Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2007 р. N 1269
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 560 від 11 травня 2011
р.)

Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення
їх державної експертизи

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 988 від 12.11.20
08
N 478 від 20.05.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478 від 20.05.2009 )

1. Затвердити Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, що додається. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 478 від 20.05.2009 )

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 800);

пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 313 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань аварійно-рятувальної справи" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 617);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 "Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 992);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 663 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 996 і від 11 квітня 2002 р. N 483" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1466).

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у двомісячний строк:

забезпечити утворення спеціалізованої державної експертної організації - Центральної служби Української державної будівельної експертизи Міністерства регіонального розвитку та будівництва і її місцевих підрозділів на базі Центральної служби Української інвестиційної експертизи, служби Української інвестиційної експертизи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських та галузевих (міжгалузевих) служб Української інвестиційної експертизи;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 р., крім пункту 3, який набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1269

Порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх державної експертизи
Затвердження інвестиційних програм
і проектів будівництва

1. Інвестиційні програми (далі - програми) затверджують:

Кабінет Міністрів України - комплексні, міжгалузеві, міжрегіональні та регіональні, що реалізуються із залученням коштів державного бюджету (крім програм, що затверджуються Верховною Радою України);

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - галузеві;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради - регіональні та місцеві, що реалізуються із залученням коштів бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Міждержавні програми затверджуються у порядку, визначеному відповідними міжнародними договорами.

2. Під проектами будівництва (далі - проекти) в цьому Порядку слід розуміти проектну документацію, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування: "ескізний проект", "техніко-економічні обґрунтування", "техніко-економічний розрахунок", "проект", "робочий проект", "робоча документація". При дво- і тристадійному проектуванні затверджується "проект" або "робочий проект", а проектна документація, розроблена на попередній стадії проектування, схвалюється.

3. Проекти, що реалізуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності (крім випадків, передбачених актами законодавства), затверджують:

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводитимуться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від кошторисної вартості та об'єктів, які реалізуються із залученням іноземних кредитів, що надані під гарантію Кабінету Міністрів України. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 988 від 12.11.2008 )

Кабінет Міністрів України може делегувати зазначеним органам право затверджувати проекти будівництва загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінекономіки, Мінфіном, Держінвестицій, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади;

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень;

підприємства, установи та організації державної форми власності - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень.

4. Проекти, які в повному обсязі фінансуються за рахунок інших джерел, затверджуються у порядку, що визначається інвесторами (замовниками), крім проектів будівництва для надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводитимуться роботи на глибині понад 800 метрів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 988 від 12.11.2008 )

5. Програми і проекти (за винятком проектів, для затвердження яких комплексний висновок державної експертизи необов'язковий) затверджуються (перезатверджуються) на підставі позитивного комплексного висновку Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду або її місцевого підрозділу.

Державна експертиза програм і проектів

6. Програми і проекти підлягають незалежно від джерел фінансування обов'язковій комплексній державній експертизі (за винятком проектів будівництва об'єктів, для затвердження яких згідно із переліком, затвердженим Мінрегіонбудом за погодженням з Держкомпідприємництвом, висновок комплексної державної експертизи необов'язковий). ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478 від 20.05.2009 )

Державній експертизі обов'язково підлягає робоча документація в частині, що не відповідає раніше затвердженим проектним рішенням, та кошторисна частина проектної документації у разі фінансування будівництва (капітального ремонту) за рахунок капітальних видатків державного бюджету або у разі, коли це передбачено актами законодавства. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 478 від 20.05.2009 )

7. У процесі комплексної державної експертизи визначається стан додержання в програмах і проектах нормативів з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження та енергоефективності і пожежної безпеки, а також виконання архітектурних вимог. Відповідні висновки є складовими частинами висновку комплексної державної експертизи.

За програмами і проектами, що реалізуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, комплексна державна експертиза проводиться у повному обсязі відповідно до статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ). Експертиза економічної частини проектів, що реалізуються за рахунок інших джерел, проводиться за рішенням інвестора (замовника).

Програми і проекти будівництва об'єктів, що становлять техногенну, підвищену екологічну, ядерну та радіаційну небезпеку, підлягають також експертизі з питань охорони навколишнього природного середовища, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки. Відповідні висновки є складовими частинами висновку комплексної державної експертизи. Перелік зазначених об'єктів затверджує Кабінет Міністрів України.

8. За усіма програмами і проектами, що затверджує Кабінет Міністрів України, проведення комплексної державної експертизи забезпечується Центральною службою Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду (далі - Центральна служба), іншими проектами - також її місцевими підрозділами.

9. Центральна служба та її місцеві підрозділи:

укладають договори з інвесторами (замовниками) і з співвиконавцями комплексної державної експертизи;

видають інвесторам (замовникам) висновок комплексної державної експертизи.

Правила проведення комплексної державної експертизи програм і проектів затверджує Мінрегіонбуд за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить проведення такої експертизи.

10. Для проведення комплексної державної експертизи інвестор (замовник) подає Центральній службі або її місцевому підрозділу документацію, передбачену державними будівельними нормами.

11. Вартість проведення комплексної державної експертизи програм у повному обсязі визначається у розмірі, що не перевищує 10 відсотків вартості розроблення програми.

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів встановлює Кабінет Міністрів України.

12. Загальний строк проведення комплексної державної експертизи не повинен перевищувати 45 календарних днів, з них 40 днів - підготовка висновків за окремими напрямами (міцність, надійність, довговічність будинків і споруд, архітектурні вимоги, санітарне та епідемічне благополуччя населення, охорона праці та охорона навколишнього природного середовища (щодо об'єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку), енергозбереження, пожежна та техногенна безпека тощо). У випадках, передбачених Законом України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), загальний строк проведення комплексної державної експертизи встановлюється до 120 календарних днів.

13. Висновок комплексної державної експертизи може бути:

позитивний - рекомендація до затвердження із зазначенням відповідних техніко-економічних показників;

негативний - зауваження щодо доопрацювання або обґрунтування щодо неможливості реалізації.

14. Позитивний висновок комплексної державної експертизи програм і проектів затверджує керівник Центральної служби або її місцевого підрозділу. Висновок чинний протягом строку дії технічних умов та архітектурно-планувального завдання.

( Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий втратив чинність на підставі Постанови КМ N 478 від 20.05.2009 )