Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 73 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20-22, ст. 269) такі зміни:

частини четверту та п'яту викласти у такій редакції:

"Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на два роки.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна";

частину шосту виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 10 червня 2009 року
N 1498-VI