених в пункті 15 цього Порядку.

19. Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

20. Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку та завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою.

Витяг з Реєстру, призначений для використання на території іншої держави, видається реєстратором за місцем зберігання відповідних книг реєстрації актів цивільного стану. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

До внесення в Реєстр відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архіві відділу реєстрації актів цивільного стану, перевірка реєстрації акта цивільного стану проводиться за даними метричних книг з дотриманням вимог актів законодавства. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )

( Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )

22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, зараховуються на рахунок адміністратора Реєстру і спрямовуються на забезпечення ведення зазначеного та інших реєстрів, держателем яких є Мін'юст. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )