Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 2004 р. N 602
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 616 від 09.07.20
08
N 589 від 03.06.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 602

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556):

1) у тексті Порядку слова "Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ" в усіх відмінках замінити словами "Комітет з контролю за наркотиками" у відповідному відмінку, а слова "Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ" і "свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію лікарських засобів" відповідно словами "МОЗ" і "реєстраційні посвідчення на лікарські засоби";

2) у додатках 1 і 2 до Порядку слова "Committee on Narcotic Drugs Control at the Ministry of Health of Ukraine" замінити словами "Committee on Narcotic Drugs Control";

3) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Сертифікати на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб'єктам господарювання Комітетом на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те Комітетом установою";

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. За оформлення і видачу сертифіката та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний сертифікат, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу сертифіката на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.

Кошти, отримані Комітетом за видачу сертифікатів, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 від 03.06.2009 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 616 від 09.07.2008 )