Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 червня 2009 р. N 620
Київ

Про внесення змін до Положення про
дитячий будинок сімейного типу і
Положе
ння про прийомну сім'ю

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63, ст. 2134), і Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63, ст. 2134), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 620

Зміни,
що вносяться до Положення про дитячий будинок
сімейного типу ( 564-2002 )
і Положення про прийомну сім'ю ( 565-2002 )

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564:

1) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія угоди також припиняється у разі, коли батькам-вихователям або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання, зазначені в абзаці шостому пункту 17 цього Положення.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) абзац шостий пункту 17 після слів "члени сім'ї" доповнити словами "(у тому числі малолітні та неповнолітні діти)".

2. У Положенні про прийомну сім'ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565:

1) пункт 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія договору також припиняється у разі, коли прийомним батькам або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання, зазначені в абзаці сьомому пункту 14 цього Положення.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) абзац сьомий пункту 14 після слів "члени сім'ї" доповнити словами "(у тому числі малолітні та неповнолітні діти)".