Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України
щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої
служби України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у пункті 5 статті 101 слова "лікувально-трудових профілакторіїв" виключити;

2) у частині першій статті 408-3 слова "органу кримінально-виконавчої системи" замінити словами "кримінально-виконавчої інспекції".

2. Статтю 37 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) виключити.

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) перше речення частини першої статті 15 після слів "рядового і начальницького складів" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) у назві та абзаці першому статті 188 слова "або лікувально-трудових профілакторіях" виключити;

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому цифри "186-5 - 188" замінити цифрами "186-5 - 187";

доповнити абзацом такого змісту:

"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188)";

4) частину другу статті 262 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів";

5) частини першу і третю статті 264 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів";

6) у частині першій статті 322 слова "органу Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "центральному органу виконавчої влади з питань виконання покарань".

4. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) частину першу статті 63 доповнити словами "закритого типу";

2) у статті 76:

у пунктах 2, 3 та 4 частини першої слова "орган кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку і числі;

у частині другій слова "органами виконання покарань" замінити словами "кримінально-виконавчою інспекцією";

3) у частині третій статей 79 та 83 слова "орган кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку і числі;

4) у назві та тексті статей 391 та 392 слова "виправна установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.

5. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) абзац третій частини третьої статті 245 викласти у такій редакції:

"Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";

2) у статті 1252:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи";

у частині шостій слова "під вартою" замінити словами "у слідчому ізоляторі".

6. У другому реченні частини другої статті 157 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "утримання кримінально-виконавчої системи" замінити словами "фінансування Державної кримінально-виконавчої служби України".

7. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1999 р., N 4, ст. 35; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95; 2005 р., N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194):

1) у частині першій статті 9:

у першому реченні слова "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" виключити;

друге речення викласти у такій редакції: "На них, а також на курсантів, слухачів, ад'юнктів, інших атестованих працівників, у тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, поширюються права і обов'язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції";

2) абзац дев'ятий пункту 5 частини першої статті 11 виключити.

8. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) статтю 3 після слів "Державну прикордонну службу України" доповнити словами "Державну кримінально-виконавчу службу України";

2) абзац восьмий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України";

3) у статті 9:

друге речення частини першої та третє речення частини третьої після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "чи слідчого ізолятора";

у частинах другій та восьмій слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 9, ст. 38; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 51, ст. 519):

1) у статті 1 слова "охорони установ виконання покарань і лікувально-трудових установ" виключити;

2) у частині першій статті 2:

в абзаці другому слова "установ виконання покарань і лікувально-трудових установ" виключити;

абзац восьмий виключити;

3) у частині першій статті 7 слова "і установ виконання покарань" виключити;

4) абзац четвертий частини першої статті 9 після слів "установ виконання покарань" доповнити словами "та слідчих ізоляторів";

5) частину третю статті 13 виключити.

10. Абзац четвертий статті 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1995 р., N 44, ст. 327; 2004 р., N 50, ст. 536; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

11. Підпункт "д" пункту 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) доповнити словами "та слідчі ізолятори".

12. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233; 2005 р., N 10, ст. 187, N 11, ст. 198):

1) у частині першій статті 4 слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) абзац десятий частини другої статті 8 після слова "юстиції" доповнити словами "Державній кримінально-виконавчій службі України";

3) частину п'яту статті 18 та частину першу статті 19 після слів "та Київській області" доповнити словами "місті Севастополі";

4) у частині першій статті 21 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

5) у тексті Закону ( 3352-12 ) слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у відповідному відмінку.

13. У статті 40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; із змінами, внесеними Законом України від 3 березня 2009 року N 1054-VI):

пункти 5 і 6 частини першої викласти у такій редакції:

"5) заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ;

6) заповіти осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів";

пункт 3 частини другої викласти у такій редакції:

"3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів".

14. У статті 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2003 р., N 45, ст. 359):

у частині другій слова "кримінально-виконавчої системи України" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

у частині третій слова "відбувають покарання в місцях позбавлення волі або утримуються в лікувально-трудових профілакторіях" та "установ кримінально-виконавчої системи України" замінити відповідно словами "тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах" та "установ виконання покарань і слідчих ізоляторів".

15. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) абзац перший пункту 1 статті 2 після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "слідчі ізолятори, органи";

2) статтю 4 після слів "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" доповнити словами "Про Державну кримінально-виконавчу службу України";

3) у пункті "а" статті 14 слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".

16. У Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2005 р., N 11, ст. 198):

1) у частині третій статті 3:

у другому реченні абзацу першого слова "органами та установами виконання покарань" замінити словами "органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, здійснюється відповідними підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів";

2) у статті 19:

у назві та абзаці першому частини першої слова "у місцях позбавлення волі" замінити словами "в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах";

у пункті "а" частини першої слова "іншого місця позбавлення волі" замінити словами "іншої установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";

частину другу після слова "виду" доповнити словами "установи виконання покарань";

3) у частині першій статті 28 слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань".

17. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".

18. В абзаці сьомому частини першої статті 1, у назві та частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35; 2005 р., N 11, ст. 198; 2007 р., N 15, ст. 194) слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

19. Частину другу статті 1 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) після слів "і державної безпеки" доповнити словами "а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України".

20. Абзац третій пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51, ст. 453) викласти у такій редакції:

"майно Державної кримінально-виконавчої служби України".

21. В абзаці шостому підпункту 5.1.10 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305) слова "спецконтингенту в установах пенітенціарної системи" замінити словами "особам, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах".

22. У підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "та адвокатури" замінити словами "адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України".

23. Пункт 2.4 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1999 р., N 4, ст. 35; 2005 р., N 11, ст. 198) викласти в такій редакції:

"2.4. Установи виконання покарань та їх підприємства, слідчі ізолятори, в яких відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) та Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) засуджені та особи, взяті під варту, залучаються до суспільно корисної праці, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".

24. Текст Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідному відмінку і числі, а після слів "державній пожежній охороні" - словами "Державній кримінально-виконавчій службі України".

25. У пункті 3 частини другої статті 73 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) слова "та з органів внутрішніх справ" замінити словами "служби в органах внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України".

26. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Державній кримінально-виконавчій службі України".

27. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15, ст. 108; 2005 р., N 11, ст. 198):

1) назву викласти в такій редакції:

"Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) статтю 1 виключити;

3) у статті 2 слова "і лікувально-трудових профілакторіїв" виключити.

28. Абзац чотирнадцятий статті 6, частину другу статті 11 та частину четверту статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "виконання покарань".

29. У частині шостій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

перше речення абзацу першого після слова "покарань" доповнити словами "і слідчих ізоляторів";

абзац третій після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".

30. Перше речення частини другої статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215; із змінами, внесеними Законом України від 19 березня 2009 року N 1180-VI) доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".

31. Частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України".

32. У Законі України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258; 2005 р., N 11, ст. 198, N 13, ст. 232; із змінами, внесеними Законом України від 16 квітня 2009 року N 1276-VI):

1) в абзаці другому статті 1 слова "в установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах";

2) в абзацах четвертому і п'ятому частини третьої та у другому реченні частини шостої статті 8 слова "відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи" та "з установ кримінально-виконавчої системи" замінити відповідно словами "тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах" та "з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів";

3) у частині третій статті 15 слова "в установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах";

4) у статті 17:

у назві слова "в установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах";

у другому реченні частини першої слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

у першому реченні частини другої слова "установа кримінально-виконавчої системи повідомляє" замінити словами "установа виконання покарань або слідчий ізолятор повідомляють";

5) у частині другій статті 24 слова "в установах кримінально-виконавчої системи" та "утримання цієї системи" замінити відповідно словами "в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах" та "фінансування діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України".

33. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47):

1) у назві та тексті статті 15 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Поховання померлих осіб, які відбували покарання
в установах виконання покарань чи слідчих
ізоляторах

Поховання осіб, які померли під час відбування покарання в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, та осіб, взятих під варту, які померли під час їх тримання в слідчих ізоляторах, здійснюється згідно з цим Законом за рахунок коштів установи, в якій перебував померлий, або за рахунок коштів виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов'язалася поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку".

34. У частині шостій статті 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

35. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; із змінами, внесеними Законом України від 15 січня 2009 року N 879-VI):

1) підпункт "а" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) у підпункті "г" підпункту 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 слова "пенітенціарному закладу" і "місцях позбавлення волі" замінити відповідно словами "слідчому ізолятору або установі виконання покарань" і "установах виконання покарань";

3) у статті 22:

пункт 22.7 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

абзац другий підпункту "б" пункту 22.11 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

36. У Законі України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291):

1) друге речення частини другої статті 66 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України";

2) друге речення частини першої статті 69 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України";

3) у тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках замінити словами "установи виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку.

37. У тексті Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449) слова "установа кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання покарань і слідчий ізолятор" у відповідному відмінку і числі.

38. Друге речення частини третьої статті 57 і частину п'яту статті 59 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382; 2006 р., N 5-6, ст. 75) після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України".

39. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409):

1) у частині третій статті 6 слово "працівників" замінити словом "персоналу";

2) у першому реченні частини першої статті 7 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) перше речення частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"2. Керівника центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";

4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" виключити.

40. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

абзац третій пункту 2 частини п'ятої доповнити словами "та в Державну кримінально-виконавчу службу України".

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196);

Закон Української РСР "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання злісних п'яниць" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 50, ст. 308);

пункт "д" статті 4 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 1527-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 110);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 5 вересня 1975 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди Української РСР" ( 145-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 37, ст. 419);

Закон Української РСР від 12 грудня 1975 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР 1975 р., N 51, ст. 556) в частині затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму";

статтю 1 розділу III Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16 листопада 1982 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів Української РСР" ( 4290-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1982 р., N 48, ст. 774);

статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 704-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 33, ст. 787);

розділ I Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 663-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 8, ст. 56).

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити вирішення у встановленому порядку відповідно до своєї компетенції питань, пов'язаних з припиненням діяльності лікувально-трудових профілакторіїв, що діяли у Державній кримінально-виконавчій службі України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1254-VI