Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 червня 2009 р. N 579
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2009 р. N 579

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р., N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868), доповнити:

1) у пункті 10:

друге речення абзацу першого після слів "Кабінету Міністрів України" словами і цифрами "чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371),";

абзац шостий після слів "цих платежів" словами ", за винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством звільнені від сплати цих податків і зборів, у свідоцтво про реєстрацію яких вноситься відповідний запис";

2) абзац перший пункту 41 після слів "виконавчого напису нотаріусів" словами ", постанови державного виконавця";

3) пункт 42 після слів "чи постанова слідчого" словами "або державного виконавця".

2. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р., N 89, ст. 2983):

1) доповнити абзац другий пункту 14 після слів "Якщо майно" словами ", в тому числі транспортні засоби,", а після слів "безоплатної передачі майна" - словами "органам державної влади,";

2) пункти 16-1 і 22 виключити.