Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 травня 2009 р. N 516
Київ

Про внесення змін до Правил проїзду великогабаритних
та великовагових транспортних засобів автомобільними
дорогами, вулицями та залізничними переїздами
і Порядку здійснення габаритно-вагового
контролю та справляння плати за проїзд
автомобільними дорогами загального користування
транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів, вагові та/або габаритні параметри
яких перевищують нормативні

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75; 2002 р., N 16, ст. 865, N 40, ст. 1860; 2007 р., N 48, ст. 1978; 2009 р., N 11, ст. 321), і Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1978), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 516

Зміни,
що вносяться до Правил проїзду великогабаритних
та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними
переїздами і Порядку здійснення
габаритно-вагового контролю та справляння плати
за проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, вагові та/або
габаритні параметри яких перевищують нормативні

1. У Правилах проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами:

1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється на підставі виданого перевізникові Державтоінспекцією за наявності погодження з дорожніми, комунальними, залізничними та іншими підприємствами і організаціями дозволу, в якому визначаються умови і режим проїзду зазначених транспортних засобів, або документа про внесення плати за проїзд великовагових транспортних засобів.";

2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"департаментом Державтоінспекції МВС - у разі виїзду за межі України або в'їзду на територію України виключно великогабаритними транспортними засобами;";

3) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Забороняється проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів без дозволу, зазначеного у пункті 4 цих Правил, або документа, який підтверджує внесення плати за проїзд, що повинні знаходитися у водія і пред'являтися на вимогу уповноважених осіб.".

2. У Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні:

1) доповнити абзац другий пункту 20 після слів "цього пункту" словами ", які відповідають законодавству";

2) у пункті 21:

доповнити друге речення абзацу першого після слова "маршруту" словами "по території України";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Довідка про здійснення габаритно-вагового контролю та/або сертифікат зважування, або документ щодо внесення плати за проїзд є чинними протягом усього маршруту.";

3) у пункті 22:

абзац перший викласти в такій редакції:

"22. Великоваговий транспортний засіб, подальший рух якого заборонено, розміщується на стоянці в межах стаціонарного пункту із застосуванням технічних засобів, що унеможливлюють подальший рух, до внесення плати за проїзд, а великогабаритний транспортний засіб - до отримання дозволу на рух.";

друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "Рух зазначеного транспортного засобу дозволяється після внесення плати за проїзд у розмірі, визначеному відповідно до пункту 21 цього Порядку, або отримання дозволу на рух.";

4) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. У разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги щодо встановлення обмежень руху, внаслідок чого здійснення габаритно-вагового контролю унеможливлюється, працівник (інспектор-оператор) пункту габаритно-вагового контролю вносить відомості про такий факт до спеціального реєстру, форма та порядок ведення якого затверджуються Укравтодором за погодженням з Держкомпідприємництвом, і повідомляє про це регіональну службу Укравтодору та відповідний підрозділ МВС. За весь час перебування транспортного засобу в межах стаціонарного пункту стягується плата, порядок внесення та розмір якої встановлюються Укравтодором за погодженням з Мінекономіки. Зазначена плата може бути включена перевізником до вартості перевезень.";

5) в абзаці першому пункту 27 слова "дозвіл на рух та" замінити словами "дозвіл на рух або";

6) доповнити пункт 28 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Перевізник має право на відшкодування вантажовідправником чи замовником коштів, внесених у рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) доповнити пункт 36 реченням такого змісту: "Вартість зазначених послуг може бути включена до вартості перевезень.";

8) пункти 38-40 викласти в такій редакції:

"38. Про випадки ухилення водія транспортного засобу від здійснення габаритно-вагового контролю або про факт експлуатації великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу з порушенням умов, визначених у дозволі, Укравтодор офіційно інформує Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті.

39. Відповідальність за збереження великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів, рух яких заборонено, за весь час з моменту заборони руху до його відновлення несе перевізник, а в разі перевезення вантажу - вантажовідправник.

40. Відповідальність за збитки, завдані власникові великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу чи вантажу, а також третім особам у зв'язку із забороною руху внаслідок невідповідності фактичної ваги вантажу даним, зазначеним у товарно-транспортній документації, несе вантажовідправник.".