Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2006 р., N 32, ст. 271; 2009 р., N 18, ст. 247) такі зміни:

у пункті 9 статті 1 слова і цифри "статті 36 (пункти 2, 3)" замінити словами і цифрами "статті 36 (пункти 1, 2, 3)";

у частині третій статті 23 слова "або за угодою сторін" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1505-VI