Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 травня 2009 р. N 524
Київ

Деякі питання допуску автобусів до експлуатації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку:

оприлюднити на офіційному веб-сайті перелік акредитованих Національним агентством з акредитації лабораторій, які проводять випробування переобладнаних автобусів;

вирішити питання про встановлення тарифів на послуги з випробувань автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, у розмірі, що не перевищує 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також про граничний строк надання зазначених послуг залежно від обсягу випробувань.

3. Міністерству внутрішніх справ забезпечити за наявності протоколів випробування автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії перереєстрацію автобусів, що переобладнані з автомобілів, конструктивно призначених для виконання інших функцій, та зареєстровані до 1 квітня 2008 р., як автобусів загального призначення з внесенням до графи "особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу запису "дообладнаний для перевезення пасажирів".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 524

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Підпункт "а" пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3452; 2006 р., N 20, ст. 1472; 2007 р., N 48, ст. 1974, N 88, ст. 3221) після слова "послуги" доповнити словами ", а також на послуги з випробувань автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, для підтвердження їх відповідності вимогам безпеки".

2. Пункт 32 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791; 2008 р., N 19, ст. 541), викласти у такій редакції:

"32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, за відсутності протоколів випробувань таких автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії - N 43 (перевірка маркування безпечного скла); N 36 чи N 52 (залежно від пасажиромісткості, в обсязі вимог законодавчо регульованої сфери до автобусів, що перебувають в експлуатації); N 80 (вимоги до міцності сидінь та елементів їх кріплення, застосування сертифікованих сидінь, відповідність кріплення сидінь типовим схемам та конструктивним рішенням, перевіреним випробуваннями), виданих акредитованими Національним агентством з акредитації випробувальними лабораторіями. Зразок протоколу затверджується спільним наказом МВС та Мінтрансзв'язку.

Зазначені обмеження не стосуються переобладнаних автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах згідно з договорами, укладеними до 1 травня 2009 року.".

3. Пункт 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868; 2004 р. , N 15, ст. 1048, N 18, ст. 1285; 2006 р., N 42, ст. 2806; 2008 р. , N 19, ст. 541), викласти в такій редакції:

"8-1. До реєстрації не допускаються автобуси, що переобладнані з автомобілів, конструктивно призначених для виконання інших функцій, за винятком перереєстрації таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 2008 року.".