Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання в повній мірі функцій
державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України".

2. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):

1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють органи виконавчої влади згідно із законодавством України";

2) у статті 25:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України призначає Кабінет Міністрів України";

у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головному державному інспектору України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1393-VI